cá nhân tổ chức không làm những điều mà pháp luật cấm là thực hiện pháp luật theo hình thức

Câu hỏi:

10/02/2020 50,450

Chọn đáp án A

Theo SGK GDCD 12 trang 18: Tuân thủ pháp luật: Các cá thể, tổ chức triển khai ko thực hiện những điều nhưng mà pháp luật cấm.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quyền ứng cử của công dân hoàn toàn có thể triển khai vày tuyến phố này sau đây?

A. Tự ứng cử và được ra mắt ứng cử.

B. Được ra mắt ứng cử ở nhiều điểm.

C. Tự ứng cử.

D. Được ra mắt ứng cử.

Câu 2:

Tuân thủ pháp lý là những cá thể, tổ chức triển khai ko thực hiện những điều nhưng mà pháp luật

A. qui toan nên thực hiện.

B. cấm.

C. không được cho phép thực hiện.

D. không cấm.

Câu 3:

Anh M và anh T liên minh cùng nhau kinh doanh ngà voi quý hiếm. Việc thực hiện của nhì anh trái khoáy với mẫu mã triển khai pháp lý này bên dưới đây?

A. Tuân thủ pháp lý.

B. Thi hành pháp lý.

Xem thêm: suy nghĩ của em về

C. Áp dụng pháp lý.

D. Sử dụng pháp lý.

Câu 4:

Trong đảm bảo môi trường thiên nhiên thì sinh hoạt này sở hữu vai trò quánh biệt?

A. Bảo vệ môi trường thiên nhiên khu đô thị, khu vực dân cư

B. Bảo vệ rừng

C. Bảo vệ môi trường thiên nhiên biển

D. Quản lí hóa học thải

Câu 5:

Mỗi hành động vi phạm pháp lý nên Chịu đựng tối thiểu một loại trách cứ nhiệm pháp luật. Phát biểu bên trên thể hiện tại nội dung này bên dưới đây?

A. Quyền của công dân.

B. Nghĩa vụ của công dân.

C. Công dân đồng đẳng về trách cứ nhiệm pháp luật.

D. Quyền và nhiệm vụ của công dân.

Câu 6:

Khi nói đến việc đồng đẳng hoàn toàn có thể hiểu là yếu tố này được nhắc trước hết?

A. Trách nhiệm.

B. Nghĩa vụ.

C. Cách cư xử.

Xem thêm: dấu hiệu nhận biết hình thang

D. Quyền lợi.