cách viết lại câu trong tiếng anh

Trong Khi tiếp xúc, Khi cần vấn đáp thắc mắc hoặc Khi cần nói đến một chủ thể, chúng ta gặp gỡ cần yếu tố nhắc cút nói lại một cấu tạo câu độc nhất khiến cho cuộc tiếp xúc trở thành nhàm ngán. Vì vậy, nhập nội dung bài viết thời điểm hôm nay, TOPICA NATIVE tiếp tục khiến cho bạn tổ hợp những cấu trúc viết lách lại câu giờ Anh nhằm hoàn toàn có thể tiếp xúc trôi chảy, lôi cuốn rộng lớn nhé!

Bạn đang xem: cách viết lại câu trong tiếng anh

Xem thêm:

 • 80 Mẫu câu tiếp xúc với những người quốc tế vị giờ Anh như người bạn dạng địa
 • Cấu trúc No sooner là gì? Cách dùng cấu tạo No sooner chuẩn chỉnh xác nhất!

1. Tại sao cần viết lách lại câu?

Ngoài việc thực hành thực tế bài bác luyện viết lách lại câu của đề bài bác thì tất cả chúng ta còn dùng những cấu tạo viết lách lại câu trong mỗi tình huống bên dưới đây:

 • Khi ham muốn câu vấn đáp không trở nên nói lại thắc mắc và trở thành hoặc hơn
 • Sử dụng cấu tạo linh động rộng lớn, tách nhàm chán
 • Chuyển kể từ dạng câu dữ thế chủ động sang câu bị động
 • Chuyển kể từ câu thẳng thanh lịch câu loại gián tiếp
 • Sử dụng trong mỗi tình huống về đảo ngữ nhập câu giờ Anh

2. Các cấu tạo viết lách lại câu nhập giờ Anh

Dưới phía trên TOPICA tiếp tục ra mắt cho tới chúng ta những cấu tạo viết lách lại câu không bao giờ thay đổi nghĩa nhập giờ Anh. Hãy nằm trong theo đòi dõi nhé!

2.1 Cấu trúc viết lách lại câu 1

Viết lại câu giờ Anh dùng những kể từ, cụm kể từ chỉ nguyên nhân (bởi vì)

Since, As, Because + S + V + …

⇔ Because of, Due vĩ đại, As a result of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Because it’s raining now, we can’t go vĩ đại work.

Because of the rain, we can’t go vĩ đại work.

(Bởi vì thế trời mưa, nên Cửa Hàng chúng tôi ko thể đi làm việc được)

2.2 Cấu trúc viết lách lại câu 2

Chuyển thay đổi câu nhập giờ Anh sở hữu những kể từ, cụm kể từ chỉ sự trái ngược ngược (mặc dù)

Although/Though/Even though + S + V + …

⇔ Despite/ In spite of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Although it was very noisy, we continued vĩ đại study our lessons.

In spite of the noise, we continued vĩ đại study our lessons.

(Mặc mặc dù cực kỳ tiếng ồn ào, tuy nhiên Cửa Hàng chúng tôi vẫn kế tiếp học tập mang lại đoạn bài)

TOPICA NativeX – Học giờ Anh trọn vẹn “4 kĩ năng ngôn ngữ” cho những người tất bật.

     Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng rộng lớn đôi mươi đợt vấp “điểm loài kiến thức”, chung hiểu sâu sắc và lưu giữ lâu rộng lớn cấp 5 đợt.
Tăng kỹ năng thu nhận và triệu tập qua loa những bài học kinh nghiệm cô ứ 3 – 5 phút.
Rút cụt ngay sát 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
Hơn 10.000 sinh hoạt nâng cao 4 kĩ năng nước ngoài ngữ theo đòi giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX

2.3 Cấu trúc viết lách lại câu 3

Cách viết lách lại câu dùng cấu tạo so thatsuch that (quá … cho tới nổi mà) cút với tính từ/danh từ

S + be/ V + so sánh + Adj/ Adv. + that …

⇔ It + be + such + Noun + that

Các công thức viết lách lại câu nhập giờ Anh - cấu tạo so sánh that và such that

Các công thức viết lách lại câu nhập giờ Anh – cấu tạo so sánh that và such that

Ví dụ: This film is so boring that no one wants vĩ đại see it.

