ai là người đặt tên nước việt nam

Tên gọi Việt Nam Map of Vietnam showing the conquest of the south (nam tiến thủ, 1069-1757).
2879–2524 TCN Xích Quỷ (truyền thuyết)
2524–258 TCN Văn Lang
257–179 TCN Âu Lạc
204–111 TCN Nam Việt
111 TCN–40 CN Giao Chỉ
40–43 Lĩnh Nam
43–203 Giao Chỉ
203–544 Giao Châu
544–602 Vạn Xuân
602–679 Giao Châu
679–757 An Nam
757–766 Trấn Nam
768–866 An Nam
866–967 Tĩnh Hải quân
968–1054 Đại Cồ Việt
1054–1400 Đại Việt
1400–1407 Đại Ngu
1407–1427 Giao Chỉ
1428–1804 Đại Việt
1804–1839 Việt Nam
1839–1945 Đại Nam
1887–1954 Đông Dương
(Bắc/Trung/Nam Kỳ)
từ 1945 Việt Nam
Bản khuôn chủ yếu
Sinh vật quyết định danh
Lịch sử Việt Nam
 • x
 • t
 • s
Loạt bài
Lịch sử Đông Nam Á
Bản đồ dùng Đông Nam Á
Bản đồ dùng Đông Nam Á

Đông Nam Á thời chi phí sử

Bạn đang xem: ai là người đặt tên nước việt nam

Những nền văn minh đầu tiên
   Văn hóa Đông Sơn
   Văn hóa Sa Huỳnh
   Văn hóa Óc Eo
   Văn hóa Mã Lai
   Văn hóa Java
   Văn hóa Môn - Khmer
Các quốc gia đầu đầu tiên


   Xích Quỷ (2879TCN - 2524TCN)
   Văn Lang (2524TCN - 258TCN)
   Âu Lạc (258TCN-208TCN)
   Lâm Ấp (192 - 605)
   Phù Nam (1 - 630)
   Chân Lạp (550 - 717)
   Dvaravati (TK 6 - TK 11)
   Malayu (TK 4 - TK 7)
   Langkasuka (TK 4 - TK 7)
   Pan Pan (TK 4 - TK 7)
   Sailendra (732 - thân ái TK 9)
   Medang (giữa TK 9 - 1049)
   Pyu (TK 3 - TK 9)
   Hariphunchai (TK 8 - TK 13)

Các vương quốc phong loài kiến hình thành
   Đại Việt (938 - 1887)
   Chăm Pa (TK 7 - 1693)
   Vương quốc Khmer (877 - 1863)
   Pagan (TK 9 - TK 13)
   Sukhothai (1238 - 1448)
   Ayutthaya (1351 - 1767)
   Lan Na (1254 - TK 17)
   Lan Xang (1353 - TK 18)
   Kediri (1049 - 1221)
   Majapahit (1293 - 1527)
   Srivijaya (TK 8 - TK 13)
   Melaka (1402 - 1511)
Giao lưu về văn hóa truyền thống - tôn giáo
   Phật giáo đại quá
   Phật giáo tè quá
   Hindu giáo
   Hồi giáo
   Công giáo
   Ảnh tận hưởng của chặn Độ
   Ảnh tận hưởng của Trung Hoa
Thực dân hóa kể từ Châu Âu
   Thuộc địa Hà Lan
   Thuộc địa Bồ Đào Nha
   Thuộc địa Anh
   Thuộc địa Tây Ban Nha
   Thuộc địa Pháp
Các trào lưu dân tộc bản địa thời điểm đầu thế kỷ 20
Đông Nam Á hiện nay nay

Xem thêm

 • Lịch sử Brunei
 • Lịch sử Campuchia
 • Lịch sử Đông Timor
 • Lịch sử Indonesia
 • Lịch sử Lào
 • Lịch sử Malaysia
 • Lịch sử Myanmar
 • Lịch sử Philippines
 • Lịch sử Singapore
 • Lịch sử Thái Lan
 • Lịch sử Việt Nam
sửa

Việt Nam qua loa những thời kỳ, triều đại non nước không giống nhau với những tên thường gọi hoặc quốc hiệu không giống nhau[1]. Ngoài ra, cũng có thể có những tên tuổi đầu tiên hay là không đầu tiên nhằm có một vùng bờ cõi nằm trong VN.

Tổng quát[sửa | sửa mã nguồn]

Thời gian Tên gọi Triều đại/Chế độ Người bịa đặt tên
Chữ Quốc ngữ Chữ Hán Nôm
2879 – 2524 TCN (nghi vấn)

356 năm

Xích Quỷ 赤鬼 Hồng Bàng Thị Kinh Dương Vương
2524 – 258 TCN (nghi vấn)

