amin nào sau đây là amin bậc 2

Câu hỏi:

24/08/2019 84,535

A. đimetylamin.

Bạn đang xem: amin nào sau đây là amin bậc 2

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án A

Amin bậc 2 là đimetylamin: CH3NHCH3.

Đối với những đáp án còn lại:

B. phenylamin: C6H5NH2 → là amin bậc 1.

C. propan-1-amin: CH3CH2CH2NH2 → là amin bậc 1.

D. propan-2-amin: CH3CH(NH2)CH3 → là amin bậc 1.

Lưu ý:

Bậc của amin là số vẹn toàn tử hiđro nhập phân tử amoniac bị thay cho thế vị gốc hiđrocacbon.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong những hóa học tiếp sau đây, hóa học nào là sở hữu lực bazơ mạnh nhất?

A. CH3NH2

B. C6H5NH2 (anilin)

C. C2H5NH2

D. NH3

Câu 2:

Trong những tên thường gọi tiếp sau đây, thương hiệu nào là phù phù hợp với hóa học CH3CH(CH3)NH2?

A. Isopropanamin.

B. Metyletylamin.

C. Isopropylamin.

D. Etylmetylamin.

Câu 3:

Chất nào là sau đó là amin bậc 2?

A. (CH3)2CHNH2.

B. C6H5NH2.

Xem thêm: tả một loại cây mà em yêu thích lớp 4

C. CH3NHC2H5.

D. (CH3)3N.

Câu 4:

Chất nào là sau đó là aminoaxit?

A. H2NCH2COOH.

B. C2H5OH.

C. CH2COOH.

D. C6H5NH2.

Câu 5:

Cho những đánh giá và nhận định sau:

(1) Tại ĐK thông thường, những amino axit là hóa học rắn kết tinh anh, dễ dàng tan nội địa.

(2) Các amino axit sở hữu nhiệt độ nhiệt độ chảy tương đối cao, khi giá chảy thì bị phân diệt.

(3) Các amino axit đều nhập cuộc phản xạ trùng dừng.

(4) Các amino axit đều phải sở hữu tính lưỡng tính.  

(5) Tại dạng kết tinh anh, những amino axit tồn bên trên ở dạng ion lưỡng vô cùng, nhập hỗn hợp dạng ion lưỡng vô cùng trả 1 phần nhỏ trở nên dạng phân tử.

(6) Các amin thơm sực đều độc. Số đánh giá và nhận định trúng là:

A. 4

B. 3

C. 6

D. 5

Câu 6:

Chất sở hữu phản xạ color biure là

A. Tinh bột.

B. Saccarozơ.

C. Protein.

Xem thêm: baoh2 có kết tủa không

D. Chất Khủng.