bệnh nhân phải tiếp đường tiêm hoặc truyền dung dịch đường vào tĩnh mạch đó là loại đường nào

Câu hỏi:

18/11/2019 74,369

Bạn đang xem: bệnh nhân phải tiếp đường tiêm hoặc truyền dung dịch đường vào tĩnh mạch đó là loại đường nào

A. Glucozơ

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án A

Bệnh nhân cần tiếp lối (tiêm hoặc truyền hỗn hợp lối nhập tĩnh mạch), này đó là lối glucozơ

Glucozơ được dùng muốn tạo tích điện quan trọng cho việc sinh sống, quy trình này ra mắt nhập tế bào. Glucozơ ngấm thẳng nhập niêm mạc ruột non nhập huyết nên khung hình hoàn toàn có thể hít vào một cơ hội đơn giản dễ dàng qua chuyện lối tĩnh mạch máu.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho những tuyên bố sau về cacbohiđrat:

(1). Tất cả những cacbohiđrat đều phải có phản xạ thủy phân.

(2). Thủy phân trọn vẹn tinh ranh bột nhận được glucozơ.

(3). Glucozơ, fructozơ và mantozơ đều phải có phản xạ tráng bạc.

(4). Glucozơ làm mất đi thuốc nước brom.

(5). Thủy phân mantozo nhận được glucozơ và fructozơ

(6). Anđehit thuộc tính với H2 (dư) với xúc tác Ni đun rét, nhận được ancol bậc một

(7). Dung dịch axit axetic thuộc tính được với Cu(OH)2

(8). Etylamin thuộc tính với axit nitro ở nhiệt độ chừng thông thường dẫn đến etanol.

(9). Metylamin tan nội địa tạo nên hỗn hợp với môi trường thiên nhiên bazo.

Số tuyên bố chính là:

A. 6.

B. 5.

C. 7.

D. 8.

Câu 2:

Trong những tuyên bố sau, với bao nhiêu tuyên bố đúng?

(1) Đường fructozơ với vị ngọt rộng lớn lối mía.  

(2) Xenlulozơ được tạo nên vị những gốc βglucozơ links cùng nhau vị links β1,6glicozit.

(3) Chất lớn lỏng đựng nhiều axit lớn ko no như oleic, linoleic.

(4) Glucozơ bị lão hóa vị nước brom dẫn đến axit gluconic.

(5) Bột ngọt với bộ phận đó là muối hạt đinatri của axit glutamic.

(6) Lysin là dung dịch té gan dạ, axit glutamic là dung dịch tương hỗ thần kinh trung ương.

(7) Nilon–7 được pha trộn vị phản xạ trùng dừng axit ω–aminoenantoic.

A. 1.

B. 3.

C. 4.

Xem thêm: đại học khoa học tự nhiên điểm chuẩn

D. 2.

Câu 3:

Thực hiện tại phản xạ thủy phân trăng tròn,52 gam saccarozơ nhập (H+) với hiệu suất 75%. Trung hòa không còn lượng H+ với nhập hỗn hợp sau thủy phân rồi mang lại AgNO3/NH3 dư nhập thấy với m gam Ag xuất hiện tại. Giá trị của m là:

A. 24,84

B. 22,68

C. 19,44

D. 17,28

Câu 4:

Lên men 60 gam glucozơ, lượng khí CO2 sinh đi ra hít vào không còn nhập nước vôi nhập nhận được 12 gam kết tủa và lượng hỗn hợp sau phản xạ tạo thêm 10 gam đối với lượng nước vôi nhập ban sơ. Hiệu suất phản xạ lên men là

A. 75,0%.

B. 54,0%.

C.60,0%.

D. 67,5%.

Câu 5:

Chất này tại đây không tồn tại tài năng nhập cuộc phản xạ tráng gương?

A. glucozơ

B. fructozơ

C. Sobitol

D. phenylfomat

Câu 6:

Cho sản phẩm những hóa học sau: amilozơ, amilopectin, saccarozơ, xenlulozơ, fructozơ, glucozơ.  Số hóa học nhập sản phẩm bị thủy phân Lúc đun rét với hỗn hợp axit vô sinh là

A. 3.

   B. 5.

C. 6.

D. 4.

Xem thêm: đổi ngày âm sang dương

TÀI LIỆU VIP VIETJACK