2267 năm

Văn Lang 文郎 Hùng Vương loại I
257 – 207 hoặc 179 TCN

50 năm

Âu Lạc 甌雒 Nhà Thục Thục Phán
204 - 111 TCN

93 năm

Nam Việt 南越 Nhà Triệu Triệu Đà
111 TCN – 40 CN

151 năm

Giao Chỉ 交趾 Bắc nằm trong lượt 1 -
40 – 43

3 năm

Lĩnh Nam 嶺南 Hai Bà Trưng Trưng Trắc
43 – 203

160 năm

Giao Chỉ 交趾 Bắc nằm trong lượt 2 -
203 – 544

341 năm

Giao Châu 交州
544 – 602

58 năm

Vạn Xuân 萬春 Nhà Tiền Lý Lý Bí[2]
602 – 607

5 năm

Giao Châu 交州 Bắc nằm trong lượt 3 -
607 – 622

15 năm

Giao Chỉ 交趾
622 – 679

57 năm

Giao Châu 交州
679 – 757

78 năm

An Nam 安南
757 – 766

9 năm

Trấn Nam 鎮南
766 – 866

100 năm

An Nam 安南
866 – 905

39 năm

Tĩnh Hải quân 靜海軍
905 – 968

63 năm

Họ Khúc
Họ Dương
Nhà Ngô
968 – 1054

86 năm

Đại Cồ Việt 大瞿越 Nhà Đinh Đinh Sở Lĩnh[3]
Nhà Tiền Lê
Nhà Lý
1054 – 1400

346 năm

Đại Việt 大越 Lý Thánh Tông[4]
Nhà Trần
1400 – 1407

7 năm

Đại Ngu 大虞 Nhà Hồ Hồ Quý Ly[5]
1407 – 1427

20 năm

Giao Chỉ 交趾 Nhà Hậu Trần -
Bắc nằm trong lượt 4
1428 – 1804

376 năm

Đại Việt 大越 Nhà Hậu Lê Lê Lợi
Nhà Mạc
Chúa Trịnh
Chúa Nguyễn
Nhà Tây Sơn
Đầu thời Nhà Nguyễn
1804 – 1839

35 năm

Việt Nam 越南 Nhà Nguyễn Nguyễn Ánh cầu phong và được vua Gia Khánh ngôi nhà Thanh ban mang lại quốc hiệu[6]
1839 – 1945

106 năm

Đại Nam 大南 Minh Mạng[7]
1887 – 1945

58 năm

Liên bang Đông Dương 聯邦東洋 Pháp thuộc -
Nhật Bản xâm lăng Đông Dương
1945

1 năm

Đế quốc Việt Nam 帝國越南 Bảo Đại
1945 – 1976

31 năm

Việt Nam Dân công ty Cộng hòa 越南民主共和 Độc lập Hồ Chí Minh và
Quốc hội VN khóa I[8]
1945 – 1954

9 năm

Liên bang Đông Dương 聯邦東洋 Chính phủ tồn bên trên vô Liên hiệp Pháp (1945-1954) Jean Marie Arsène Cédile (Ủy viên nằm trong hòa Pháp bên trên Nam Bộ) và Georges Thierry d'Argenlieu (Cao ủy Pháp bên trên Đông Dương)
1946 – 1948

2 năm

Cộng hòa Tự trị Nam Kỳ 共和自治南圻
1949 – 1955

6 năm

Quốc gia Việt Nam 國家越南 Bảo Đại
1955 – 1975

20 năm

Việt Nam Cộng hòa 越南共和 Chính phủ tồn bên trên vô cuộc chiến tranh Việt Nam Ngô Đình Diệm và Quốc hội Lập hiến Quốc gia Việt Nam
1969 – 1976

7 năm

Cộng hòa Miền Nam Việt Nam 共和沔南越南 Chính phủ tuy vậy song (1969 - 1975), trấn áp nửa phái nam bên trên thực tiễn sau sự khiếu nại 30/4/1975 Đại hội đại biểu Quốc dân miền Nam[9]
1976 – nay Cộng hòa Xã hội công ty nghĩa Việt Nam 共和社會主義越南 Độc lập, thống nhất kể từ VN Dân công ty Cộng hòa và Cộng hòa Miền Nam Việt Nam Quốc hội VN khóa VI[8]

Tên gọi của những ngôi nhà nước/triều đại[sửa | sửa mã nguồn]

Dưới đó là list tên thường gọi những ngôi nhà nước/triều đại từng tồn bên trên ở VN theo đòi dòng sản phẩm lịch sử hào hùng. Các quốc hiệu này đều được biên chép trong số sách sử VN, hoặc được đầu tiên dùng vô nghi tiết nước ngoài phú quốc tế.

Văn Lang[sửa | sửa mã nguồn]

Văn Lang (chữ Hán: 文郎) được xem như là quốc hiệu trước tiên của VN. Quốc gia này còn có đế kinh đặt tại Phong Châu ni nằm trong tỉnh Phú Thọ. Lãnh thổ bao hàm chống đồng vày sông Hồng và 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, thành phố Hà Tĩnh giờ đây. Quốc gia này tồn bên trên cho tới năm 258 TCN rồi bị thay cho thế vày Âu Lạc.

Xem thêm: tình hình quần đảo hoàng sa hiện nay

Âu Lạc[sửa | sửa mã nguồn]

Năm 257 TCN, nước Âu Lạc (甌雒, 甌駱[10], 甌貉) được dựng lên, từ những việc link những cỗ lạc Lạc Việt (Văn Lang) và Âu Việt, bên dưới uy thế của Thục Phán – An Dương Vương. Âu Lạc đem bờ cõi bao hàm phần khu đất của Văn Lang trước đó thêm vào đó vùng núi Đông Bắc VN và một phần Tây Nam Quảng Tây (Trung Quốc).

Khoảng cuối Thế kỷ 3 TCN, đầu Thế kỷ 2 TCN (năm 208 TCN hoặc 179 TCN[11]), Triệu Đà (Quận úy Nam Hải – ngôi nhà Tần) tung quân xâm lăng Âu Lạc. Cuộc kháng cự của An Dương Vương thất bại, non nước Âu Lạc bị xóa tuột.

