bài 117 em ôn lại những gì đã học

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Câu 1

Bạn đang xem: bài 117 em ôn lại những gì đã học

Chơi trò nghịch ngợm "Đố ai tìm hiểu thời gian nhanh ?"

a) Tìm \(\dfrac{1}{2};\,\,\dfrac{1}{3};\,\,\dfrac{1}{5};\,\,\dfrac{1}{6};\,\,\dfrac{1}{{10}};\,\,\dfrac{1}{{12}}\) của 60.

b) Tìm 15%, 20%, 50%, 75% của 60

c) Tìm những số nhưng mà 60 phân tách không còn mang lại số đó

Phương pháp giải:

a) Muốn tìm hiểu \(\dfrac{1}{2}\) của 60 tao hoàn toàn có thể lấy 60 nhân với \(\dfrac{1}{2}\) hoặc lấy 60 phân tách mang lại 2.

Các câu không giống thực hiện tương tự động.

b) Muốn tìm hiểu 15% của 60 tao hoàn toàn có thể lấy 60 phân tách mang lại 100 rồi nhân với 15 hoặc lấy 60 nhân với 15 rồi phân tách mang lại 100.

Các câu không giống thực hiện tương tự động.

Lời giải chi tiết:

a) \(\dfrac{1}{2}\)của 60 là 60 × \(\dfrac{1}{2}\)= 30;                       \(\dfrac{1}{3}\) của 60 là 60 × \(\dfrac{1}{3}\)= 20; 

\(\dfrac{1}{5}\)  của 60 là 60 × \(\dfrac{1}{5}\)= 12;                         \(\dfrac{1}{6}\)  của 60 là 60 × \(\dfrac{1}{6}\)= 10; 

\(\dfrac{1}{{10}}\)  của 60 là 60 × \(\dfrac{1}{{10}}\)= 6;                     \(\dfrac{1}{{12}}\)  của 60 là 60 × \(\dfrac{1}{{12}}\)= 5.

b) 15% của 60 là :  60 : 100 × 15 = 9;

20% của 60 là :  60 : 100 × đôi mươi = 12;

50% của 60 là :  60 : 100 × 50 = 30;

75% của 60 là :  60 : 100 × 75 =  45.

c) Các số nhưng mà 60 phân tách không còn mang lại số ê là: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, đôi mươi, 30, 60.

Câu 2

Tính:

a) \(1\dfrac{5}{7} \times \dfrac{3}{4}\)                                             b) \(\dfrac{{10}}{{11}}:1\dfrac{1}{3}\)

c) 3,57 × 4,1 + 2,43 × 4,1                          d) 3,42 : 0,75 × 8,4 – 6,8

Phương pháp giải:

a) Đổi lếu số về dạng lếu số rồi triển khai quy tắc nhân nhì phân số.

 Muốn nhân nhì phân số tao lấy tử số nhân với tử số, khuôn số nhân với khuôn số.

b) Đổi lếu số về dạng lếu số rồi triển khai quy tắc nhân phân tách phân số. 

Muốn phân tách nhì phân số tao lấy phân số loại nhất nhân với phân số loại nhì hòn đảo ngược.

c) kề dụng công thức nhân một tổng với cùng 1 số: \((a+b)\times c = a \times c + b \times c\).

d) Biểu thức sở hữu những quy tắc tính nằm trong, trừ, nhân, phân tách thì triển khai quy tắc tính nhân, phân tách trước, triển khai quy tắc tính nằm trong, trừ sau.

Lời giải chi tiết:

a) \(1\dfrac{5}{7} \times \dfrac{3}{4} = \dfrac{{12}}{7} \times \dfrac{3}{4} = \dfrac{{12 \times 3}}{{7 \times 4}} \)\(= \dfrac{{4 \times 3 \times 3}}{{7 \times 4}} = \dfrac{9}{7}\)

b) \(\dfrac{{10}}{{11}}:1\dfrac{1}{3} = \dfrac{{10}}{{11}}:\dfrac{4}{3} = \dfrac{{10}}{{11}} \times \dfrac{3}{4} \)\(= \dfrac{{10 \times 3}}{{11 \times 4}} = \dfrac{{5 \times 2 \times 3}}{{11 \times 2 \times 2}} = \dfrac{{15}}{{22}}\)

c) 3,57 × 4,1 + 2,43 × 4,1

   = (3,57 + 2,43) × 4,1

   = 6 × 4,1

   = 24,6

d) 3,42 : 0,57 × 8,4 – 6,8

   = 6 × 8,4 – 6,8

   = 50,4 – 6,8

   = 43,6

Câu 3

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

\(a)\,\,\dfrac{{21}}{{11}} \times \dfrac{{22}}{{17}} \times \dfrac{{68}}{{63}}\)                              \(b)\,\,\dfrac{5}{{14}} \times \dfrac{7}{{13}} \times \dfrac{{26}}{{25}}\)

Phương pháp giải:

- Muốn nhân nhiều phân số tao lấy những tử số nhân cùng nhau, những khuôn số nhân cùng nhau.