↔ It is such a boring film that no one wants vĩ đại see it.

(Cái phim này ngán cho tới nổi tuy nhiên chẳng ai ham muốn coi nó hết)

2.4 Cấu trúc viết lách lại câu 4

Cấu trúc too to (không thể) người sử dụng thay cho thế với cấu tạo enough

S + V + too + Adj. + vĩ đại V

⇔ not + Adj. + enough + vĩ đại V

Ví dụ: Yuri is too fat to wear that dress.

↔ Yuri is not thin enough to wear that dress.

(Yuri vượt lên trên vĩ đại nhằm hoàn toàn có thể đem vừa phải cái váy kia)

Xem vớ tần tật về Cách tạo hình câu phủ quyết định nhập câu ko thể vứt qua!

2.5 Cấu trúc viết lách lại câu 5

Cấu trúc so thatsuch that (quá .. cho tới mức) người sử dụng thay cho thế với cấu tạo too to (quá … đến mức độ ko thể)

so + Adj. + that hoặc such + noun + that

⇔ too + Adj. (for somebody) + vĩ đại V

Ví dụ: These shoes are so small that he can’t wear it.

↔ These shoes are too small for him vĩ đại wear.

(Mấy song giầy này vượt lên trên nhỏ nhắn đối với cái chân của anh ấy ta)

It was such a difficult question that we can’t find the answer.

↔ The question was too difficult for us vĩ đại answer.

(Câu căn vặn vượt lên trên khó khăn cho tới nổi không có ai nhập Cửa Hàng chúng tôi tìm kiếm ra câu trả lời)

2.6 Cấu trúc viết lách lại câu 6

Cách viết lách lại câu nhập giờ Anh với cấu tạo find something adj

To V + be + Adj./Noun

⇔ S + find + it + Adj./Noun + vĩ đại V

Viết lại câu là 1 trong dạng bài bác luyện phổ hải dương nhập Tiếng Anh

Viết lại câu là 1 trong dạng bài bác luyện phổ hải dương nhập giờ Anh

Ví dụ: To live in the countryside alone could be hard for her.

↔ She finds it hard vĩ đại live alone in the countryside.

(Cô ấy cảm nhận thấy sinh sống ở vùng quê là sự việc trở ngại so với mình)

2.7 Cấu trúc viết lách lại câu 7

Viết lại câu ĐK tương đương nhập giờ Anh

Câu gốc Câu viết lách lại Ví dụ
mệnh đề 1 + so + mệnh đề 2 If + mệnh đề 1, mệnh đề 2 Janet didn’t bring her raincoat, so she got wet.

If Janet had brought her raincoat, she wouldn’t have got wet

mệnh đề 1 + because + mệnh đề 2 If + mệnh đề 2, mệnh đề 1 I can’t go out because I don’t have money

If I had money, I could go out

2.8 Cấu trúc viết lách lại câu 8

Chuyển thay đổi câu If not thanh lịch unless

If … not ⇔ Unless …

Lưu ý: Không được thay cho thay đổi loại câu ĐK, chỉ được thay cho thay đổi nghĩa phủ quyết định hoặc nghi vấn vấn của nó

Ví dụ: If it doesn’t rain, we can go picnic.

Unless it rains, we can go picnic.

(Nếu trời ko mưa, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể cút dã ngoại)

2.9 Cấu trúc viết lách lại câu 9

Viết lại câu với thì thời điểm hiện tại trả thành thanh lịch thì vượt lên trên khứ đơn (dùng căn nhà ngữ fake ‘it’)

S + have/has + V3/-ed

⇔ It has been + [thời gian] + since + S + V2/-ed + …

Ví dụ: Huan and Vy have been married for 3 years.

↔ It’s been 3 years since Huan and Vy were married.

