bài tập về mạo từ

Bài viết lách 50 Bài tập dượt Mạo kể từ vô cùng hoặc đem tiếng giải bao gồm rất đầy đủ lý thuyết trọng tâm về Mạo kể từ và bên trên 50 bài xích tập dượt về Mạo kể từ tinh lọc, đem đáp án cụ thể giúp cho bạn nắm rõ cơ hội dùng của Mạo kể từ.

50 Bài tập dượt Mạo kể từ vô cùng hoặc đem tiếng giải

PHẦN I. LÝ THUYẾT

1. Định nghĩa

Bạn đang xem: bài tập về mạo từ

- Mạo kể từ ở trước danh kể từ và đã cho thấy danh kể từ cơ nói đến việc một đối tượng người sử dụng xác lập hoặc không

- Tiếng Anh đem 3 mạo từ:

• “The” dùng làm chỉ đối tượng người sử dụng xác lập hoặc thường hay gọi là mạo kể từ xác lập (Definite article)

• “A/ An” được sử dụng nói đến việc một đối tượng người sử dụng ko xác lập được hoặc thường hay gọi là mạo kể từ ko xác lập. (Indefinite article)

- Mạo kể từ Zero (Zero article) không tồn tại mạo kể từ đứng trước danh từ: thông thường vận dụng mang đến danh kể từ ko kiểm điểm được (uncountable nouns) và danh kể từ kiểm điểm được ở dạng số nhiều: rice, tea, people, clothes

2. Mạo kể từ xác lập “The”

"The" được sử dụng cho tất cả danh kể từ kiểm điểm được - countable noun(s) (số không nhiều lẫn lộn số nhiều) và danh kể từ ko kiểm điểm được (uncountable nouns)

Ta người sử dụng “the” ở những ngôi trường hợp:

- Vật thể hoặc group vật thể, nhân tố là độc nhất.

Eg: the sun, the world ….

- Khi nói lại bịa đặt “the” trước danh kể từ một vừa hai phải vừa mới được kể.

Eg: I saw an elephant. The elephant looks sánh dễ thương.

- Danh kể từ được xác lập vì thế một cụm kể từ hoặc một mệnh đề trước cơ, thì bịa đặt “the” trước danh từ

Eg: The teacher that I learnt

- “The” đứng trước một danh kể từ duy nhất vật riêng rẽ biệt

Eg: My mother is cooking in the kitchen

- “The” được bịa đặt trước lúc đối chiếu nhất và trước "first" (thứ nhất), "second" (thứ hai), "only" (duy nhất) Khi những kể từ này nhập vai trò là tính kể từ hoặc đại kể từ.

Eg: The first person (người đầu tiên)

- "The" + Danh kể từ số không nhiều thay mặt cho 1 group động vật hoang dã, loại vật hoặc vật vật

Eg: The shark is one of the endangered species.

- "The" đứng trước một member của một group người.

Eg: The small stores are finding business increasingly difficult.

- "The" + Danh kể từ số không nhiều đứng trước động kể từ và người sử dụng với đại kể từ số không nhiều (He/ She/ It)

Eg: The first-class customer pays more sánh that she enjoys the qualified service.

- "The" + Tính từ: duy nhất group người, một giai tầng xã hội

Eg: The old (người già), the rich (người giàu) …..

- The" đứng trước những thương hiệu riêng rẽ như: biển khơi, sông, quần hòn đảo, sản phẩm núi, tên thường gọi số nhiều của những nước, rơi mạc, miền

Eg: The Pacific (Thái Bình Dương)

- "The" đứng trước những tên thường gọi bao gồm Danh kể từ + of + danh từ

Eg: The United States of America (Nước Mỹ)

- "The" + bọn họ (ở dạng số nhiều): mái ấm gia đình ...

Eg: The Bills = mái ấm ngôi nhà Bill (vợ ông xã Bill và những con)

- “The” bịa đặt trước thương hiệu của tổ chức triển khai, nhiều bang

Eg: The United Nations. (Liên thích hợp quốc), The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Tổ chức Giáo dục đào tạo, Khoa học tập và Văn hoá của Liên Hợp Quốc.)

