các khoản giảm trừ doanh thu

Các khoản khuyến mãi bán sản phẩm được xem như 1 khoản ngân sách thực hiện tách lợi tức đầu tư của doanh nghiệp. Thông tư 200/2014/TT-BTC những thông tin tài khoản 531, 532, 521 giờ gộp công cộng trở nên tài khoản 521 trở nên các khoản giảm trừ doanh thu. Vậy nhằm hoàn toàn có thể hiểu các khoản giảm trừ doanh thu là gì và bao hàm những mục này mời mọc các bạn nằm trong Doanh Nghiệp Tax Uy Danh mò mẫm hiểu nhé!

Bạn đang xem: các khoản giảm trừ doanh thu

Giảm trừ lệch giá là gì?

 • Các khoản tách trừ doanh thu là những khoản đột biến được kiểm soát và điều chỉnh thực hiện giảm doanh thu bán sản phẩm hoá, thành phầm và đáp ứng cty của doanh nghiệp vô kỳ kế toán tài chính. Bao gồm: khuyến mãi thương nghiệp, giảm giá chỉ sản phẩm cung cấp và sản phẩm cung cấp bị trả lại.

Tài khoản phản ánh.

 • Kế toán dùng thông tin tài khoản 521: “các khoản giảm trừ doanh thu” nhằm hạch sách toán những khoản nêu bên trên. Cụ thể:
 • Chiết khấu thương mại: TK 5211
 • Giảm giá chỉ sản phẩm bán: TK 5213
 • Hàng cung cấp bị trả lại: TK 5212
Bên nợBên có
– Số khuyến mãi thương nghiệp vẫn đồng ý thanh toán giao dịch mang lại khách hàng hàng;

– Số tách giá chỉ sản phẩm cung cấp vẫn đồng ý cho tất cả những người mua sắm hàng;

– Doanh thu của sản phẩm cung cấp bị trả lại, vẫn trả lại chi phí cho tất cả những người mua sắm hoặc tính trừ vô khoản cần thu người sử dụng về số thành phầm, sản phẩm & hàng hóa vẫn bán

Cuối kỳ kế toán tài chính, kết gửi toàn cỗ số khuyến mãi thương nghiệp, tách giá chỉ sản phẩm cung cấp, lệch giá của sản phẩm cung cấp bị trả lại sang trọng thông tin tài khoản 511 “Doanh thu bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ” nhằm xác lập lệch giá thuần của kỳ report.
Tài khoản 521 – Các khoản tách trừ lệch giá không tồn tại số dư thời điểm cuối kỳ.

Việc kiểm soát và điều chỉnh tách doanh  thu triển khai thế nào.

 • Khoản khuyến mãi thương nghiệp, tách giá chỉ sản phẩm cung cấp, sản phẩm cung cấp bị trả lại đột biến cùng thời điểm dung nạp thành phầm, sản phẩm & hàng hóa cty được kiểm soát và điều chỉnh tách lệch giá của kỳ phân phát sinh;
 • Trường ăn ý thành phầm, sản phẩm hoá, cty vẫn dung nạp kể từ những kỳ trước, cho tới kỳ sau mới nhất đột biến khuyến mãi thương nghiệp, tách giá chỉ sản phẩm cung cấp hoặc sản phẩm cung cấp bị trả lại thì công ty được ghi tách lệch giá bám theo nguyên vẹn tắc:
 • Nếu thành phầm, sản phẩm hoá, cty vẫn dung nạp kể từ những kỳ trước, cho tới kỳ sau cần tách giá chỉ, cần khuyến mãi thương nghiệp, bị trả lại tuy nhiên đột biến trước thời khắc phát triển Báo cáo tài chủ yếu, kế toán tài chính cần coi đó là một sự khiếu nại cần thiết kiểm soát và điều chỉnh đột biến sau ngày lập Bảng phẳng phiu kế toán tài chính và ghi tách lệch giá, bên trên Báo cáo tài chủ yếu của kỳ lập report (kỳ trước).
 • Trường ăn ý thành phầm, sản phẩm hoá, cty cần tách giá chỉ, cần khuyến mãi thương nghiệp, bị trả lại sau thời khắc phát triển Báo cáo tài chủ yếu thì công ty ghi tách lệch giá của kỳ đột biến (kỳ sau).

