anken có công thức tổng quát là

Định nghĩa đúng đắn định nghĩa Anken và những lý thuyết cơ bạn dạng nhất như: công thức cấu trúc, cơ hội gọi thương hiệu của Anken và những đặc thù chất hóa học của chính nó như quy tắc nằm trong, trùng khớp và phản xạ oxi hoá.

1. Anken là gì?

 • Anken (olefin) là những hidrocacbon ko no, mạch hở và nhập phân tử của chính nó với có một links song C=C sót lại thì toàn bộ đều là links đơn.

  Bạn đang xem: anken có công thức tổng quát là

 • Công thức giản dị và đơn giản nhất của ăn ý hóa học nhập sản phẩm Anken là CH2=CH2.

Anken là ăn ý chất

2. Công thức cấu trúc và cơ hội gọi thương hiệu của Anken

2.1. Công thức tổng quát

CTTQ: CnH2n

2.2. Cách gọi thương hiệu của những Anken

Có nhì cơ hội gọi thương hiệu anken: thương hiệu thường thì và thương hiệu thay cho thế.

2.2.1. Tên thông thường

Tên thường thì là tên gọi Ankan với nằm trong số vẹn toàn tử cacbon ban sơ, tiếp sau đó thay đổi đuôi -an trở thành đuôi -ilen.

Ví dụ: CH2=CH2: etilen

2.2.2. Tên thay cho thế

Tên thay cho thế là tên gọi được phát âm theo đòi sự bố trí theo lần lượt là số chỉ địa điểm nhánh - thương hiệu nhánh - số chỉ địa điểm của links song - en

Ví dụ: CH2=CH-CH2-CH3: But-1-en

3. Tính hóa học cơ vật lý của Anken

 • Các anken kể từ C C4 ở dạng khí, kể từ C5 trở chuồn là hóa học lỏng hoặc rắn (ở ĐK thường).

 • Khi phân tử khối tăng thì nhiệt độ phỏng sôi, lượng riêng rẽ và nhiệt độ nhiệt độ chảy cúng tăng dần dần.

 • Anken nhẹ nhõm rộng lớn nước.

 • Anken không nhiều tan nội địa, tan được nhập một vài dung môi tuy nhiên dễ dàng tan trong những dung môi cơ học như rượu, ete,...

 • Các anken đều không tồn tại color.

Tham khảo tức thì cỗ tư liệu tổ hợp trọn vẹn cỗ kiến thức và kỹ năng và cách thức giải từng dạng bài bác luyện nhập đề thi đua Hóa trung học phổ thông độc quyền của VUIHOC

4. Tính hóa học hoá học tập của Anken

4.1. Phản ứng nằm trong hidro (Anken + H2)

Ta với phương trình tổng quát mắng của phản xạ nằm trong hidro như sau: 

CnH2n + H$\xrightarrow{Ni,t^{o}}$ CnH2n+2

4.2. Phản ứng nằm trong ăn ý halogen

Phản ứng nằm trong cộng halogen hoặc còn được gọi là phản xạ halogen hoá.

Ta với phương trình tổng quát mắng của phản xạ nằm trong ăn ý halogen như sau: 

 • Phản ứng với Brom

CH2=CH2+Br2Br-CH2-CH2-Br

Anken làm mất đi color hỗn hợp Brom.

→ Phản ứng này được dùng nhằm nhận ra Anken.

 • Phản ứng với Clo

CH2=CH+ Cl→ Cl-CH2-CH2-Cl

4.3. Phản ứng nằm trong ăn ý Hiđro halogenua

 • Anken + HCl

CH2=CH+ HCl → CH3-CH2Cl

Chú ý: Đồng đẳng của etilen Lúc phản xạ sẽ tạo nên đi ra lếu ăn ý những thành phầm nhập ê thành phầm chủ yếu và thành phầm phụ. 

CH3-CH=CH+ HCl → CH3-CHCl-CH3 (spc) + CH3-CH2-CH2-Cl (spp)

 • Anken + HBr

CH2=CH2+HBr → CH3-CH2-Br

Chú ý: 

 • Phản ứng dễ dàng dần dần theo đòi sản phẩm HCl, HBr, HI. 