Lĩnh Nam[sửa | sửa mã nguồn]

Năm 40, Hai Bà Trưng đang được khởi nghĩa ngăn chặn sự thống trị ở trong phòng Hán. Sử cũ biên chép nhị bà đang được lấy được 65 trở thành trì ở trong phòng Hán bên trên những quận Nhật Nam, Cửu Chân, Giao Chỉ, Hợp Phố, Nam Hải,... Hai bà xưng vương vãi, với câu hịch nối lại nghiệp xưa vua Hùng, lập thương hiệu nước là Lĩnh Nam (嶺南), đóng góp đô bên trên Mê Linh, ngày này nằm trong thị trấn Mê Linh, TP. hà Nội. Trưng Trắc được bầu thực hiện vua (Đế) của Lĩnh Nam, Trưng Nhị được bầu thực hiện vương vãi của Giao Chỉ, 6 quận của Lĩnh Nam là: Nhật Nam, Cửu Chân, Giao Chỉ, Tượng Quận, Nam Hải và Quế Lâm từng quận có một vương vãi gia. Năm 43, khởi nghĩa Hai Bà Trưng bị đàn áp, chính thức thời kỳ Bắc nằm trong lượt II.

Vạn Xuân[sửa | sửa mã nguồn]

Vạn Xuân (萬春) là quốc hiệu của VN vô 1 thời kỳ song lập cộc ngủi ngoài triều đình TW Trung Hoa ở trong phòng Tiền Lý bên dưới sự chỉ dẫn của Lý Nam Đế. Quốc hiệu này tồn bên trên từ thời điểm năm 544 cho tới năm 602 thì bị ngôi nhà Tùy chi tiêu khử.

Đại Cồ Việt[sửa | sửa mã nguồn]

Đại Cồ Việt (大瞿越) là quốc hiệu của VN kể từ thời ngôi nhà Đinh cho tới đầu thời ngôi nhà Lý, tự Đinh Tiên Hoàng thiết bịa đặt năm 968. Quốc hiệu này tồn bên trên 87 năm cho tới năm 1054, đời vua Lý Thánh Tông thì thay đổi sang trọng quốc hiệu không giống.

Đại Việt[sửa | sửa mã nguồn]

Đại Việt (大越) là quốc hiệu của VN kể từ thời ngôi nhà Lý, chính thức từ thời điểm năm 1054, Lúc vua Lý Thánh Tông đăng vương. Quốc hiệu này tồn bên trên lâu nhiều năm nhất, mặc dù bị loại gián đoạn 7 năm thời ngôi nhà Hồ và hai mươi năm thời nằm trong Minh, kéo dãn dài cho tới năm 1804, trải qua loa những vương vãi triều Lý, Trần, Lê, Mạc và Tây Sơn, khoảng tầm 724 năm.

Đại Ngu[sửa | sửa mã nguồn]

Đại Ngu (大虞) là quốc hiệu của VN thời ngôi nhà Hồ. Quốc hiệu Đại Việt được thay đổi trở thành Đại Ngu năm 1400 Lúc Hồ Quý Ly lên bắt quyền. Sau Lúc ngôi nhà Hồ bị thất bại trước ngôi nhà Minh, và ngôi nhà Hậu Lê giành lại song lập mang lại VN, quốc hiệu của VN thay đổi lại trở thành Đại Việt.

Về quốc hiệu này, theo đòi truyền thuyết, bọn họ Hồ là con cái con cháu vua Ngu Thuấn (là một trong các Ngũ Đế phổ biến ở Trung Hoa cao cấp cổ); về sau con cái Ngu Yên là Vĩ Mãn được Chu Vũ vương vãi ở trong phòng Chu phong mang lại ở khu đất Trần gọi là Hồ Công, sau người sử dụng chữ Hồ thực hiện thương hiệu bọn họ. Hồ Quý Ly nhận bản thân là loại dõi bọn họ Hồ, con cái con cháu Ngu Thuấn, nên được đặt quốc hiệu là Đại Ngu. Chữ Ngu (虞) ở trên đây tức là "sự yên lặng phấn khởi, hòa bình", chứ không cần nên là kể từ "ngu" vô kể từ "ngu si" (愚癡).

Việt Nam[sửa | sửa mã nguồn]

Tiến trình Nam tiến thủ của dân tộc bản địa Việt
Tiến trình Nam tiến thủ của dân tộc bản địa Việt

Quốc hiệu Việt Nam (越南) đầu tiên xuất hiện nay vô thời ngôi nhà Nguyễn. Vua Gia Long đang được dưng biểu đề xuất vua Gia Khánh ngôi nhà Thanh thừa nhận quốc hiệu Nam Việt, với lý lẽ rằng "Nam" tăng thêm ý nghĩa "An Nam" còn "Việt" tăng thêm ý nghĩa "Việt Thường". Tuy nhiên, thương hiệu Nam Việt trùng với quốc hiệu của vương quốc cổ Nam Việt thời ngôi nhà Triệu, bao gồm cả Quảng Đông và Quảng Tây của Trung Hoa khi bấy giờ. Nhà Thanh đòi hỏi ngôi nhà Nguyễn thay đổi ngược lại trở thành VN nhằm tách lầm lẫn, và đầu tiên tuyên phong thương hiệu này năm 1804.