- “The” đứng trước thương hiệu group thích hợp xướng, dàn nhạc truyền thống, ban nhạc phổ thông

Eg: the Beatles ………….

3. Mạo kể từ ko xác lập – A/An

- “A” đứng trước một phụ âm hoặc một kể từ đem âm chính thức là phụ âm.

Eg: a book : một cuốn sách, a student: một học viên …………

- “An” đứng trước một vẹn toàn âm (a, e, i, o, u) hoặc âm /h/ câm. Hình như, nó cũng đứng trước những kiểu mẫu tự động quan trọng đặc biệt hiểu tựa như vẹn toàn âm.

Eg: an apple: một trái ngược táo, an SOS: một tín hiệu cung cấp cứu vớt ………..

PHẦN II. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Task 1. Chọn mạo kể từ đích thị trong những câu mặt mũi dưới

1. Does she bring ________________ (a, an, the) umbrella?

2. Are you looking for________________ (a, an, the) job?

3. I checked ________________ (a, an, the) gmail twice.

4. Could I have ________________ (a, an, the) cup of coffee please?

5. I was born into ________________ (a, an, the) rich family.

6. He will come back in ________________ (a, an, the) hour.

7. Have you been to lớn ________________ (a, an, the) Mekong River?

8. I would lượt thích to lớn talk to lớn one of ________________ (a, an, the) leaders.

9. What ________________ (a, an, the) beautiful lake!

10. The airplane landed on ________________ (a, an, the) airport.

1. an

2. a

3. the

4. a

5. a

6. an

7. the

8. the

9. a

10. the

Task 2. Chọn đáp án đích thị nhằm điền nhập khu vực trống rỗng (chú ý: ký hiệu “x” Có nghĩa là ko cần thiết mạo từ)

1. We are looking for _______ place to lớn spend ________ night.

A. the/the     B. a/the

C. a/a     D. the/a

2. Please turn off ________ lights when you leave ________ room.

A. the/the     B. a/a

C. the/a     D. a/the

3. We are looking for people with ________experience.

A. the     B. a

C. an     D. x

4. Would you pass mạ ________ salt, please?

A. a     B. the

C. an     D. x

5. Can you show mạ ________way to lớn ________station?

A. the/the     B. a/a

C. the/a     D. a/the

6. She has read ________interesting book.

A. a     B. an

C. the     D. x

7. You’ll get ________shock if you touch ________ live wire with that screwdriver.

A. an/the     B. x/the

C. a/a     D. an/the

8. Mr. Smith is ________ old customer and ________ honest man.

A. An/the     B. the/an

C. an/an     D. the/the

9. ________ youngest boy has just started going to lớn ________ school.

A. a/x     B. x/the

C. an/x     D. the/x

10. Do you go to lớn ________ prison to lớn visit him?

A. the     B. a

C. x     D. an

1. B. a/the

2. A. the/the

3. D. x

4. B. the

5. A. the/the

6. B. an

7. B. x/the

8. C. an/an

9. D. the/x

10. A. the

Câu căn vặn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án B A D B A B B C D A

Task 3. Điền a/an hoặc the

1. This morning I bought….newspaper and …….magazine. …….newspaper is in my bag but I don’t know where I put…..magazine.

2. I saw ……accident this morning. ……car crashed into …..tree. ………driver of ……car wasn’t hurt but …..siêu xe was badly damaged.

3. There are two cars parked outside:……..xanh rớt one and …….grey one. ……..xanh rớt one belongs to lớn my neighbors. I don’t know who ….. owner of…..grey one is.

4. My friends live in…….old house in……small village. There is …….beautiful garden behind ……..house. I would lượt thích to lớn have……garden lượt thích this.

5. This house is very nice. Has it got …….garden?

1. This morning I bought…a….newspaper and ..a...magazine. ..The…newspaper is in my bag but I don’t know where I put…the ..magazine.