Cách  hạch sách toán các khoản giảm trừ doanh thu

Chiết khấu thương nghiệp, tách giá chỉ sản phẩm cung cấp thực tiễn vô kỳ

Tài khoản 5211 – Chiết khấu thương mại: Tài khoản này dùng làm phản ánh khoản khuyến mãi thương nghiệp cho tất cả những người mua sắm bởi người sử dụng mua sắm chọn lựa với lượng rộng lớn tuy nhiên không được phản ánh bên trên hóa đơn Lúc cung cấp thành phầm sản phẩm & hàng hóa, hỗ trợ cty vô kỳ

⮚Hạch toán:

 • Trường ăn ý thành phầm, sản phẩm hoá vẫn cung cấp cần tách giá chỉ, khuyến mãi thương nghiệp cho tất cả những người mua sắm nằm trong đối tượng người sử dụng Chịu đựng thuế GTGT tính bám theo cách thức khấu trừ, và công ty tính thuế GTGT bám theo cách thức khấu trừ, ghi:

Nợ TK 521 – Các khoản tách trừ lệch giá (5211, 5213)

Nợ TK 3331 – Thuế GTGT cần nộp (thuế GTGT Output đầu ra được giảm)

Có những TK 111, 112, 131, …

 • Trường ăn ý thành phầm, sản phẩm hoá vẫn cung cấp cần tách giá chỉ, khuyến mãi thương nghiệp cho tất cả những người mua sắm ko nằm trong đối tượng người sử dụng Chịu đựng thuế GTGT hoặc nằm trong đối tượng người sử dụng Chịu đựng thuế GTGT tính bám theo cách thức thẳng thì khoản tách giá chỉ sản phẩm bán ra cho người tiêu dùng, ghi:

Nợ TK 521 – Các khoản tách trừ lệch giá (5211, 5213)

Có những TK 111, 112, 131, …

Hàng cung cấp bị trả lại.

⮚Hạch toán:

 • Khi công ty nhận lại thành phầm, sản phẩm & hàng hóa bị trả lại, kế toán tài chính phản ánh giá chỉ vốn liếng của sản phẩm cung cấp bị trả lại:
 • Trường ăn ý công ty kế toán tài chính sản phẩm tồn kho bám theo cách thức kê khai thông thường xuyên, ghi:

Nợ TK 154 – giá thành phát triển, sale dở dang

Nợ TK 155 – Thành phẩm

Nợ TK 156 – Hàng hóa

Có TK 632 – Giá vốn liếng sản phẩm cung cấp.

Xem thêm: con duong ruc lua

 • Trường ăn ý công ty hạch sách toán sản phẩm tồn kho bám theo cách thức kiểm kê kế hoạch, ghi:

Nợ TK 611 – Mua sản phẩm (đối với sản phẩm hóa)

Nợ TK 631 – Giá trở nên phát triển (đối với sản phẩm)

Có TK 632 – Giá vốn liếng sản phẩm cung cấp.

 • Thanh toán với những người mua sắm chọn lựa về số gia sản sản phẩm cung cấp bị trả lại:
 • Đối với thành phầm, sản phẩm & hàng hóa nằm trong đối tượng người sử dụng Chịu đựng thuế GTGT tính bám theo cách thức khấu trừ và công ty nộp thuế GTGT tính bám theo cách thức khấu trừ, ghi:

Nợ TK 5212 – Hàng cung cấp bị trả lại (giá cung cấp chưa tồn tại thuế GTGT)

Nợ TK 3331- Thuế GTGT cần nộp (33311) (thuế GTGT sản phẩm bị trả lại)

Có những TK 111, 112, 131, …

 • Đối với thành phầm, sản phẩm & hàng hóa ko nằm trong đối tượng người sử dụng Chịu đựng thuế GTGT hoặc nằm trong đối tượng người sử dụng Chịu đựng thuế GTGT tính bám theo cách thức thẳng, số chi phí thanh toán giao dịch với người tiêu dùng về sản phẩm cung cấp bị trả lại, ghi:

Nợ TK 5212 – Hàng cung cấp bị trả lại

Có những TK 111, 112, 131, …

 • Các ngân sách đột biến tương quan cho tới sản phẩm cung cấp bị trả lại (nếu có), ghi:

Nợ TK 641 – giá thành cung cấp hàng

Có những TK 111, 112, 141, 334, …

Kết gửi thời điểm cuối kỳ.

 • Cuối kỳ kế toán tài chính, kết gửi tổng số tách trừ lệch giá đột biến vô kỳ sang trọng thông tin tài khoản 511 – “Doanh thu bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ”, ghi:

Nợ TK 511 – Doanh thu bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ

Có TK 521 – Các khoản tách trừ lệch giá.

Như vậy, những khoản tách thuyên giảm lệch giá tác động phần rộng lớn cho tới lệch giá của công ty. Hy vọng rằng nội dung bài viết vẫn tạo nên những kiến thức và kỹ năng hữu ích mang lại việc làm sale của người sử dụng. Mọi cụ thể vướng mắc van phấn khởi lòng tương tác với Cửa Hàng chúng tôi sẽ được hổ trợ nhé!

CÔNG TY Trách Nhiệm Hữu Hạn DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH

Điện thoại: 0968.55.57.59

Webside: mamnonngoisaoxanh.edu.vn

Email: [email protected]

Xem thêm: hợp âm quên em trong từng cơn đau