Giáp Tý, Gia Long năm loại 3 [1804] (nhà Thanh năm Gia Khánh loại 9), ngày xuân, mon Giêng, sứ ngôi nhà Thanh là Án sát Quảng Tây Tề Cha Sâm cho tới cửa ngõ Nam Quan. [Trước đó] ngày hạ năm Nhâm Tuất [1801], [Gia Long] sai Trịnh Hoài Đức vượt lên trên biển khơi trả những sắc ấn của Tây Sơn trả lại ngôi nhà Thanh. [Sau đó] lại sai Lê Quang Định sang trọng van phong và van thay đổi quốc hiệu: "Các đời trước banh đem cõi viêm bang, từng ngày 1 rộng lớn, bao hàm cả những nước Việt Thường, Chân Lạp, dựng quốc hiệu là Nam Việt, truyền nối rộng lớn 200 năm. Nay đang được quét tước sạch sẽ miền Nam, vỗ yên lặng được toàn cõi Việt, nên Phục hồi hiệu cũ nhằm đích danh tốt". Vua Thanh trước nhận định rằng chữ Nam Việt tương đương chữ Đông Tây Việt nên không thích mang lại... Vua Thanh gửi thơ lại nói: "Khi trước mới nhất đem Việt Thường đang được xưng Nam Việt, ni lại được toàn cõi An Nam, theo đòi thương hiệu tuy nhiên xét thực thì nên tóm cả khu đất đai banh đem trước sau, bịa đặt mang lại thương hiệu chất lượng, quyết định lấy chữ Việt mồng phía trên nhằm tỏ rằng VN nhân khu đất cũ tuy nhiên nối được giờ đồng hồ thơm phức đời trước, lấy chữ Nam đặt tại bên dưới nhằm tỏ rằng VN banh cõi Nam phú tuy nhiên Chịu mệnh mới nhất, thương hiệu [Việt Nam] xưng chủ yếu đại, chữ nghĩa chất lượng lành lặn, tuy nhiên so với tên thường gọi cũ của Lưỡng Việt ở trong nước [Trung Quốc] lại phân biệt hẳn"... Ngày Quý Mão, thực hiện đại lễ bang phú... Sứ fake ngôi nhà Thanh cho tới, vô năng lượng điện Kính Thiên thực hiện lễ tuyên phong... Tháng 2, bịa đặt quốc hiệu là VN. Ngày Đinh Sửu, lấy việc cáo Thái miếu. Chiếu rằng: "... lấy ngày 17 mon 2 trong năm này, kính cáo Thái miếu, cải chủ yếu quốc hiệu là VN, nhằm dựng nền rộng lớn, truyền lâu xa xăm. Phàm việc làm VN việc gì mối liên hệ cho tới quốc hiệu và thư kể từ report với quốc tế, đều lấy VN thực hiện thương hiệu nước, ko được quen thuộc xưng hiệu cũ là An Nam nữa".[12]

Tuy nhiên, tên thường gọi VN hoàn toàn có thể đang được xuất hiện nay sớm rộng lớn. Ngay kể từ vào cuối thế kỷ XIV, đang được mang trong mình 1 cuốn sách đầu đề Việt Nam thế chí (nay ko còn) tự Hàn lâm viện học tập sĩ Hồ Tông Thốc biên soạn. Cuốn Dư địa chí viết lách thời điểm đầu thế kỷ XV của Nguyễn Trãi (1380 – 1442) rất nhiều lần nói tới 2 chữ "Việt Nam". Vấn đề này còn được phân tích ràng trong mỗi kiệt tác của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491 – 1585), ngay lập tức trang mở màn luyện Trình tiên sinh quốc ngữ đang được đem câu: "Việt Nam khởi tổ xây nền". Người tao cũng nhìn thấy 2 chữ "Việt Nam" bên trên một vài tấm bia xung khắc kể từ thế kỷ XVI – XVII như bia miếu chỉ bảo Lâm (1558) ở Thành Phố Hải Dương, bia miếu Cam Lộ (1590) ở TP. hà Nội, bia miếu Phúc Thánh (1664) ở Tỉnh Bắc Ninh... điều đặc biệt bia Thủy Môn Đình (1670) ở biên thuỳ Tỉnh Lạng Sơn đem câu đầu: "Việt Nam hầu thiệt, trấn Bắc ải quan" (đây là cửa ngõ ngõ yết hầu của nước VN và là chi phí tháp canh trấn lưu giữ phương Bắc). Về chân thành và ý nghĩa, phần rộng lớn những fake thuyết đều nhận định rằng kể từ "Việt Nam" xây cất vày nhị yếu hèn tố: chủng tộc và địa lý (người Việt ở phương Nam).

Đại Nam[sửa | sửa mã nguồn]

Năm 1820, vua Minh Mạng đăng vương van ngôi nhà Thanh được cho phép thay đổi quốc hiệu VN trở thành Đại Nam (大南), ý niệm 1 nước Nam to lớn. Tuy nhiên, ngôi nhà Thanh đang không đầu tiên đồng ý. Khi ngôi nhà Thanh chính thức giảm sút, vua Minh Mạng đầu tiên đơn phương công tía quốc hiệu mới nhất là Đại Nam (hay Đại Việt Nam) vào trong ngày 15/2/1839. Quốc hiệu này tồn bên trên cho tới năm 1945.