 • Phản ứng nằm trong HX nhập anken bất đối đưa đến lếu ăn ý bao gồm nhì thành phầm.

 • Đối với những anken không giống bất đối xứng Lúc nằm trong HX tiếp tục tuân theo đòi quy tắc Maccopnhicop. 

Quy tắc Maccopnhicop được hiểu rằng ưu tiên nằm trong nhập vẹn toàn tử Cacbon bậc thấp hơn trước đây còn so với vẹn toàn tử hoặc group vẹn toàn tử X ưu tiên nằm trong nhập vẹn toàn tử Cacbon với bậc cao hơn nữa nhập phản xạ nằm trong HX nhập links bội thì vẹn toàn tử H.

4.4. Phản ứng nằm trong ăn ý H2O (đun rét, với axit loãng xúc tác)

4.4.1. Phản ứng nằm trong ăn ý nước của Etilen:

CH2=CH2+H2O $\xrightarrow{H^{+}_{loang},t^{o}}$ CH3-CH2-OH

4.4.2. Các đồng đẳng của Etilen

CH3-CH=CH2+H2O → CH3-CHOH-CH(spc)

                                       +CH3-CH2-CH2-OH (spp)

Chú ý: Đối với những anken không giống bất đối xứng Lúc nằm trong H2O cũng tuân theo đòi quy tắc Maccopnhicop: Nhóm -OH gắn thêm nhập C bậc cao.

4.5. Phản ứng trùng hợp

 • Với ĐK với xúc tác, đun rét, áp suất cao.

n$_{CH_{2}}$ = CH2 $\xrightarrow{p,xt,t^{o}}$ (-CH2-CH2-)n (Polietylen hoặc PE)

$n_{CH_{2}}=CH-CH_{3} \xrightarrow{p,xt,t^{o}} (-CH_{2}-CH(CH_{3})-)_{n}$ (Polipropilen hoặc PP)

 • Sơ vật dụng phản xạ trùng hợp: nA $\xrightarrow{p,xt,t^{o}}$ (B)n

 • Vậy quy trình nằm trong ăn ý tiếp tục nhiều phân tử nhỏ tương đương nhau hoặc tương tự động nhau tạo ra trở thành phân tử lớn(hợp hóa học cao phân tử) được gọi là phản xạ trùng khớp. 

4.6. Phản ứng oxi hoá

4.6.1. Phản ứng lão hóa ko trả toàn

 • Phản ứng  oxi hoá ko trọn vẹn của Anken tạo ra trở thành ancol nhiều chức với 2 group -OH hoặc đứt mạch C khu vực nối tạo ra trở thành anđehit hoặc axit.

 • Anken + KMnO4 ⇒ Dung dịch dung dịch tím bị mất mặt color vì chưng Anken .

 • Tổng quát:

2CnH2n + 2KMnO+ 4H2O → 3CnH2n(OH)+ 2KOH + 2MNO2

 • Nhận xét: tớ hoàn toàn có thể dùng hỗn hợp dung dịch tím nhằm nhận ra Anken vì thế nó làm mất đi color hỗn hợp dung dịch tím. 

4.6.2. Phản ứng cháy (oxi hóa trả toàn)

 • Phương  trình tổng quát: CnH2n + $\frac{3n}{2}$O2 → nCO+ nH2O

 • Chú ý: Phản ứng châm cháy của Anken có: CnH2n + $\frac{3n}{2}$O→ nCO+ nH2O

 • Chú ý: Đặc điểm phản xạ cháy Anken là: n$_{CO_{2}}=n_{H_{2}O}$

5. Điều chế Anken

5.1. Trong chống thí nghiệm

 • Điều chế Anken kể từ tách nước kể từ ancol etylic:

PTTQ: CnH2n+1OH $\xrightarrow{H_{2}SO_{4},\geq17^{o}C}$ CnH2n + H2O

Ví dụ: C2H5OH $\xrightarrow{H_{2}SO_{4},\geq17^{o}C}$ C2H+ H2O

5.2. Trong công nghiệp

 • Ta hoàn toàn có thể pha trộn Anken từ những việc thu kể từ mối cung cấp khí chế đổi mới dầu lửa.

