các dòng biển nóng thường có hướng chảy từ

Câu hỏi:

30/07/2022 3,486

A. vĩ phỏng cao về vĩ phỏng thấp.

Bạn đang xem: các dòng biển nóng thường có hướng chảy từ

B. vĩ phỏng thấp về vĩ phỏng cao.

Đáp án chủ yếu xác

C. phân phối cầu Bắc xuống Nam.

D. phân phối cầu Nam lên Bắc.

Trả lời:

verified Giải vị Vietjack

Đáp án B.

Các dòng sản phẩm biển khơi giá buốt thông thường được đặt theo hướng chảy kể từ vĩ phỏng thấp về vĩ phỏng cao và ngược lại.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Độ muối bột tầm của biển là

Câu 2:

Xem thêm: phân tích bài thơ tức cảnh pác bó

Trên trái đất không có biển này sau đây?

Câu 3:

Sức mút hút của Mặt Trời và Mặt Trăng là nguyên vẹn nhân đa số tạo hình hiện tượng kỳ lạ đương nhiên này sau đây?

Câu 4:

Hình thức xấp xỉ bên trên khu vực của nước biển khơi và biển gọi là

Câu 5:

Dòng biển khơi giá buốt đem Điểm lưu ý này sau đây?

Câu 6:

Nước đậm rung rinh khoảng chừng từng nào nhập toàn cỗ lượng nước bên trên Trái Đất?

Câu 7:

Dao động thủy triều lớn số 1 nhập những ngày nay sau đây?

Câu 8:

nguyên nhân tạo ra sóng biển khơi không phải là do

Câu 9:

Nước biển khơi và biển đem bao nhiêu sự vận động?

Câu 10:

nguyên nhân đa số sinh đi ra sóng là do

Câu 11:

Xem thêm: tạo chữ in đậm có dấu

nguyên nhân đa số tạo nên sóng thần là do

Câu 12:

Dòng biển khơi này sau đó là dòng sản phẩm biển khơi lạnh?

Câu 13:

Biển và biển đem tầm quan trọng cần thiết nhất này so với khí quyển của Trái Đất?

Câu 14:

Trên những biển khơi và biển đem những loại dòng sản phẩm biển khơi này sau đây?