Sách Quốc sử di biên chép: "Tháng 3, ngày 2 (Mậu Tuất, 1838, Minh Mạng loại 19), chính thức thay đổi quốc hiệu là Đại Nam. Tờ chiếu đại lược: [...] Vậy chính thức từ thời điểm năm Minh Mạng loại đôi mươi (1839) thay đổi quốc hiệu là Đại Nam, hoặc xưng là Đại Việt Nam cũng được".[13]

Đế Quốc Việt Nam[sửa | sửa mã nguồn]

Sau Lúc Nhật thay máu chính quyền Pháp vào trong ngày 9/3/1945, nhà vua chỉ bảo Đại tuyên tía xóa sổ những hiệp ước với Pháp và xây dựng cơ quan chỉ đạo của chính phủ vào trong ngày 17/4/1945, hàng đầu là ngôi nhà học tập fake Trần Trọng Kim, với quốc hiệu Đế quốc Việt Nam. Trong thực tiễn, Đế quốc Nhật Bản vẫn thống trị VN. Sau Lúc Nhật đầu sản phẩm quân Đồng Minh, Nam Kỳ vừa mới được trao trả ngày 14/8/1945, tuy nhiên 10 ngày tiếp sau đó hoàng thượng chỉ bảo Đại thoái vị. hoàng thượng chỉ bảo Đại tuyên tía trao lại độc lập VN mang lại VN Dân công ty Cộng hòa.

Việt Nam Dân công ty Cộng hòa[sửa | sửa mã nguồn]

Việt Nam Dân công ty Cộng hòa là tên thường gọi của toàn nước VN 1945 – 1954 và miền Bắc VN kể từ 1954 – 1976. Nhà nước này được xây dựng vào trong ngày 2/9/1945 (Ngày Quốc khánh của VN ngày nay). Năm 1946, VN Dân công ty Cộng hòa tổ chức triển khai Tổng tuyển chọn cử bên trên phạm vi toàn nước nhằm đầu tiên phát triển thành người thay mặt đại diện hợp lí của quần chúng. # VN bên trên cả nhị miền Nam-Bắc.

Việt Nam Dân công ty Cộng hòa nên đối đầu với thực dân Pháp và Quốc gia VN được lập rời khỏi bên dưới dòng sản phẩm dù của Pháp năm 1949. Trong thời kỳ 1954 – 1975, chủ yếu thể này kế tiếp nên đối đầu với VN Cộng hòa bên trên miền Nam VN. Tới năm 1976, chủ yếu thể này cùng theo với chủ yếu thể Cộng hòa Miền Nam VN tổ chức triển khai Tổng tuyển chọn cử nhằm thống nhất trở thành Cộng hòa Xã hội công ty nghĩa VN.

Quốc gia Việt Nam[sửa | sửa mã nguồn]

Quốc gia Việt Nam là tên tuổi của một phần vùng bờ cõi VN nằm trong quyền trấn áp của quân Pháp (mặc mặc dù tuyên tía thay mặt đại diện cho tất cả nước), Thành lập đầu tiên kể từ Hiệp ước Élysée ký ngày 8/3/1949, thân ái Tổng thống Pháp Vincent Auriol và Cựu hoàng chỉ bảo Đại. Thực tế, tổ chức chính quyền Quốc gia VN vẫn nằm trong khối Liên hiệp Pháp, đối kháng và tồn bên trên trên nằm trong bờ cõi với tổ chức chính quyền VN Dân công ty Cộng hòa. Trong xuyên suốt thời hạn tồn bên trên, Quốc gia VN trước đó chưa từng tổ chức triển khai được Tổng tuyển chọn cử bên trên phạm vi toàn nước như VN Dân công ty Cộng hòa đã từng năm 1946.

Danh xưng Quốc gia VN tồn bên trên vô 6 năm (1949 – 1955). Năm 1955, Ngô Đình Diệm phế truất truất Quốc trưởng chỉ bảo Đại, thay tên Quốc gia VN trở thành VN Cộng hòa.

Việt Nam Cộng hòa[sửa | sửa mã nguồn]

Việt Nam Cộng hòa là tên thường gọi của một chủ yếu thể được Ngô Đình Diệm xây dựng bên trên miền Nam VN, thừa kế Quốc gia VN (1949 – 1955). Trong Cuộc trưng cầu dân ý miền Nam VN, 1955, thủ tướng mạo Ngô Đình Diệm đang được phế truất truất Quốc trưởng chỉ bảo Đại, thay tên cơ quan chỉ đạo của chính phủ Quốc gia VN trở thành VN Cộng hòa.

Ở miền Nam VN quy trình cơ, chủ yếu thể này tồn bên trên tuy vậy song với chủ yếu thể Cộng hòa Miền Nam VN. Chính thể này sụp ụp vào trong ngày 30 tháng tư năm 1975 sau thời điểm đầu sản phẩm Cộng hòa Miền Nam VN. Sau cơ, Cộng hòa miền Nam VN đem tuyên tía thừa kế những nhiệm vụ, gia sản, quyền và những quyền lợi của VN Cộng hòa.

Cộng hòa Miền Nam Việt Nam[sửa | sửa mã nguồn]

Cộng hòa Miền Nam Việt Nam là một trong chủ yếu thể cũng ở miền Nam VN, tồn bên trên từ thời điểm năm 1969-1976, thương hiệu rất đầy đủ là "Chính phủ Cách mạng tạm bợ Cộng hòa Miền Nam Việt Nam". Chính thể này được xây dựng dựa vào hạ tầng là những cán cỗ Việt Minh được níu lại miền Nam nhằm sẵn sàng mang lại Tổng tuyển chọn cử thống giang sơn dự loài kiến được tổ chức triển khai năm 1957 (theo Hiệp quyết định Genève 1954 thì chỉ tập trung quân sự chiến lược, những bộ phận chủ yếu trị ở nguyên vẹn bên trên điểm nhằm sẵn sàng tổng tuyển chọn cử xây dựng cơ quan chỉ đạo của chính phủ hòa thích hợp dân tộc). Cộng hòa miền Nam VN đem tiềm năng chống Hoa Kỳ và VN Cộng hòa đế thống nhất giang sơn. Sau cuộc Tổng tuyển chọn cử 1976, Cộng hòa Miền Nam VN và VN Dân công ty Cộng hòa thống nhất trở thành Cộng hòa Xã hội công ty nghĩa VN.[14]

