at the beginning of the ceremony

At the beginning of the ceremony, there was a resp

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tướng indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Bạn đang xem: at the beginning of the ceremony

At the beginning of the ceremony, there was a respectable one-minute silence in remembrance of the victims of the earthquake.


the ceremony

respectable 

in remembrance of 

earthquake

Xem thêm: nhà toán học nổi tiếng

Đáp án đúng: B

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

respectable (adj): xứng đáng kính

respectful (adj): tỏ lòng tôn kính

Sửa: respectable => respectful

Tạm dịch: Vào đầu sự kiện, sở hữu một khoảng chừng im re bộc bạch lòng tôn trọng nhập một phút nhằm tưởng niệm những nàn nhân của trận động khu đất.

Chọn B

Xem thêm: hình lăng trụ tam giác đều

App xem sách tóm lược miễn phí