biên độ dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào

Câu hỏi:

18/06/2019 159,363

A.  Pha lúc đầu của nước ngoài lực tuần trả thuộc tính lên vật.

Bạn đang xem: biên độ dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào

Đáp án chủ yếu xác

B.  Biên chừng của nước ngoài lực tuần trả thuộc tính lên vật.

C. Tần số của nước ngoài lực tuần trả thuộc tính lên vật.

D. Hệ số lực cản (của quỷ sát nhớt) thuộc tính lên vật.

Chọn A

Dao động chống bức: Là giao động Chịu thuộc tính của nước ngoài lực biến hóa thiên tuần trả theo đòi thời hạn F = F0cos(wt + j) với F0 là biên chừng của nước ngoài lực.

  + Ban đầu giao động của hệ là một trong giao động phức tạp vì thế sự tổ hợp của giao động riêng rẽ và giao động chống bức tiếp sau đó giao động riêng rẽ tắt dần dần vật tiếp tục giao động ổn định tấp tểnh với tần số của nước ngoài lực.

  + Biên chừng của giao động chống bức tăng nếu như biên chừng nước ngoài lực (cường chừng lực) tăng và ngược lại.

  + Biên chừng của giao động chống bức rời nếu như lực cản môi trường thiên nhiên tăng và ngược lại.

  + Biên chừng của giao động chống bức tăng nếu như chừng chênh nghiêng thân thích tần số của nước ngoài lực và tần số giao động riêng rẽ rời.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Con rung lắc xoắn ốc giao động điều tiết, Lúc tăng lượng của vật lên 4 chuyến thì tần số giao động của vật:

A. tăng thêm 4 chuyến.

B. sụt giảm 4 chuyến.

C. tăng thêm gấp đôi.

D. sụt giảm gấp đôi.

Câu 2:

Khi fake một con cái rung lắc đơn lên rất cao theo đòi phương trực tiếp đứng (coi chiều nhiều năm của con cái rung lắc đơn ko đổi) thì tần số giao động điều tiết của chính nó sẽ:

A. giảm vì như thế vận tốc trọng ngôi trường thuyên giảm chừng cao.

B.  tăng vì như thế chu kì giao động điều tiết của chính nó rời.

C. tăng vì như thế tần số giao động điều tiết của chính nó tỉ trọng nghịch ngợm với vận tốc trọng ngôi trường.

D.   không thay đổi vì như thế chu kì giao động điều tiết của chính nó ko tùy thuộc vào vận tốc trọng ngôi trường.

Xem thêm: nhà toán học nổi tiếng

Câu 3:

Một con cái rung lắc xoắn ốc bao gồm vật với lượng m và xoắn ốc có tính cứng k ko thay đổi, giao động điều tiết. Nếu lượng m=200g thì chu kì giao động của con cái rung lắc là 2s. Để chu kì con cái rung lắc là 1s thì lượng m bằng:

A. 200g

B. 100g

C. 50g

D. 800g

Câu 4:

Một vật nhỏ tiến hành giao động điều tiết với phương trình x=10cos(4πt+π2) (cm) với t tính vị giây. Động năng của vật cơ biến hóa thiên với chu kì bằng:

A. 1,00s

B. 1,50s

C. 0,50s

D. 0,25s

Câu 5:

Một con cái rung lắc đơn với chiều nhiều năm l, trong vòng thời hạn Δt nó thực hiện tại được 6 giao động. Người tớ giảm sút chừng nhiều năm của chính nó cút 16 centimet, cũng trong vòng thời hạn Δt như trước đó nó tiến hành được 10 giao động. Chiều nhiều năm lúc đầu của con cái rung lắc là:

A. l = 25m.

B. l = 25cm.

C. l = 9m.

D. l = 9cm.

Câu 6:

Vật với lượng m treo nhập xoắn ốc có tính cứng k. Kích mến mang lại vật giao động điều hoà với biên chừng 3cm, thì chu kì giao động của chính nó là T = 0,3s. Nếu kích ứng mang lại vật giao động với biên chừng vị 6cm thì chu kì biến hóa thiên của động năng là:

A. 0,15s

B. 0,3s

C. 0,6s

Xem thêm: tạo chữ in đậm có dấu

D. 0,423s