Cộng hòa Xã hội công ty nghĩa Việt Nam[sửa | sửa mã nguồn]

Sau Lúc cuộc Tổng tuyển chọn cử 1976 tự VN Dân công ty Cộng hòa và Cộng hòa Miền Nam VN tổ chức triển khai nhằm thống nhất giang sơn về mặt mày chủ yếu trị, ngày 2/7/1976, Quốc hội khóa VI ra quyết định thống nhất VN Dân công ty Cộng hoà và Cộng hòa Miền Nam VN với tên thường gọi Cộng hòa Xã hội công ty nghĩa Việt Nam. Quốc hiệu này được dùng kể từ cơ đến giờ.

Các tên tuổi ko chủ yếu thức[sửa | sửa mã nguồn]

Dưới đó là những tên tuổi ko rõ rệt về tính chất xác thực, hoặc tự quốc tế dùng nhằm chỉ vùng bờ cõi vương quốc VN. Những tên tuổi ko đầu tiên này được ghi nhận lại kể từ cổ sử, truyền thuyết hoặc kể từ những tư liệu quốc tế từ xưa năm 1945.

Xích Quỷ[sửa | sửa mã nguồn]

Xích Quỷ (赤鬼), theo đòi Việt Nam sử lược là quốc hiệu vô truyền thuyết về thủy tổ của dân Việt là Kinh Dương Vương.

Sách chép:

Cứ theo đòi tương truyền thì vua Đế Minh là con cháu thân phụ đời của vua Thần Nông, cút tuần du phương phái nam cho tới núi Ngũ Lĩnh (thuộc tỉnh Hồ Nam bây giờ) gặp gỡ một nường tiên, lấy nhau, đẻ rời khỏi người con cái thương hiệu là Lộc Tục. Sau Đế Minh truyền ngôi lại mang lại con cái trưởng là Đế Nghi thực hiện vua phương bắc, và phong mang lại Lộc Tục thực hiện vua phương phái nam, xưng là Kinh Dương Vương, quốc hiệu là Xích Quỷ.
Bờ cõi nước Xích Quỷ bấy giờ phía bắc giáp Động Đình Hồ (Hồ Nam), phía phái nam giáp nước Hồ Tôn (Chiêm Thành), phía tây giáp Ba Thục (Tứ Xuyên), phía đông đúc giáp bể Nam Hải.
Kinh Dương Vương thực hiện vua nước Xích Quỷ vô quãng năm Nhâm Tuất (2879 trước Tây Lịch?) và lấy phụ nữ Động Đình Quân là Long Nữ đẻ rời khỏi Sùng Lãm, nối ngôi thực hiện vua, xưng là Lạc Long Quân.

Nam Việt[sửa | sửa mã nguồn]

Nam Việt (南越) là quốc hiệu thời ngôi nhà Triệu (204 TCN – 111 TCN). Nói đúng mực thì đối tượng người dùng giành giật cãi ở trên đây ko nên là phiên bản thân ái tên thường gọi Nam Việt, tuy nhiên yếu tố là quốc hiệu này còn có thay mặt đại diện cùng với nước VN ngày này hay là không. Thời phong loài kiến coi Nam Việt đó là quốc hiệu cũ của nước Việt,[15] tuy nhiên kể từ thời Hậu Lê về bên sau, giống như ý kiến chủ yếu thống lúc bấy giờ nhận định rằng vương quốc Nam Việt Lúc này là của những người Trung Hoa. Lý tự ko thể coi Nam Việt là của những người VN vì: Triệu Đà là kẻ Hán, quê quán ở thị trấn Chân Định, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc), nhân khi ngôi nhà Tần suy loàn đang được nổi lên lập rời khỏi ngôi nhà Triệu, lấy quốc hiệu là Nam Việt.

Các chủ kiến nhận định rằng quốc hiệu này là của nước Việt đem những nhận định và đánh giá của những học tập giả sử Lê Văn Hưu hoặc Ngô Sĩ Liên. Lê Văn Hưu nói: "Đất Liêu Đông không tồn tại Cơ Tử thì ko trở thành phong tục đem áo team nón (như Trung Hoa), khu đất Ngô Cối không tồn tại Thái tì thì ko thể lên dòng sản phẩm mạnh mẽ của bá vương vãi. Đại Thuấn là kẻ Đông Di tuy nhiên là bậc vua chất lượng vô Ngũ Đế. Văn Vương là kẻ Tây Di tuy nhiên là bậc vua hiền khô vô Tam Đại. Thế mới nhất biết người chất lượng trị nước ko cứ khu đất rộng lớn hoặc hẹp, người Hoa hoặc Di, chỉ coi ở đức tuy nhiên thôi. Triệu Vũ Đế khai quật khu đất Việt tao tuy nhiên tự động thực hiện đế nội địa, đối ngang với ngôi nhà Hán, gửi thư xưng là "lão phu", banh đầu tư mạnh nghiệp đế vương vãi cùng với nước Việt tao, công ấy nói theo một cách khác là lớn lắm vậy. Người thực hiện vua nước Việt về sau nếu như biết học theo Vũ Đế tuy nhiên lưu giữ vững vàng khu vực, thiết lập việc quân quốc, tiếp xúc với láng giềng nên đạo, lưu giữ ngôi vày nhân, thì giữ giàng khu vực được lâu nhiều năm, người phương Bắc ko thể lại ngấp nghé được".

