app tính bảo hiểm xã hội

“VssID - Báo hiểm xã hội số”
là phần mềm của Báo hiểm xã hội nước Việt Nam
bên trên nền tảng thiết bị di động”.

Lưu ý: Điện thoại, Tablet dùng hệ quản lý Android 4.1 hoặc IOS 9.0 trở lên trên

Xem thêm: bộ quốc phòng việt nam