(Đã phụ thân năm Tính từ lúc thời khắc Huân và Vy kết hôn)

2.10 Cấu trúc viết lách lại câu 10

Chuyển thay đổi câu điều ước

  Cấu trúc  Ví dụ
Câu ước ở tương lai wish + someone + would + bare infinitive She won’t come back here.

↔ I wish she would come back here.

(Tôi ước chi cô ấy tiếp tục trở lại đây)

Câu ước ở hiện tại tại wish + someone + V2/-ed I don’t have lots of money.

↔ I wish I could have lots of money.

(Tôi ước gì tôi sở hữu hật nhiều tiền)

Câu ước ở vượt lên trên khứ wish + someone + had + V3/-ed I didn’t say that I love him.

↔ I wish I had said that I loved him.

(Tôi ước gì bản thân nói theo một cách khác rằng tôi yêu thương anh ấy)

2.11 Cấu trúc viết lách lại câu 11

Chuyển thay đổi câu có thì thời điểm hiện tại trả thành phủ định thanh lịch thì vượt lên trên khứ đơn (cấu trúc the last time, cấu tạo when)

S + have/has + NOT + V3/-ed + since/for …

⇔ S + last + V2/-ed + when + S + V

⇔ The last time + S + V + was …

Ví dụ:

 • I haven’t met Lucy since we left school.

The last time I met Lucy was when we left school.

(Lần sau cùng tôi gặp gỡ Lucy là lúc Cửa Hàng chúng tôi rời khỏi trường)

 • I haven’t seen him since I was a student.

↔ I last saw him when I was a student.

(Tôi gặp gỡ anh tao đợt cuối Khi tôi vẫn còn đấy là học tập sinh)

2.12 Cấu trúc viết lách lại câu 12

Chuyển câu ở thì vượt lên trên khứ đơn thanh lịch thì thời điểm hiện tại hoàn thiện tiếp diễn

S + V2/-ed + …

⇔ S + have/has + been + V-ing + since/for + …

Ví dụ: Shawn started playing guitar since he was five.

↔ Shawn has been playing guitar since he was five.

(Shawn đang được đùa ghi-ta kể từ Khi cậu ấy lên 5 tuổi)

2.13 Cấu trúc viết lách lại câu 13

Viết lại câu giờ Anh với cấu trúc it takes time (dành/tốn thời hạn thực hiện gì)

Cấu trúc it takes time

Cấu trúc it takes time

S + V + … + [thời gian]

⇔ It takes/took + someone + [thời gian] + vĩ đại V

Ví dụ: Betty walks vĩ đại school in 15 minutes.

↔ It takes Betty 15 minutes to walk vĩ đại school.

(Betty mất mặt 15 phút nhằm quốc bộ cho tới trường)

2.14 Cấu trúc viết lách lại câu 14

Chuyển thay đổi người sử dụng cấu tạo it was not until … that (mãi cho đến khi)

S + didn’t + V (bare) + …. until …

⇔ It was not until + … + that + …

Ví dụ: Nam didn’t go trang chính until he finishes all the tasks.

It was not until Nam finished all the tasks that he went trang chính.

(Mãi cho đến Khi Nam hoàn thiện đoạn không còn từng việc làm thì cậu mới mẻ về nhà)

2.15 Cấu trúc viết lách lại câu 15

Các dạng cấu tạo viết lách lại câu đối chiếu nhập giờ Anh:

 • Chuyển thay đổi câu đối chiếu rộng lớn trở nên đối chiếu nhất và ngược lại:

Ví dụ: In my opinion, Vietnam is the most beautiful country.

↔ In my opinion, no other place on earth can be more beautiful than Vietnam.

(Việt Nam là quốc gia xinh đẹp tuyệt vời nhất theo đòi ý kiến của tôi ↔ Theo quen thuộc điểm của tôi, ko điểm này đẹp mắt vị Việt Nam)

 • Chuyển thay đổi câu đối chiếu vị trở nên đối chiếu rộng lớn và ngược lại:

Ví dụ: My cake isn’t as big as his cake.

↔ His cake is bigger than my cake.