 • Tách Hkhỏi Ankan:

PTTQ: CnH2n+2$\xrightarrow{Fe,t^{o}C}$ CnH2n + H2

 • Tách HX kể từ dẫn xuất CnH2n+1X

PTTQ: CnH2n+1X + NAOH $\xrightarrow{ancol}$ C$_{n_{H_{2n}}}$ + Na + H2O

 • Từ dẫn xuất đihalogen tách X2 (2 vẹn toàn tử C ở cạnh nhau gắn kèm với 2 vẹn toàn tử halogen): 

PPTQ: CnH2nX+ Zn $\xrightarrow{t^{o}}$ CnH2n + ZnBr2

 • Ankin hoặc Ankadien nằm trong H2 với xúc tác Pd/PbCO3:

PPTQ: CnH2n-2 + H2 → CnH2n

Đăng ký tức thì sẽ được những thầy cô tư vấn và kiến tạo quãng thời gian ôn thi đua hiệu suất cao và tương thích nhất với bạn dạng thân

6. Một số bài bác luyện trắc nghiệm về Anken (có đáp án)

Câu 1: Đồng đẳng này trong những đồng đẳng sau của etilen với %C = 85,71%?

A. Hexilen

B. Butilen

C. Etilen

D. Tất cả những ý trên

Lời giải: Đáp án D. Vì: 

Ta với công thức công cộng của Anken là CnH2n

%C = $\frac{12n}{14n}$ = 85,71%

Vậy với từng %C luôn luôn vì chưng 85,71%.

Câu 2: Bài mang đến hóa học X với công thức CH3-CH(CH3)-CH=CH2. Tên thay cho thế của X là?

A. 3- metybut-1-in

B. 3- metybut-1-en

C. 2-metybut-3-en

D. 2-metybut-3-in

Xem thêm: nhà toán học nổi tiếng

Lời giải: Đáp án B

Câu 3: Tên gọi không giống của sản phẩm đồng đẳng anken là:

A. Hidrocacbon ko no

B. Parafin

C. Olefin

D. Hidrocacbon ko bão hoà

Lời giải: Đáp án C

Anken hoặc thường hay gọi là olefin.

Câu 4: Tổng số đồng phân cấu trúc mạch hở ứng với công thức phân tử của C4H8:

A. 5

B. 4

C. 8

D. 3

Lời giải: Đáp án D 

Các đồng phân cấu trúc mạch hở ứng với công thức C4H8 là 

CH2=CH-CH2-CH3

CH3-CH=CH-CH3

CH2=C(CH3)2

Vậy với 3 đồng phân cấu trúc.

Câu 5: Phản ứng này được dùng tiện nhất lúc phân biệt etan và eten: 

A. Phản ứng với hỗn hợp brom

B. Phản ứng nằm trong hiđro

C. Phản ứng trùng hợp

D. Phản ứng châm cháy

Lời giải: Đáp án A vì thế Lúc dẫn lếu ăn ý khí qua loa hỗn hợp Brom thì khí Etan làm mất đi color hỗn hợp Br, khí etan thì ko phản xạ với dd Br bay thoát khỏi hỗn hợp.

CH2=CH+ Br→ CH2Br-CH2Br

Câu 6: Trong những Hiđrocacbon tại đây loại này phản xạ được với hỗn hợp Brom thu được một,2- đibrombutan?

