các sắc tố quang hợp hấp thụ năng lượng ánh sáng và truyền cho nhau theo sơ đồ nào sau đây là đúng

Câu hỏi:

03/08/2021 74,181

Bạn đang xem: các sắc tố quang hợp hấp thụ năng lượng ánh sáng và truyền cho nhau theo sơ đồ nào sau đây là đúng

A. Diệp lục b. carotenoit, diệp lục a, diệp lục a ở trung tâm phản xạ.

B. Carotenoit, diệp lục a, diệp lục b, diệp lục a ở trung tâm phản xạ.

C. Carotenoit, diệp lục b, diệp lục a, diệp lục a ở trung tâm phản xạ.

Đáp án chủ yếu xác

D. carotenoit, diệp lục a, diệp lục a ở trung tâm phản xạ.

Đáp án hãy chọn là C.

Các sắc tố quang quẻ hợp ý hấp phụ tích điện độ sáng và truyền cho tới diệp lục a ở trung tâm phản xạ theo gót sơ đồ: Carotenoit, diệp lục b, diệp lục a, diệp lục a ở trung tâm phản xạ.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dạng đột vươn lên là ren nào là tại đây thực hiện cho tới số links hiđrô của ren gia tăng một liên kết?

A. Thay thế một cặp (A-T) vì thế một cặp (G-X).

B. Thay thế một cặp (G-X) vì thế một cặp (A-T).

C. Thêm một cặp (A-T).

D. Mất một cặp (A-T).

Câu 2:

Cho những tuyên bố sau đây:

(1) Quá trình khử NO3- tiến hành nhờ enzym nitrogenaza.

(2) Dung dịch nhập mạch mộc đa phần là những axit amin.

(3) Vi trùng nhập khu đất không tồn tại lợi cho tới thực vật là vi trùng phản nitrat hóa.

(4) Nơi ở đầu cuối nước và những dưỡng chất hòa tan cần trải qua trước lúc nhập khối hệ thống mạch dẫn của rễ là tế bào nội suy bì.

Số tuyên bố chính là:

A. 1.

B. 2.

C. 4.

D. 3.

Câu 3:

Năm 1928, Kapetrenco vẫn tổ chức lại cây cải bắp (loài Brassica 2n = 18) với cây cải củ (loài Raphanus 2n = 18) dẫn đến cây lại không giống loại, đa số những cây lai này đều bất thụ, một vài cây lại tình cờ bị đột vươn lên là con số NST thực hiện tăng gấp hai cỗ NST tạo ra trở nên những thể tuy nhiên nhị bội. Trong những điểm lưu ý sau, sở hữu từng nào điểm lưu ý là sai với thể tuy nhiên nhị bội này?

(1) Mang vật hóa học DT của nhì loại ban sơ.

(2) Trong tế bào sinh chăm sóc, những NST tồn bên trên trở nên từng group, từng group bao gồm 4 NST tương đương.

(3) Có tài năng sinh đẻ hữu tính.

(4) Có loại ren đồng hợp ý tử về toàn bộ những cặp ren.

Xem thêm: biển đông có bao nhiêu vịnh biển

A. 2.

B. 1.

C. 3.

D. 4.

Câu 4:

Khi nói đến đột vươn lên là chênh chếch bội, tuyên bố nào là sau đấy là đúng?

A. Ở tế bào sinh dục, đột vươn lên là chênh chếch bội chỉ xẩy ra so với cặp NST nam nữ nhưng mà ko xẩy ra so với cặp NST thông thường.

B. Ở và một loại tần số xẩy ra đột vươn lên là chênh chếch bội thể ko nhiễm thông thường cao hơn nữa đột vươn lên là chênh chếch cỗ dạng thể một nhiễm.

C. Đột vươn lên là chênh chếch bội hoàn toàn có thể xẩy ra nhập vẹn toàn phân trong những tế bào sinh chăm sóc tạo hình nên thể cẩn.

D. Đột vươn lên là chênh chếch bội được đột biến bởi rối loàn phân bào thực hiện cho tới toàn bộ những cặp NST tương đương đều ko phân li.

Câu 5:

Các nút xoắn nhập cấu tạo siêu hiển vi của NST nổi bật ở loại vật nhân thực được kí hiệu theo lần lượt theo gót 2 lần bán kính là 11nm; 30nm , 300nm.

A. sợi siêu xoắn (vùng xếp cuộn), sợi hóa học nhiễm sắc, sợi cơ bạn dạng.

B. sợi cơ bạn dạng, sợi hóa học nhiễm sắc, sợi siêu xoắn (vùng xếp cuộn).

C. sợi hóa học nhiễm sắc, sợi cơ bạn dạng, sợi siêu xoắn (vùng xếp cuộn).

D. sợi cơ bạn dạng, sợi siêu xoắn (vùng xếp cuộn), sợi hóa học nhiễm sắc.

Câu 6:

Ở thực vật, bay khá nước ra mắt qua:

A. rễ cây và lá cây.

B. lớp sáp và cutin.

C. lớp vỏ bên trên thân thích cây.

D. khí khổng và lớp cutin.