(Bánh của tôi ko vĩ đại vị bánh của cậu tao ↔ Bánh của cậu tao to ra hơn bánh của tôi)

 Xem thêm: Ghi lưu giữ và phân biệt cách sử dụng Most, most of, almost, và the most nhập giờ Anh

2.16 Cấu trúc viết lách lại câu 16

Chuyển cấu tạo started/began thanh lịch thì thời điểm hiện tại trả thành

S + began/ started + V-ing/to V  + [thời gian] ago

⇔ S + have/has + V3/-ed hoặc been + V-ing + since/for …

Ví dụ: She began vĩ đại learn English 4 years ago.

↔ She has learned/ has been learning English for 4 years.

(Cô ấy học tập giờ Anh kể từ tứ năm trước)

2.17 Cấu trúc viết lách lại câu 17

Cách viết lách lại câu giờ Anh với cấu tạo This is the first time

This is the first time + S + have/has + V3/-ed

⇔ S + have/has + never (not) + V3/-ed + before

Ví dụ: This is the first time I have watched this film.

↔ I have never watched this film before.

(Tôi ko lúc nào coi bộ phim truyền hình này trước đây)

 Xem cách sử dụng cụ thể bên trên This is the first time

2.18 Cấu trúc viết lách lại câu 18

Cấu trúc It’s time/ it’s high time/ it’s about time 

S + should/ought to/had better + V …

⇔ It’s (high/about) time + S + V2/-ed …

Ví dụ: You‘d better go vĩ đại bed.

↔ It‘s (high/about) time you went vĩ đại bed.

(Đã cho tới khi con cái cút ngủ rồi đấy)

2.19 Cấu trúc viết lách lại câu 19

Các dạng viết lách lại câu đề nghị tương đồng: cấu trúc suggest that, let’s,…

Công thức viết lách lại câu giờ Anh - câu ý kiến đề xuất tương đồng

Công thức viết lách lại câu giờ Anh – câu ý kiến đề xuất tương đồng

Shall we + V

⇔ Let’s + V

⇔ How/What about + V-ing

⇔ Why don’t we + V

⇔ S + suggest + that + S + present subjunctive

⇔ In my opinion

Ví dụ:

 • Why don’t we go out for a walk?” said the girl.

↔ The girl suggested going out for a walk.

(Tại sao tất cả chúng ta ko cút dạo bước đi? ↔ Cô gái ý kiến đề xuất ra đi ngoài dạo)

 • Let’s have some rest!

What about having some rest?

(Nghỉ ngơi bọn chúng thôi!)

TOPICA NativeX – Học giờ Anh trọn vẹn “4 kĩ năng ngôn ngữ” cho những người tất bật.

     Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng rộng lớn đôi mươi đợt vấp “điểm loài kiến thức”, chung hiểu sâu sắc và lưu giữ lâu rộng lớn cấp 5 đợt.
Tăng kỹ năng thu nhận và triệu tập qua loa những bài học kinh nghiệm cô ứ 3 – 5 phút.
Rút cụt ngay sát 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
Hơn 10.000 sinh hoạt nâng cao 4 kĩ năng nước ngoài ngữ theo đòi giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX

2.đôi mươi Cấu trúc viết lách lại câu 20

Câu tường thuật dạng bị động:

Câu căn nhà động Câu bị động Ví dụ
People say + S + V + … It be said that + S + V People say that he drinks a lot of wine.

↔ It is said that he drinks a lot of wine.

S + be said vĩ đại + V hoặc vĩ đại have V3/-ed People say that he drinks a lot of wine.

↔ He is said vĩ đại drink a lot of wine.

2.21 Cấu trúc viết lách lại câu 21

Sử dụng cấu trúc hardly whenno sooner than

Hardly + had + S + V3/-ed when + S + V3/-ed

⇔ No sooner + had + S + V3/-ed than vãn + S + V3/-ed

Ví dụ:

As soon as I go trang chính, he showed up.

Hardly had I gone trang chính when he showed up.

No sooner had I gone home than he showed up.

