ai đưa em về lyrics

Bạn đang xem: ai đưa em về lyrics

Original lyrics

Swap languages

Nhạc giờ đó lại tắt

Phố thức nằm trong đèn đàng hiu hắt

Có chút mưa cất cánh qua mi mắt

Rồi thì ai đưa em về tối nay

Giờ này còn bên trên phố

Có bao nhiêu song thì thì thầm nhỏ to

Tíu tít và chạy về đâu đó

Giờ thì có lẽ ai fake em về tối nay

[Refrain: TIA]

Tim em đau thường xuyên rồi

Chân em tiếp tục mỏi rồi

Đông đã và đang về rồi

Em vẫn 1 mình thế thôi

Đêm ni tiếp tục thiệt dài

Em đã và đang mệt nhọc nhoài

Sương rơi tối giá tiền đầy

Vậy thì có lẽ ai fake em về tối nay

[Chorus]

Take bu back, back home

Đường về cũng chẳng đem xa

Đưa em về qua chuyện thân phụ trượt năm

Năm trượt thân phụ là nhà

Take bu back, back home

Đường về cũng chẳng đem xa

Đêm khuya rồi sao không tồn tại ai

Đưa em trở về nhà

La la la

La la la

La la la

Ai fake em về

La la la

La la la

La la la

Không ai fake em về

[Rap 1: Lê Thiện Hiếu]

Làm việc from 9 to lớn 5

Tan ca thiệt mỏi mệt nhọc em biết về nằm trong ai?

Đường về tuyệt nhiên là ko khó

Nhưng nhưng mà có lẽ rằng sự đơn độc tiếp tục khiến cho đôi bàn chân em mỏi bại liệt, oh

Em cút đâu xa xôi lên anh fake về nha

Đừng về một mình vì như thế đàng nhiều người qua

Không cút quá cuống quýt, anh trên đây tiếp tục đợi

Vì ngừng từng nào đợt tín hiệu đèn đỏ chỉ khiến cho anh phấn khởi thôi

[Refrain: TIA]

Tim em đau thường xuyên rồi

Chân em tiếp tục mỏi rồi

Đông đã và đang về rồi

Em vẫn 1 mình thế thôi

Đêm ni tiếp tục thiệt dài

Em đã và đang mệt nhọc nhoài

Sương rơi tối giá tiền đầy

Vậy thì có lẽ ai fake em về tối nay

[Chorus]

Take bu back, back home

Đường về cũng chẳng đem xa

Đưa em về qua chuyện thân phụ trượt năm

Năm trượt thân phụ là nhà

Take bu back, back home

Đường về cũng chẳng đem xa

Đêm khuya rồi sao không tồn tại ai

Đưa em trở về nhà

La la la

La la la

La la la

Ai fake em về

La la la

La la la

La la la

Không ai fake em về

[Rap 2: Lê Thiện Hiếu]

Con phố ngoài bại liệt cũng lưu giữ rằng

Em trải qua điểm trên đây biết bao lần

Và ai ai cũng nhạt nhẽo dần

Chẳng còn trúng hứa những điểm em nghỉ chân, oh bab

Đêm ni tiếp tục thiệt dài

Anh biết giờ trên đây em đang được cảm nhận thấy từng bước một em cút thiệt mệt nhọc nhoài

Vì sương rơi tối giá tiền đầy

Vậy thì sao em ko nhằm anh fake em về ngôi nhà nhập tối nay?

[Chorus]

Take bu back, back home

Đường về cũng chẳng đem xa

Đưa em về qua chuyện thân phụ trượt năm

Năm trượt thân phụ là nhà

Take bu back, back home

Đường về cũng chẳng đem xa

Đêm khuya rồi sao

không đem ai Đưa em trở về nhà

La la la

La la la

La la la

Ai fake em về

La la la

La la la

La la la

Không ai fake em về

Xem thêm: thị trường chứng khoán việt nam

Translation

Whose taking bu home?

The music is fading out

The light is fading in and the đô thị is wide awake

Rain is falling on my eyes

Who's gonna take bu trang chính tonight?

At this time in the city

People are busy chatting and

Some are rushing to lớn go somewhere

Who's gonna take bu trang chính tonight?

[Refrain: TIA]

My heart is aching

My legs are tired

The winter is here

But I am still here by myself

Tonight will be long

I am exhausted

Its getting cold outside

So whos gonna take bu trang chính tonight?

[Chorus]

Take bu back, back home

My place is not that far from here

its only a few blocks away,

or maybe a few more kêu ca that

Take bu back, back home

My place is not that far

Its getting dark outside, but

No one is taking bu trang chính tonight

La la la

La la la

La la la

Who's gonna take bu trang chính tonight?

La la la

La la la

La la la

No one is taking bu trang chính tonight

[Rap 1: Lê Thiện Hiếu]

Working from 9 to lớn 5

Who's gonna take you trang chính after a long day at your job?

Your place is not that far

but the loneliness will make you feel lượt thích you have walked thousands of miles

Hop on Lemme take you home

Dont walk alone on this crowded street

No need to lớn rush, I'll wait right here

Doesn't matter how many stops, it will make bu happier

[Refrain: TIA]

My heart is aching

My legs are tired

The winter is here

But I am still here by myself

Tonight will be long

I am exhausted

It's getting cold outside

Whose gonna take bu trang chính tonight?

[Chorus]

Take bu back, back home

My place is not that far from here

its only a few blocks away,

or maybe a few more kêu ca that

Take bu back, back home

My place is not that far

Its getting dark outside, but

No one is taking bu trang chính tonight

La la la

La la la

La la la

Who's gonna take bu trang chính tonight?

La la la

La la la

La la la

No one is taking bu trang chính tonight

[Rap 2: Lê Thiện Hiếu]

The street is sánh familiar to lớn you

How many time have you walked this way?

People come and go

They forget their promises to lớn you

Tonight will be long

I know your legs are exhausted

The cold is kicking in

Why dont you let bu take you trang chính tonight?

[Chorus]

Take bu back, back home

My place is not that far from here

its only a few blocks away,

or maybe a few more kêu ca that

Take bu back, back home

My place is not that far

Its getting dark outside, but

No one is taking bu trang chính tonight

La la la

La la la

La la la

Who's gonna take bu trang chính tonight?

La la la

La la la

La la la

No one is taking bu trang chính tonight

Xem thêm: nắng mưa là chuyện của trời