A. But-1-en

B. But-2-en

C. 2-metylpropen

D. Butan

Lời giải: Đáp án A vì thế :

CH2=CH-CH2-CH+ Br → CH2Br-CHBr-CH2-CH3

(But-1-en)                                            (1,2-đibrombutan)

Câu 7: Để khử trọn vẹn 200ml hỗn hợp KMnO0,2M tạo ra trở thành hóa học rắn black color cần thiết V(lít) C2H4(đktc). V có mức giá trị là:

A. 1,344

B. 4,480

C. 2,240

D. 2,688

Lời giải: Đáp án A

Ta với phương trình: 

3C2H+ 2KMnO+ 4H2O3 → C2H4(OH)+ 2MnO2(đen) + 2KOH

n$_{KMnO_{4}}$ = 0,2.0,2 = 0,04 mol

Theo phương trình bên trên tớ có: 

n$_{C_{2}H_{4}}$ = $\frac{3}{2}$n$_{KMnO_{4}}$=32.n$_{KMnO_{4}}$ = 32.0,04 = 0.06 mol

V = 0,06.22,4 = 1,344 lít

Câu 8: Thu được một tấn polietilen Lúc tiến hành phản xạ trùng khớp m tấn etilen với hiệu suất phản xạ vì chưng 80%:

A. 2

B. 0,8

C. 1,8

D. 1,25

Lời giải: Đáp án D vì

metilen(lý thuyết) = mpolietilen = 1 tấn (Bảo toàn khối lượng)

→ metilen thực tế = 1.10080 = 1,25 tấn

Câu 9: Cho lếu ăn ý X bao gồm propen và một anken đồng đẳng không giống. Thực hiện tại phản xạ châm cháy trọn vẹn 1 mol lếu ăn ý X thì cần phải có 4,75 mol O2. Vậy anken sót lại nhập X hoàn toàn có thể là:

A. Eten

B. Propan

C. Buten

D. Etan

Lời giải: Đáp án C

CnH2n + $\frac{3n}{2}$O2\xrightarrow{t^{o}}$ nCO+ nH2O

1              4,75 mol

1.$\frac{3n}{2}$ = 4,75

 n = 3,17

Vậy hóa học sót lại nên với > 3C (vì Hỗn ăn ý chứa chấp propen với 3C)

Dựa nhập đáp án lựa chọn C4H8

Câu 10: Xác toan CTCT của hóa học X biết Lúc tiến hành thử nghiệm châm cháy trọn vẹn 10ml hiđrocacbon X mạch hở chiếm được 40ml COở nằm trong ĐK nhiệt độ phỏng, áp suất. lõi hóa học X với cấu trúc mạch phân nhánh và với kỹ năng mất mặt color dd Brom. 

Lời giải: 

10ml X → 40ml CO2

Số C nhập X = $\frac{V_{CO_{2}}}{V_{X}}$ = 4

Bài mang đến hóa học X làm mất đi color hỗn hợp Brom nên suy đi ra X ko no và mạch hở, với 4C 

Vậy X là (CH3)2C = CH2

PAS VUIHOCGIẢI PHÁP ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA

Khóa học tập online ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT:  

⭐ Xây dựng quãng thời gian học tập kể từ mất mặt gốc cho tới 27+  

⭐ Chọn thầy cô, lớp, môn học tập theo đòi sở thích  

⭐ Tương tác thẳng hai phía nằm trong thầy cô  

⭐ Học tới trường lại cho tới lúc nào hiểu bài bác thì thôi

⭐ Rèn tips tricks gom bức tốc thời hạn thực hiện đề

⭐ Tặng full cỗ tư liệu độc quyền nhập quy trình học tập tập

Xem thêm: sau offer là to v hay ving

Đăng ký học tập test không tính phí ngay!!

Bài viết lách bên trên đang được tổ hợp những lý thuyết cần thiết của anken hóa 11 như công thức cấu trúc, cơ hội gọi thương hiệu, đặc thù cơ vật lý, đặc thù hoá học tập, cùng theo với này đó là những ví dụ ví dụ về những dạng bài bác về Anken. Mong rằng với nội dung bài viết này, những em tiếp tục thực hiện đảm bảo chất lượng những dạng bài bác luyện của Anken. Và để sở hữu thành phẩm rất tốt, những em học viên nhớ rằng truy vấn nền tảng Vuihoc.vn và ĐK thông tin tài khoản nhằm luyện đề tức thì thời điểm hôm nay nhé!