(Ngay sau thời điểm tôi về căn nhà thì anh tao xuất hiện)

2.22 Cấu trúc viết lách lại câu 22

Dùng cấu tạo Supposed vĩ đại V

Xem thêm: con duong ruc lua

It’s one’s duty vĩ đại bởi something

⇔ S + be + supposed vĩ đại bởi something

Ví dụ: It’s your duty vĩ đại protect má.

↔ You are supposed vĩ đại protect me.

2.23 Cấu trúc viết lách lại câu 23

Sử dụng cấu trúc preferwould rather

S +  prefer + doing st vĩ đại doing st

⇔ S + would rather + bởi st than vãn bởi st

Ví dụ: I prefer staying at trang chính vĩ đại hanging out with him.

↔ I would rather stay at trang chính than vãn hốc out with him.

(Con thà trong nhà còn rộng lớn đi dạo với hắn ta)

2.24 Cấu trúc viết lách lại câu 24

Sử dụng cấu trúc would preferwould rather

S + would prefer + sb + vĩ đại V

⇔ S + would rather + sb + V2/-ed 

Ví dụ: I would prefer you not vĩ đại stay up late.

↔ I would rather you not stayed up late.

(Mẹ ko mến con cái thức khuya đâu)

Xem thêm: Ngữ pháp giờ Anh: Cấu trúc Would rather – Kiến thức và bài bác tập

2.25 Cấu trúc viết lách lại câu 25

Cấu trúc so sánh that/ in order that (trong tình huống căn nhà kể từ ở cả hai câu là không giống nhau)

S + V + so sánh that/ in order that + S + V

⇔ S + V + (for O) + vĩ đại infinitive

Ví dụ: My dad turned off the TV so that we could sleep.

↔ My dad turned off the TV for us to sleep.

(Cha tôi tắt TV nhằm Cửa Hàng chúng tôi hoàn toàn có thể ngủ)

2.26 Cấu trúc viết lách lại câu 26

To be + not worth + V-ing

⇔ There + be + no point in + V-ing

Ví dụ: It’s not worth getting upset about this.

There’s no point in getting upset about this.

(Chuyện cơ ko xứng đáng nhằm buồn đâu)

Hãy rèn luyện thiệt nhiều nhằm ghi lưu giữ được những cấu tạo viết lách lại câu

Hãy rèn luyện thiệt nhiều nhằm ghi lưu giữ được những cấu tạo viết lách lại câu

2.27 Cấu trúc viết lách lại câu 27

Sử dụng cấu tạo cảm thán HowWhat

S + be/V + adj/adv

⇔ How + adj/adv + S + be/V

Ví dụ: She runs quickly.

How quickly she runs!

(Cô ấy chạy thời gian nhanh quá)

S + be + adj

⇔ What + a/an + adj + N

Ví dụ: She is so sánh beautiful.

What a beautiful girl!

(Quả là 1 trong người đàn bà xinh đẹp)

2.28 Cấu trúc viết lách lại câu 28

Cấu trúc it is necessary that:

 • Need vĩ đại V

⇔ vĩ đại be necessary (for sb) + vĩ đại V

Ví dụ: You don’t need vĩ đại come here.

It’s not necessary for you vĩ đại come here.

(Ah không cần thiết phải cho tới phía trên đâu)

 • Not… anymore

⇔ No longer + hòn đảo ngữ

⇔ S + no more + V

Ví dụ: I don’t love you anymore.

No longer bởi I love you.

↔ I no more love you.

(Anh ko còn  yêu thương em nữa)

2.29 Cấu trúc viết lách lại câu 29

Sử dụng cấu tạo used to tương tự với cấu tạo accustomed to

S + be accustomed vĩ đại + V-ing/N

⇔ S + be used vĩ đại + V-ing/N

Ví dụ: My brother was accustomed to sleeping late.

↔ My brother was used to sleeping late.

(Anh không cần thiết phải cho tới phía trên đâu)

2.30 Cấu trúc viết lách lại câu 30

Dùng to infinitive thay cho thế mang lại cấu tạo because

S + V + because + S + V

⇔ S + V + vĩ đại V

Ví dụ: She studies hard because she wants vĩ đại pass the exam.