- Tách tử số và khuôn số kết quả của những quá số, tiếp sau đó phân tách nhẩm tích ở tử số và khuôn số cho những quá số công cộng.

Lời giải chi tiết:

\(a)\,\,\dfrac{{21}}{{11}} \times \dfrac{{22}}{{17}} \times \dfrac{{68}}{{63}} = \dfrac{{21 \times 22 \times 68}}{{11 \times 17 \times 63}}\)\( = \dfrac{{21 \times 11 \times 2 \times 17 \times 4}}{{11 \times 17 \times 21 \times 3}} = \dfrac{8}{3}\)

Xem thêm: hình lăng trụ tam giác đều

\(b)\,\,\dfrac{5}{{14}} \times \dfrac{7}{{13}} \times \dfrac{{26}}{{25}} = \dfrac{{5 \times 7 \times 26}}{{14 \times 13 \times 25}}\)\( = \dfrac{{5 \times 7 \times 13 \times 2}}{{7 \times 2 \times 13 \times 5 \times 5}} = \dfrac{1}{5}\)

Câu 4

Một hồ bơi hình dạng vỏ hộp chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 22,5m, chiều rộng lớn 19,2m. Nếu bể chứa chấp 414,72m3 thì mực nước nhập bể lên đến \(\dfrac{4}{5}\)  chiều cao của bể. Hỏi độ cao của bể là từng nào mét ?

Phương pháp giải:

- Tính diện tích S lòng bể = chiều lâu năm × chiều rộng lớn.

- Tính độ cao mực nước nhập bể = thể tích nước nhập bể \(:\) diện tích S lòng bể.

- Tính độ cao của bể = độ cao mực nước nhập bể \(:\) 4 × 5.

Lời giải chi tiết:

Diện tích lòng bể là :

            22,5 × 19,2 = 432 (m2)

Chiều cao của mực nước nhập bể là :

            414,72 : 432 = 0,96 (m)

Chiều cao của bể nước là:

            0,96 : 4 × 5 = 1,2 (m)

                        Đáp số: 1,2m.

Câu 5

Một phi thuyền cút với véc tơ vận tốc tức thời 7,2km/giờ khi nước lặng, véc tơ vận tốc tức thời của làn nước là một trong những,6km/giờ. 

a) Nếu thuyền cút xuôi dòng sản phẩm thì sau bao 3,5 giờ tiếp tục cút được từng nào ki-lô-mét ?

b) Nếu thuyền cút ngược dòng sản phẩm thì nên từng nào thời hạn nhằm cút được quãng lối như khi xuôi dòng sản phẩm nhập 3,5 giờ ?

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

- Vận tốc xuôi dòng sản phẩm = véc tơ vận tốc tức thời khi nước lặng + véc tơ vận tốc tức thời làn nước. 

- Vận tốc ngược dòng sản phẩm = véc tơ vận tốc tức thời khi nước lặng – véc tơ vận tốc tức thời làn nước.

- Quãng lối = véc tơ vận tốc tức thời xuôi dòng sản phẩm × thời hạn cút xuôi dòng sản phẩm = vận tốc ngược dòng sản phẩm × thời hạn cút ngược dòng sản phẩm.

Lời giải chi tiết:

a) Vận tốc của thuyền máy khi xuôi dòng sản phẩm là :

            7,2 + 1,6 = 8,8 (km/giờ)

Trong 3,5 giờ thuyền máy cút được số ki-lô-mét là :

             8,8 × 3,5 = 30,8 (km)

b) Vận tốc của thuyền máy khi cút ngược dòng sản phẩm là :

             7,2 – 1,6 = 5,6 (km/giờ)

Để cút được 30,8km thì thuyền máy cút nhập số thời hạn là :

             30,8 : 5,6 = 5,5 (giờ)

                          Đáp số: a) 30,8 km.

                                       b) 5,5 giờ.

Câu 6

Tìm \(x\) :        8,75 × \(x\) + 1,25 × \(x\) = 20

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức nhân một trong những với cùng 1 tổng:

          \( a \times c + b \times c =(a+b)\times c \)

Lời giải chi tiết:

8,75 × \(x\) + 1,25 × \(x\) = 20

     (8,75 + 1,25) × \(x\) = 20

                      10 × \(x\) = 20

                              \(x\) = đôi mươi : 10

Xem thêm: bài văn tả cánh đồng lúa chín lớp 5

                              \(x\) = 2

Vậy \(x\) = 2.

 Loigiaihay.com