bài 106 em ôn lại những gì đã học

B. Bài luyện và chỉ dẫn giải

A. Hoạt động thực hành

Bạn đang xem: bài 106 em ôn lại những gì đã học

Câu 1: Trang 118 toán VNEN lớp 5 luyện 2

Tính:

$\frac{12}{17}$ : 4   12 : $\frac{6}{13}$    9 : $\frac{3}{5}$ x $\frac{4}{15}$

72 : 45    281,6 : 8   300,72 : 53,7

Câu 2: Trang 118 toán VNEN lớp 5 luyện 2

Tính nhẩm:

a. 2,5 : 0,1         5,2 : 0,01         6,8 : 0,1           8,9 : 0,01

b. 14 : 0,5          trăng tròn : 0,25          11 : 0,25          24 : 0,5

Câu 3: Trang 118 toán VNEN lớp 5 luyện 2

Viết thành quả luật lệ phân chia bên dưới dạng phân số và số thập phân (theo mẫu):

Mẫu: 3 : 4 =$\frac{3}{4}$ = 0,75

a. 4 : 8             b. 7 : 5           c. 1 : 2             d. 7 : 4

Câu 4: Trang 118 toán VNEN lớp 5 luyện 2

Khoanh nhập vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp đúng:

Một lớp đem 18 học viên phái nam và 12 phái đẹp. Hỏi số học viên phái đẹp cướp từng nào Xác Suất số học viên cả lớp.

A. 50%          B. 60%        C. 66%          D. 40%

Xem thêm: biển đông có bao nhiêu vịnh biển

Câu 5: Trang 118 toán VNEN lớp 5 luyện 2

Tìm tỉ số Xác Suất của:

a. 3,2 và 4          b. 7,2 và 3,2

Câu 6: Trang 118 toán VNEN lớp 5 luyện 2

Tính:

a. 2,7% + 10,32%           b. 45,8% - 24,25%          c. 100% - 37% - 25,5%

Câu 7: Trang 118 toán VNEN lớp 5 luyện 2

Lớp 5A ý định trồng 180 cây, cho tới hiện nay đã trồng được 45% cây. Hỏi theo đòi ý định, lớp 5A còn nên trồng từng nào cây nữa?

Câu 8: Trang 119 toán VNEN lớp 5 luyện 2

Một thị xã đem 320ha khu đất trồng cây cafe và 480ha khu đất trồng cây cao su thiên nhiên. Hỏi: 

a. Diện tích khu đất trồng cây cao su thiên nhiên vì thế từng nào Xác Suất diện tích S khu đất trồng cây cà phê?

b. Diện tích khu đất trồng cây cafe vì thế từng nào Xác Suất diện tích S khu đất trồng cây cao su?

B. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 119 toán VNEN lớp 5 luyện 2

Một cửa hàng vật năng lượng điện rời giá bán 25% mang đến toàn bộ những sản phẩm, chưng Huy mua sắm một cái quạt năng lượng điện với số chi phí là 412 500 đồng. Hỏi giá bán lúc đầu của cái quạt này đó là từng nào tiền?

Câu 2: Trang 119 toán VNEN lớp 5 luyện 2

Em lần nhập thực tiễn một trường hợp tương quan cho tới dùng tỉ số Xác Suất rồi viết lách nhập vở

Xem thêm: chất nào sau đây là amin bậc 3