biểu hiện nào sau đây thể hiện nước ta đông dân

Câu 1: Biểu hiện tại nào là tại đây thể hiện tại VN tấp nập dân?

Bạn đang xem: biểu hiện nào sau đây thể hiện nước ta đông dân

A. Nhiều dân tộc bản địa.             

B. Cơ cấu trẻ em.                   

C. Quy tế bào rộng lớn.                

D. Tăng thời gian nhanh.

Câu 2: Các khu đô thị rộng lớn của VN triệu tập đa phần ở

A. đồng vì chưng.                   

B. trung du.                      

C. miền núi.                      

D. cao vẹn toàn.

Câu 3: Phát biểu nào là tại đây không nên là Điểm sáng của đô thị mới nước ta?

A. Trình phỏng đô thị mới còn thấp.                                 

B. Phân tía những khu đô thị đặc biệt đồng đều.

C. Tỉ lệ dân trở thành thị tạo thêm.                                    

Xem thêm: đăng ký tiếng anh là gì

D. Quá trình đô thị mới ra mắt sớm.

Câu 4: Dân số VN tăng thời gian nhanh, quan trọng vô nửa cuối thế kỉ XX, vẫn dẫn theo hiện tại tượng

A. bùng nổ số lượng dân sinh.                                                      

B. ô nhiễm môi trường xung quanh.

C. già hóa dân ở.                                                       

D. tăng trưởng kinh tế tài chính lờ lững.

Câu 5: Phát biểu không trúng với mối cung cấp làm việc VN hiện tại nay?

A. Nhiều kinh nghiệm tay nghề vô nông nghiệp.                  

B. Phân tía đa phần ở trở thành thị.

C. Chất lượng làm việc càng ngày càng tăng.       

D. Số lượng đầy đủ, tăng nhanh

Xem thêm: kể tên những lực lượng giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trong nhà trường thcs ?