Ngô Sĩ Liên nói: "Truyện Trung Dung đem câu: "Người đem đức rộng lớn thì ắt đem ngôi, ắt đem danh, ắt được sinh sống lâu". Vũ Đế làm những gì tuy nhiên được như thế? Cũng chỉ vì như thế đem đức tuy nhiên thôi. Xem câu vấn đáp Lục Giả thì oai phong anh vũ xoàng xĩnh gì Hán Cao. Đến khi nghe đến tin cậy Văn Đế bịa đặt thủ ấp nom coi phần mộ tổ tiên, tuế thời cúng tế, lại ban thưởng ưu hậu mang lại bạn bè, thì bấy giờ vua lại khuất phục ngôi nhà Hán, vì thế tông miếu được cúng tế, con cái con cháu được bảo đảm, thế chẳng nên là nhờ đức ư? Kinh Dịch nói: "Biết khiêm nhượng thì ngôi tôn tuy nhiên đức sáng sủa, ngôi thấp tuy nhiên không có ai dám vượt lên trên qua". Vua chủ yếu thích hợp câu ấy".

Hoặc vua Quang Trung sau thời điểm vượt mặt lực lượng ngôi nhà Thanh năm 1789 đang được đem ý muốn yêu cầu lại khu đất nhị tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây với nguyên nhân đó là khu đất cũ của Nam Việt thời ngôi nhà Triệu.

An Nam[sửa | sửa mã nguồn]

An Nam (安南) là tên tuổi của những người quốc tế và với từ đầu đến chân VN nhằm chỉ bờ cõi VN cho tới khoảng tầm vào giữa thế kỷ đôi mươi.

Nguồn gốc tên tuổi này kể từ thời Bắc nằm trong (Việt Nam bị Trung Quốc đô hộ), ngôi nhà Đường ở Trung Quốc đang được gọi là mang lại chống bờ cõi ứng với chống miền Bắc VN ngày này là An Nam đô hộ phủ (673 – 757 và 768 – 866).

Sau Lúc giành được song lập, những triều vua VN thông thường nên nhận thụ phong của Trung Quốc, thương hiệu là "An Nam quốc vương" (kể từ thời điểm năm 1164).

Từ cơ người Trung Quốc thông thường gọi nước VN là An Nam, bất kể quốc hiệu là gì. Cách gọi này đang được tác động cho tới cơ hội gọi của những người châu Âu trước năm 1945.

Thời kỳ nằm trong Pháp, Annam (gọi theo đòi giờ đồng hồ Pháp) là tên thường gọi chỉ vùng bờ cõi Trung Kỳ tự ngôi nhà Nguyễn thống trị bên dưới sự bảo lãnh của Pháp. Dù vậy, người Pháp vẫn người sử dụng tên tuổi Annam nhằm chỉ người Việt rằng công cộng ở cả thân phụ vùng Bắc Kỳ (Tonkin), Trung Kỳ (Annam) và Nam Kỳ (Cochinchine). hầu hết Lúc kể từ này được người Pháp người sử dụng với ý miệt thị người Việt.

Các tên tuổi thời Bắc nằm trong và Pháp thuộc[sửa | sửa mã nguồn]

Các tên tuổi này sẽ không sẽ là quốc hiệu của VN vì như thế những quy trình này VN bị quốc tế đô hộ. Đây là tên thường gọi tuy nhiên Trung Quốc và Pháp dùng nhằm chỉ vùng bờ cõi VN mà người ta rung rinh đóng góp.

Giao Chỉ[sửa | sửa mã nguồn]

Là tên thường gọi của VN thời Bắc nằm trong lượt I kể từ 111 TCN – 39 CN; thời Bắc nằm trong lượt 2 kể từ 43–203, và thời Bắc nằm trong lượt 4 kể từ 1407–1427. Tổng nằm trong khoảng tầm 262 năm.

Giao Châu[sửa | sửa mã nguồn]

Là tên thường gọi của VN thời Bắc nằm trong lượt 2 kể từ 203 – 544 và thời Bắc nằm trong lượt 3 kể từ 602–679. Tổng nằm trong khoảng tầm 420 năm.

An Nam[sửa | sửa mã nguồn]

Là tên thường gọi của VN thời Bắc nằm trong lượt 3 kể từ 679 – 757 và 766 – 866. Tổng nằm trong khoảng tầm 180 năm.

Trấn Nam[sửa | sửa mã nguồn]

Là tên thường gọi của VN thời Bắc nằm trong lượt 3 kể từ 757 – 766. Tổng nằm trong khoảng tầm 10 năm.

Tĩnh Hải quân[sửa | sửa mã nguồn]

Là tên thường gọi của VN cuối thời Bắc nằm trong lượt 3, thời kỳ tự động công ty của Họ Khúc và thời kỳ song lập của Nhà Ngô, kể từ 866 – 967. Tổng nằm trong khoảng tầm 102 năm.

Liên bang Đông Dương[sửa | sửa mã nguồn]

Là tên thường gọi của VN, Campuchia và Lào (lúc bấy giờ VN bị phân thành Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ) thời Pháp nằm trong, kể từ 1887 – 1954. Tổng nằm trong khoảng tầm 68 năm.

