biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc

Câu hỏi:

18/06/2019 160,455

A.  Pha lúc đầu của nước ngoài lực tuần trả thuộc tính lên vật.

Bạn đang xem: biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc

Đáp án chủ yếu xác

B.  Biên chừng của nước ngoài lực tuần trả thuộc tính lên vật.

C. Tần số của nước ngoài lực tuần trả thuộc tính lên vật.

D. Hệ số lực cản (của yêu tinh sát nhớt) thuộc tính lên vật.

Chọn A

Dao động chống bức: Là giao động Chịu thuộc tính của nước ngoài lực phát triển thành thiên tuần trả theo gót thời hạn F = F0cos(wt + j) với F0 là biên chừng của nước ngoài lực.

  + Ban đầu giao động của hệ là một trong những giao động phức tạp bởi sự tổ hợp của giao động riêng rẽ và giao động chống bức tiếp sau đó giao động riêng rẽ tắt dần dần vật tiếp tục giao động ổn định ấn định với tần số của nước ngoài lực.

  + Biên chừng của giao động chống bức tăng nếu như biên chừng nước ngoài lực (cường chừng lực) tăng và ngược lại.

  + Biên chừng của giao động chống bức rời nếu như lực cản môi trường thiên nhiên tăng và ngược lại.

  + Biên chừng của giao động chống bức tăng nếu như chừng chênh chênh chếch thân thuộc tần số của nước ngoài lực và tần số giao động riêng rẽ rời.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Con rung lắc xoắn ốc giao động điều tiết, khi tăng lượng của vật lên 4 chuyến thì tần số giao động của vật:

A. tăng thêm 4 chuyến.

B. giảm xuống 4 chuyến.

C. tăng thêm gấp đôi.

D. giảm xuống gấp đôi.

Câu 2:

Khi trả một con cái rung lắc đơn lên rất cao theo gót phương trực tiếp đứng (coi chiều nhiều năm của con cái rung lắc đơn ko đổi) thì tần số giao động điều tiết của chính nó sẽ:

A. giảm vì thế tốc độ trọng ngôi trường thuyên giảm chừng cao.

B.  tăng vì thế chu kì giao động điều tiết của chính nó rời.

C. tăng vì thế tần số giao động điều tiết của chính nó tỉ lệ thành phần nghịch ngợm với tốc độ trọng ngôi trường.

D.   không thay đổi vì thế chu kì giao động điều tiết của chính nó ko tùy theo tốc độ trọng ngôi trường.

Xem thêm: tạo chữ in đậm có dấu

Câu 3:

Một con cái rung lắc xoắn ốc bao gồm vật đem lượng m và xoắn ốc có tính cứng k ko thay đổi, giao động điều tiết. Nếu lượng m=200g thì chu kì giao động của con cái rung lắc là 2s. Để chu kì con cái rung lắc là 1s thì lượng m bằng:

A. 200g

B. 100g

C. 50g

D. 800g

Câu 4:

Một vật nhỏ tiến hành giao động điều tiết với phương trình x=10cos(4πt+π2) (cm) với t tính vì thế giây. Động năng của vật tê liệt phát triển thành thiên với chu kì bằng:

A. 1,00s

B. 1,50s

C. 0,50s

D. 0,25s

Câu 5:

Một con cái rung lắc đơn đem chiều nhiều năm l, trong tầm thời hạn Δt nó thực hiện nay được 6 giao động. Người tao giảm sút chừng nhiều năm của chính nó cút 16 centimet, cũng trong tầm thời hạn Δt như lúc trước nó tiến hành được 10 giao động. Chiều nhiều năm lúc đầu của con cái rung lắc là:

A. l = 25m.

B. l = 25cm.

C. l = 9m.

D. l = 9cm.

Câu 6:

Vật đem lượng m treo nhập xoắn ốc có tính cứng k. Kích quí mang lại vật giao động điều hoà với biên chừng 3cm, thì chu kì giao động của chính nó là T = 0,3s. Nếu kích ứng mang lại vật giao động với biên chừng vì thế 6cm thì chu kì phát triển thành thiên của động năng là:

A. 0,15s

B. 0,3s

C. 0,6s

Xem thêm: công thức tính khối lượng, m

D. 0,423s