2. I saw …an…accident this morning. …a…car crashed into …a..tree. …The……driver of …a…car wasn’t hurt but …the..siêu xe was badly damaged.

3. There are two cars parked outside:…a…..xanh rớt one and …a….grey one. …the…..xanh rớt one belongs to lớn my neighbors. I don’t know who …the.. owner of…the..grey one is.

4. My friends live in…an….old house in…a…small village. There is …a….beautiful garden behind …the…..house. I would lượt thích to lớn have…a…garden lượt thích this.

Xem thêm: nam châm vĩnh cửu có mấy cực

5. This house is very nice. Has it got …a….garden?

Task 4. Điền a/an hoặc the

1. It’s a beautiful day. Let’s sit in……..garden.

2. Can you recommend ……..good restaurant?

3. We had dinner in…….most expensive restaurant in town

4. There isn’t ……….airport near where I live. …….nearest airport is 70 miles away.

5. “Are you going away next week?” - “No, …..week after next”

1. It’s a beautiful day. Let’s sit in…the…..garden.

2. Can you recommend …a…..good restaurant?

3. We had dinner in…the….most expensive restaurant in town.

4. There isn’t …an…….airport near where I live. …the….nearest airport is 70 miles away.

5. “Are you going away next week?” - “No, .. the…..week after next”

Task 5. Chọn đáp án đúng

1. I’m afraid of dogs/the dogs.

2. Can you pass the salt/salt, please?

3. Apples/the apples are good for you.

4. Look at apples/the apples on that tree! They are very big.

5. Women/the women live longer kêu ca men/the men.

6. I don’t drink tea/the tea. I don’t lượt thích it.

7. We had a very nice meal. Vegetables/ the vegetables were especially good.

8. Life/the life is strange sometimes. Some very strange things happen.

9. I lượt thích skiing/the skiing. But I’m not good at it.

10. Who are people/the people in this photograph?

1. dogs

2. the salt

3. apples

4. the apples

5. women, men

6. tea

7. the vegetables

8. life

9. skiing

10. the people

Task 6. Điền mạo kể từ tương thích “a/an/the hoặc x (không cần thiết mạo từ)” nhập khu vực trống rỗng.

1. Are John and Mary ________cousins?

No, they aren't ________cousins; they are ________brother and ________sister.

2. ________fog was sánh thick that we couldn't see ________ side of ________road. We followed ________car in front of us and hoped that we were going ________right way.

3. I can't remember ________exact date of ________storm, but I know it was on ________Sunday because everybody was at ________church. On ________Monday ________post didn't come because ________roads were blocked by ________fallen trees.

4. Peter thinks that this is quite ________ cheap restaurant.

5. A: There's ________murder here.

B: Where's ________body?

A: There isn't ________body.

B: Then how vì thế you know there's been ________murder?