↔ She studies hard to pass the exam.

(Cô ấy học tập chuyên cần vì thế ham muốn đậu kỳ thi)

TOPICA NativeX – Học giờ Anh trọn vẹn “4 kĩ năng ngôn ngữ” cho những người tất bật.

     Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng rộng lớn đôi mươi đợt vấp “điểm loài kiến thức”, chung hiểu sâu sắc và lưu giữ lâu rộng lớn cấp 5 đợt.
Tăng kỹ năng thu nhận và triệu tập qua loa những bài học kinh nghiệm cô ứ 3 – 5 phút.
Rút cụt ngay sát 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
Hơn 10.000 sinh hoạt nâng cao 4 kĩ năng nước ngoài ngữ theo đòi giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX

3. Video 3 mẹo viết lách lại câu giờ Anh

4. Bài luyện viết lách lại câu nhập giờ Anh (có đáp án)

Để gia tăng kỹ năng và kiến thức về những công thức viết lách lại câu vừa phải học tập phía trên, hãy nằm trong TOPICA thực hiện các dạng bài bác luyện viết lách lại câu nhập giờ Anh bên dưới nhé!

Bài luyện 1: Rewrite the following sentences by changing the indicated component

 1. The man was furious. (adjective)
 2. The council would not collect the rubbish. (verb)
 3. We watched a film on birds. (preposition)
 4. The bus was late because of the bad traffic. (clause order)
 5. The gate was opened by a guard. (active tense)
 6. When she got trang chính, the door was unlocked (time clause position)
 7. She cooked a pie, some potatoes, and green vegetables. (reorder list)
 8. The game was cancelled because it rained. (replace the dependent clause with a noun phrase)
 9. I can’t go vĩ đại work on time because it rains so sánh heavily
 10. I often played kite flying when I was a child
 11. We discuss environmental change issues
 12. It appears that it is raining
 13. She has interest in practicing aerobics in her không tính tiền time

Bài luyện 2: Bài luyện viết lách lại câu không bao giờ thay đổi nghĩa

1. My mother used vĩ đại play volleyball when she was young.

=> My mother doesn’t…………………………………….

2. “Let’s go fishing”.

=> She suggests…………………………………… …

3. Mike gave má a dress on my birthday.

=> I was……………………………………….. ……………

4. “Would you lượt thích orange juice?”

=> He………………………………………… ……………

5. I last saw Jenny when I was in Ha Noi City.

=> I haven’t seen……………………………………….

6. I got lost because I didn’t have a map.

=> If I had………………………………………..….

7. It is a four-hour drive from Nam Dinh vĩ đại Ha Noi.

=> It takes……………………………………… ……

Bài luyện viết lách lại câu nhập giờ Anh sở hữu đáp án

Bài luyện viết lách lại câu nhập giờ Anh sở hữu đáp án

8. I think the owner of the siêu xe is abroad.

=> The owner………………………………………

9. It’s a pity him didn’t tell má about this.

=> I wish………………………………………. ……………

10. You couldn’t go swimming because of the rain heavily.

=> The rain was too………………………………………..

Bài luyện 3: Bài luyện viết lách lại câu không thay đổi nghĩa

 1. I can’t go vĩ đại work on time because it rains so sánh heavily => ………………………………………
 2. I often played kite flying when I was a child => ………………………………………
 3. We discuss about environmental change issues => ………………………………………
 4. It appears that it is raining => ……………………………………..
 5. She has an interest in practicing aerobics in her không tính tiền time => ……………………………………..
 6. Police asked him vĩ đại identify the other man in the next room => …………………………………………………………………………….
 7. She always speaks no care => ………………………………………………………….
 8. She has learned English for 5 years => …………………………………………………………….
 9. He speaks so sánh soft that we can’t hear anything => …………………………………….
 10. Because she is absent from school => …………………………………………………
 11. It was an interesting film => …………………………………………………………….
 12. I don’t think she loves má => ……………………………………………………

