biến đổi các biểu thức hữu tỉ

Giải toán 8, giải bài xích tập dượt toán lớp 8 sgk rất đầy đủ đại số và hình học

Bình chọn:

Bạn đang xem: biến đổi các biểu thức hữu tỉ

4.2 bên trên 353 phiếu

Lý thuyết biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức1. Biểu thức hữu tỉ Xem cụ thể

Trả câu nói. thắc mắc 1 Bài 9 trang 56 SGK Toán 8 Tập 1

Biến thay đổi biểu thức sau trở nên một phân thức

Xem câu nói. giải

Trả câu nói. thắc mắc 2 Bài 9 trang 57 SGK Toán 8 Tập 1 Trả câu nói. thắc mắc 2 Bài 9 trang 57 SGK Toán 8 Tập 1 . Cho phân thức Xem câu nói. giải

Bài 46 trang 57 SGK Toán 8 tập dượt 1

Biến thay đổi từng biểu thức sau trở nên một phân thức đại số:

Xem câu nói. giải

Bài 47 trang 57 sách giáo khoa toán 8 tập dượt 1Với độ quý hiếm nào là của x thì độ quý hiếm của từng phân thức sau được xác định? Xem câu nói. giải

Bài 48 trang 58 sách giáo khoa toán 8 tập dượt 1

Giải bài xích 48 trang 58 SGK Toán 8 tập dượt 1. Cho phân thức. a) Với ĐK nào là của x thì độ quý hiếm của phân thức được xác định?

Xem câu nói. giải

Bài 49 trang 58 sách giáo khoa toán 8 tập dượt 1

Giải bài xích 49 trang 58 SGK Toán 8 tập dượt 1. Đố. Đố em tìm kiếm ra một phân thức ( của một phát triển thành x) tuy nhiên độ quý hiếm của chính nó tìm kiếm ra xác lập với từng độ quý hiếm của x không giống những ước của 2.

Xem câu nói. giải

Bài 50 trang 58 sgk toán 8 tập dượt 1Giải bài xích 50 trang 58 SGK Toán 8 tập dượt 1. Thực hiện tại những phép tắc tính: Xem câu nói. giải

Bài 51 trang 58 sgk toán 8 tập dượt 1

Làm những phép tắc tính sau:

Xem câu nói. giải

Bài 52 trang 58 sgk toán 8 tập dượt 1Chứng tỏ rằng với x≠0 và x≠±a (a là một vài nguyên), độ quý hiếm của biểu thức là một vài chẵn. Xem câu nói. giải

Bài 53 trang 58 sgk toán 8 tập dượt 1

Giải bài xích 53 trang 58 SGK Toán 8 tập dượt 1. a) Biến thay đổi từng biểu thức sau trở nên một phân thức đại số b) Em hãy Dự kiến thành phẩm của phép tắc biến hóa biểu thức

Xem câu nói. giải

Bài 54 trang 59 sgk toán 8 tập dượt 1Tìm những độ quý hiếm của x nhằm độ quý hiếm của những phân thức sau được xác lập : Xem câu nói. giải Bài 56 trang 59 sgk toán 8 tập dượt 1Giải bài xích 56 trang 59 SGK Toán 8 tập dượt 1. a) Với ĐK nào là của x thì độ quý hiếm của phân thức được xác định? b) Rút gọn gàng phân thức. Xem câu nói. giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 8

Xem câu nói. giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 8Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 8 Xem câu nói. giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 8

Xem câu nói. giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 8Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 8 Xem câu nói. giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 8

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - Bài 9 - Chương 2 - Đại số 8

Xem câu nói. giải

 • 1

Bài ghi chép được coi nhiều nhất

 • Bài 48 trang 58 SGK Toán 8 tập dượt 1
 • Bài 46 trang 57 SGK Toán 8 tập dượt 1
 • Bài 47 trang 57 SGK Toán 8 tập dượt 1
 • Bài 49 trang 58 SGK Toán 8 tập dượt 1
 • Lý thuyết biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

Các chương, bài xích khác

 • Bài 1. Phân thức đại số
 • Bài 2. Tính hóa học cơ phiên bản của phân thức
 • Bài 3. Rút gọn gàng phân thức
 • Bài 4. Quy đồng kiểu mẫu thức nhiều phân thức
 • Bài 5. Phép với những phân thức đại số
 • Bài 6. Phép trừ những phân thức đại số
 • Bài 7. Phép nhân những phân thức đại số
 • Xem thêm: chất nào là chất điện li mạnh

  Bài 8. Phép phân tách những phân thức đại số
 • Ôn tập dượt chương II: Phân thức đại số
 • Đề đánh giá 15 phút – Chương 2 – Đại số 8
 • Đề đánh giá 45 phút (1 tiết ) – Chương 2 – Đại số 8