1. x - x - x - x

2. The - the - the - the - the

3. the - the - x - the - x - the – x - x

4. a

5. a - the - a - a

Task 7. Chọn đáp án đích thị nhằm điền nhập khu vực trống

1. They are looking for _______ place to lớn spend ________ night.

A. the/the     B. a/the

C. a/a     D. the/a

2. Please turn off ________ người yêu thích when you come ________ room.

A. the/the     B. a/a

C. the/a     D. a/the

3. They are looking for some groups of people with ________experience.

A. the     B. a

C. an     D. x

4. Would you pass mạ ________ sugar, please?

A. a     B. the

C. an     D. x

5. Could you show mạ ________way to lớn ________airport?

A. the/the     B. a/a

C. the/a     D. a/the

1. B. a/the

2. A. the/the

3. D. x

4. B. the

5. A. the/the

Câu căn vặn 1 2 3 4 5
Đáp án B A D B A

Task 8. Hoàn trở thành những câu sau đây dùng một giới kể từ phù hợp

Bed, trang chủ, hospital, prison, school, university, work

1. Two people were injured in the accident and were taken to lớn hospital.

2. In Britain, children from the age of five have to lớn go………………

3. Mark didn’t go out last night. He stayed……………………..

4. I’ll have to lớn hurry. I don’t want to lớn be late……………..

5. There is a lot of traffic in the morning when everybody is going………………

6. Cathy’s mother has just had an operation. She is still……………

7. When Julia leaves school, she wants to lớn study economics…………….

8. Bill never gets up before 9 o’clock. It’s 8.30 now, sánh he is still……………..

9. If you commit a serious crime, you could be sent……………….

1. Two people were injured in the accident and were taken to lớn hospital.

2. In Britain, children from the age of five have to lớn go to lớn school.

3. Mark didn’t go out last night. He stayed at trang chủ.

4. I’ll have to lớn hurry. I don’t want to lớn be late for school.

5. There is a lot of traffic in the morning when everybody is going to lớn work.

6. Cathy’s mother has just had an operation. She is still in hospital.

7. When Julia leaves school, she wants to lớn study economics at university.

8. Bill never gets up before 9 o’clock. It’s 8.30 now, sánh he is still in bed

9. If you commit a serious crime, you could be sent to lớn prison.

Task 9. Chọn đáp án đích thị.

1. What makes people/the people violent? What causes aggression/the aggression?

2. All books/all the books on the top shelf belong to lớn mạ.

3. First world war/ the first world war lasted from 1914 until 1918.

4. One of our biggest problems is unemployment/the unemployment.

1. people, aggression

2. All the books

3. The first world war

4. unemployment

Task 10. Điền mạo kể từ tương thích nhằm hoàn thiện bức thư.

Hi John,

I arrived in ………… USA last Monday. We left ………… Rome, flew over …….. Alps and made a quick stop in ………….. London. There we went shopping in ………… Harrods, visited ………….. Tower and enjoyed a sunny afternoon in ……….. Hyde Park. On the following day we left for ………… Thành Phố New York. ………….. time on board wasn't boring as there were two films to lớn watch on …………….. monitor. …………. people on ………. plane were all …………… Italian. Before we landed at ……….. JFK airport, we saw ………… Statue of Liberty, …………… Ellis Island and ………….. Empire State Building. ………… khách sạn I stayed in was on ………….. corner of …………42nd Street and …………. 5th Avenue. I don't lượt thích …………… hotels very much, but I didn't have …………. time to lớn rent an apartment.

Please say hello to lớn Peter and Mandy.

Yours,

Peter

Hi John,

I arrived in the USA last Monday. We left x Rome, flew over the Alps and made a quick stop in xLondon. There we went shopping in x Harrods, visited the Tower and enjoyed a sunny afternoon in x Hyde Park. On the following day we left for x Thành Phố New York. The time on board wasn't boring as there were two films to lớn watch on the monitor. The people on the plane were all x Italian. Before we landed at x JFK airport, we saw the Statue of Liberty, x Ellis Island andthe Empire State Building. The khách sạn I stayed in was on the corner of x 42nd Street and x 5th Avenue. I don't lượt thích x hotels very much, but I didn't have x time to lớn rent an apartment.

Please say hello to lớn Peter and Mandy.

Yours,

Peter

Xem tăng những bài xích tập dượt Ngữ pháp Tiếng Anh vô cùng hoặc đem tiếng giải cụ thể khác:

  • Bài tập dượt Danh kể từ vô cùng hoặc đem tiếng giải
  • Bài tập dượt Đại kể từ vô cùng hoặc đem tiếng giải
  • Bài tập dượt Tính kể từ vô cùng hoặc đem tiếng giải
  • Bài tập dượt Trạng kể từ vô cùng hoặc đem tiếng giải

Đã đem phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ nhằm kế tiếp theo đòi dõi những loạt bài xích tiên tiến nhất về ngữ pháp giờ đồng hồ Anh, luyện thi đua TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... tiên tiến nhất của Shop chúng tôi.