Bài luyện 4: Viết lại câu nghĩa ko thay đổi nâng cao

1. In his recent article, Bob Lee pointed out all the faults in the government’s new transport policy.

In his recent artilce, Bob Lee was…………………

2. The company have been reviewing their recruitment policy for the last three months.

The company’s …………………

3. I’m absolutely sure he took the money on purpose.

He couldn’t possibly…………………

4. He delayed writing his book until he had done a lot of research.

Only after…………………

5. They declaired war on the pretext of defending their territorial rights.

The excuse…………………

6. I feel that I don’t fit with the people in the new office.

I feel like…………………

7. Skysrapers in the USA are on average taller than vãn anywhere else in the world.

The average …………………

8. We were very impressed by the new cinema but found it rather expensive.

Impressed…………………

9. It’s more than vãn a fortnight snice anyone saw Julian.

Julian…………………

10. The deadline for the receipt of complete application forms is 3.00 p.m on Friday, 18th December.

Complete application …………………

Bài luyện 5: Rewrite the following sentences that keep the same meaning

1. I regret spending so sánh much money.

I wish I ________________________________________________

2. What’s the height of the mountain?

How _________________________________________________

3. I don’t feel as tired after a train journey as I bởi after a siêu xe journey.

I feel more ___________________________________________

4. Cars are faster than vãn buses.

Buses _______________________________________

5. He turned off the light, then he went out.

Turning __________________________________________

6. Theatre program usually have lots of information.

There ________________________________________

7. He has been collecting stamps for five years.

He started ________________________________________________

8. More newspapers are being sold in this đô thị.

People are __________________________________________________

9. They were giving their son some presents when we came.

Their son _______________________________________________

10. He spends two hours a week sorting out stamps.

Sorting out ____________________________________________

Bài luyện 6: Rewrite the following sentences that keep the same meaning

1. My mother bought má a nice blouse.

A nice blouse ___________________________________________

2. They say that the company is in difficulty.

The company ___________________________________________

3. You can get suntan by sunbathing.

If you _____________________________________________

4. “Would you mind waiting for a few minutes ?”

We __________________________________________________

5. “Where’s the best place vĩ đại buy souvenirs ?”

I asked her ___________________________________

6. You won’t lose weight if you don’t stop eating much.

Unless you ____________________________________

7. To know English is necessary.

It is ______________________________________________

8. May Day is considered vĩ đại be the day of the working class.

Everyone _______________________________________

9. In Stratford upon – Avon we saw Shakespeare’s birthplace.

We saw the house ___________________________________

10. There are far more heavy lorries on the road than vãn there used vĩ đại be.

There didn’t __________________________________________

Đáp án bài bác tập

Đáp án bài bác luyện viết lách lại câu nhập giờ Anh

Đáp án bài bác luyện viết lách lại câu nhập giờ Anh

Đáp án bài bác 1

 1. The man was angry.
 2. The council refused vĩ đại collect the rubbish.
 3. We watched a film about birds.
 4. Because of the bad traffic, the bus was late.
 5. A guard opened the gate.
 6. The door was unlocked when she got trang chính.
 7. She cooked green vegetables, a pie and some potatoes.
 8. The game was cancelled because of the rain.
 9. I can’t go vĩ đại work on time because of heavy rain.
 10. I am used vĩ đại playing kite flying when I was a child.
 11. We have a discussion about environmental change issues.
 12. It is likely that it is raining.
 13. She is interested in practicing aerobics in her không tính tiền time.

Đáp án bài bác 2

 1. My mother doesn’t play volleyball anymore.
 2. She suggests going fishing.
 3. I was given a dress on my birthday.
 4. He invited má for orange juice.
 5. I haven’t seen Jenny since I was in Ha Noi City.
 6. If I had had a map, I wouldn’t have gotten lost.
 7. It takes four hours vĩ đại drive from Nam Dinh vĩ đại Ha Noi.
 8. The owner of the siêu xe is thought vĩ đại be abroad.
 9. I wish he had told má about it.
 10. The rain was too heavy for you vĩ đại go swimming.