Tại những nước bên trên thế giới[sửa | sửa mã nguồn]

Đối với quốc tế, tên thường gọi "Việt Nam" thông thường được viết lách trong số ngữ điệu người sử dụng ký tự động Latinh là Vietnam. Một số nước ngoài lệ như:

 • Tiếng Ba Lan: Wietnam
 • Tiếng Hawaii: Wiekanama
 • Tiếng Ireland: Vítneam
 • Esperanto: Vjetnamio
 • Tiếng Malta: Vjetnam
 • Tiếng Bồ Đào Nha: Vietname, giờ đồng hồ Bồ Đào Nha Brasil: Vietnã

Trong những ngữ điệu người sử dụng hệ chữ viết lách khác:

Xem thêm: expect to v hay ving

 • Tại Trung Quốc và Đài Loan: 越南 (Yuènán, O̍at-lâm)
 • Tại cung cấp hòn đảo Triều Tiên: trước đó thông thường gọi theo đòi âm Hán-Triều là 월남 (Wollam), ni bên trên Bắc Triều Tiên gọi là 윁남 (Wennam) và bên trên Nước Hàn gọi là 베트남 (Beteunam)
 • Tại Nhật Bản: ベトナム (Betonamu), ヴェトナム (Vetonamu), ヴィエトナム (Vietonamu), ヴィエットナム (Viettonamu), hoặc theo đòi âm Hán-Hòa là 越南 (hay えつなん) (Etsunan)
 • Tại Nga: Вьетнам (V'yetnam)
 • Tại Hy Lạp: Βιετνάμ (Byetnam)

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

 • Danh sách những nước bên trên thế giới: quốc hiệu của những nước khác
 • Quốc kỳ Việt Nam
 • Quốc huy Việt Nam
 • Danh sách loại vật quyết định danh theo đòi Việt Nam

Ghi chú[sửa | sửa mã nguồn]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ “Quốc hiệu VN qua loa lịch sử hào hùng dựng nước”. Báo Nhân dân. 21 mon 6 năm 2019.
 2. ^ “Dựng nước Vạn Xuân đăng vương hoàng đế”. Báo Công an nhân dân. 19 mon một năm 2020.
 3. ^ “Đinh Tiên hoàng thượng người dựng nước Đại Cồ Việt”. VOV-Đài lời nói Việt Nam. 15 mon 10 năm 2021.
 4. ^ “Đúng, sau thời điểm đăng vương, vua Lý Thánh Tông thay tên nước là Đại Việt”. Vnexpress. 4 mon hai năm 2017.
 5. ^ “Quốc hiệu Đại Ngu thời ngôi nhà Hồ đem chân thành và ý nghĩa gì?”. Báo Dân Việt. 5 mon 5 năm 2020.
 6. ^ “Quốc hiệu VN đem kể từ Lúc nào?”. Báo Quân team nhân dân. 30 mon 8 năm 2006.
 7. ^ “Vua Minh Mạng và việc bịa đặt quốc hiệu Đại Nam”. Bảo tàng lịch sử hào hùng quốc gia. 9 mon 8 năm trước đó.
 8. ^ a b “Quốc hội những khóa”. quochoi.vn. Truy cập 18 Tháng năm 2021.
 9. ^ “Bảo tàng Lịch sử Quốc gia”. Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Truy cập 18 Tháng năm 2021.
 10. ^ Sử ký Tư Mã Thiên, Quyển 113, mục Nam Việt liệt truyện, chép: "且南方卑溼,蠻夷中閒,其東閩越千人眾號稱王,其西甌駱裸國亦稱王。" (Thả phái nam phương ti thấp, Man Di trung gian lận, kì đông đúc Mân Việt thiên nhân bọn chúng hiệu xưng Vương, kì tây Âu Lạc khỏa quốc diệc xưng Vương)
 11. ^ Đa phần sách sử VN (Đại Việt Sử ký Toàn thư, Khâm Định Việt Sử, Việt Sử Tiêu Án) đều chép là An Dương Vương thoát nước năm 208 TCN, tuy nhiên Sử Ký của Tư Mã Thiên - Thành lập sớm rất là nhiều đối với sử sách vủa VN - chép là "sau Lúc Lã hậu mất" (180 TCN), tức là khoảng tầm năm 179 TCN
 12. ^ Đại Nam thực lục. Bản dịch của Trung tâm khoa học tập xã hội và nhân bản vương quốc, Viện sử học tập Quốc sử quán triều Nguyễn, Tổ Phiên dịch Viện Sử học tập thông dịch. Nhà xuất phiên bản giáo dục và đào tạo xuất phiên bản trong năm 2007. Tập 01.
 13. ^ Phạm Thúc Trực: Quốc sử di biên, Nhà xuất phiên bản Văn hóa - tin tức, tr.337, TP. hà Nội, 2009.
 14. ^ VTV, BAO DIEN TU (9 Tháng nhị 2016). “Kết ngược tổng tuyển chọn cử 1976 ra quyết định tuyến đường thống nhất khu đất nước”. BAO DIEN TU VTV. Truy cập 18 Tháng năm 2021.
 15. ^ Thời phong loài kiến ko tạo hình định nghĩa dân tộc bản địa Việt và công ty nghĩa dân tộc bản địa Việt tuy nhiên chỉ mất định nghĩa vương quốc Việt, thần dân nước Việt và công ty nghĩa vương quốc Việt, trung thành với chủ với vua là yêu thương nước, nối liền với tư tưởng "trung quân ái quốc".

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 • Trần Trọng Kim. Việt Nam Sử Lược.
 • Đại Nam thực lục. Bản dịch của Trung tâm khoa học tập xã hội và nhân bản vương quốc, Viện sử học tập Quốc sử quán triều Nguyễn, Tổ Phiên dịch Viện Sử học tập thông dịch. Nhà xuất phiên bản giáo dục và đào tạo xuất phiên bản trong năm 2007.