Đáp án bài bác 3

 1. I can’t go vĩ đại work on time because of heavy rain.
 2. I am used vĩ đại playing kite flying when I was a child.
 3. We have a discussion about environmental change issues.
 4. It is likely that it is raining.
 5. She is interested in practicing aerobics in her không tính tiền time.
 6. Police have him identify the other man in the next room.
 7. She is always careless about her words.
 8. It takes her 5 years vĩ đại learn English.
 9. He does not speak softly.
 10. Because of her absence from school.
 11. What an interesting film!
 12. At no time bởi I think she loves má.

Đáp án bài 4

 1. In his recent article, Bob Lee was critical of the government’s new transport policy.
 2. The company’s recruitment policy has been under review for the last three months.
 3. He couldn’t possibly have taken the money by mistake.
 4. Only after he had done a lot of research did he begin vĩ đại write the book.
 5. The excuse for the declairation of war was the defence of their territorial rights.
 6. I feel lượt thích a fish out of water in the new office.
 7. The average skyscraper in the USA is taller// higher// bagger than vãn anywhere else in the world. Or: The average height// size of skyscraper in the USA is greater than vãn anywhere else in the world.
 8. Impressed as we were by the new cinema, we found it rather expensive.
 9. Julian was last seen ( more than) a fortnight // two weeks ago.
 10. Complete application forms must be handed in// returned// redeived// submitted by// no later then 3.00 p.m on Friday, 18th December.

Đáp án bài bác 5

 1. I wish I hadn’t spent so sánh much money
 2. How high the mountain is?
 3. I feel more tired after a train journey than vãn after a siêu xe journey.
 4. Buses aren’t as fast as buses.
 5. Turning off the light, he went out.
 6. There are usually lots of information in a theatre program
 7. He started collecting stamps five years ago.
 8. People are selling more newspapers in this đô thị.
 9. Their son was being given some presents when we came.
 10. Sorting out his stamps takes him two hours.

Đáp án bài 6

 1. A nice blouse was bought for má by my mother.
 2. The company is said vĩ đại be in difficulty.
 3. If you sunbathe, you can get a suntan.
 4. We were asked vĩ đại wait for a few minutes
 5. I asked her Where was the best place vĩ đại buy souvenirs
 6. Unless you stop eating much, you won’t lose weight
 7. It is necessary vĩ đại know English.
 8. Everyone considers May Day is the day of the working class.
 9. We saw the house in Stratford upon – Avon where Shakespeare’s was born.
 10. There didn’t use vĩ đại be heavy lorries on the road

Trên phía trên, TOPICA vừa phải ra mắt cho tới chúng ta 30 cấu trúc viết lách lại câu giờ Anh gần giống bài bác luyện viết lách lại câu giờ Anh. Hi vọng những kỹ năng và kiến thức kể từ TOPICA NATIVE tiếp tục tương hỗ cho chính mình nhập quy trình học tập giờ Anh. Chúc chúng ta học hành đảm bảo chất lượng và thành công xuất sắc.

TOPICA NativeX – Học giờ Anh trọn vẹn “4 kĩ năng ngôn ngữ” cho những người tất bật.

     Với quy mô “Lớp Học Nén” độc quyền:
Tăng rộng lớn đôi mươi đợt vấp “điểm loài kiến thức”, chung hiểu sâu sắc và lưu giữ lâu rộng lớn cấp 5 đợt.
Tăng kỹ năng thu nhận và triệu tập qua loa những bài học kinh nghiệm cô ứ 3 – 5 phút.
Rút cụt ngay sát 400 giờ học tập lý thuyết, tăng rộng lớn 200 giờ thực hành thực tế.
Hơn 10.000 sinh hoạt nâng cao 4 kĩ năng nước ngoài ngữ theo đòi giáo trình chuẩn chỉnh Quốc tế kể từ National Geographic Learning và Macmillan Education.

ĐĂNG KÝ TOPICA NATIVEX

Xem thêm: từng có người yêu tôi như sinh mệnh