cấp lại thẻ bảo hiểm y tế

Hiện ni người nhập cuộc bảo đảm hắn tế Khi bị mất mặt thẻ bảo đảm hắn tế rất có thể tiến hành giấy tờ thủ tục van nài cấp lại thẻ bảo hiểm y tế kèm cặp đơn van nài cấp cho lại thẻ BHYT hợp thức gửi cho tới tổ chức triển khai Báo hiểm xã hội sẽ được tương hỗ giải quyết và xử lý.

Bạn đang xem: cấp lại thẻ bảo hiểm y tế

Đơn van nài cấp lại thẻ bảo hiểm y tế

Quy toan về đơn van nài cấp lại thẻ bảo hiểm y tế

1. Đơn van nài cấp lại thẻ bảo hiểm y tế

Căn cứ theo Điều 18, Luật Báo hiểm hắn tế 2014 về cấp lại thẻ bảo hiểm y tế nêu rõ: Người bị mất mặt thẻ bảo đảm hắn tế cần với đơn ý kiến đề nghị cấp cho lại thẻ;

Theo đó mẫu đơn ý kiến đề nghị van nài cấp lại thẻ bảo hiểm y tế theo gót hình mẫu 02/THE được ban hành kèm theo Quyết toan 700/2006/QĐ-BHXH của Báo hiểm xã hội VN về việc cấp, vận hành và dùng Thẻ bảo đảm hắn tế.

1.1 Mẫu đơn ý kiến đề nghị cấp cho lại thẻ BHYT

Người van nài cấp cho lại thẻ BHYT rất có thể tìm hiểu thêm và vận chuyển về hình mẫu 02/THE theo gót hình mẫu bên dưới đây:

Mẫu số 02/THE            

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc

................, ngày .... mon .... năm trăng tròn......            

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP LẠI THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh, TP.HCM .............................

Tên tôi là:............................................................... Nam/nữ:................. Năm sinh:.......................

Địa chỉ: .........................................................................................................................................

Thẻ BHYT số:...............................................................................................................................

Thời hạn dùng từ thời điểm ngày ..../..../......... cho tới ngày ..../..../............

Lý bởi cấp cho lại thẻ BHYT: ..............................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Đề nghị ban ngành Báo hiểm xã hội cấp cho lại thẻ BHYT nhằm thuận tiện Khi đi kiểm tra sức khỏe chữa trị bệnh dịch theo gót chính sách BHYT.

..............., ngày .... mon .... năm ...........          

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ                                      NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(HOẶC Ủy Ban Nhân Dân XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN)                                (Ký, ghi rõ ràng bọn họ tên)

Mẫu 02/THE đơn ý kiến đề nghị cấp cho lại thẻ BHYT vận chuyển về TẠI ĐÂY

Như vậy rất có thể thấy đơn van nài cấp cho lại thẻ BHYT là sách vở cần thiết trong các việc tiến hành van nài cấp cho lại thẻ BHYT theo như đúng quy toan.

2. Thủ tục xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế

Hiện ni việc cấp lại thẻ BHYT cho tất cả những người nhập cuộc bảo đảm hắn tế đã được tiến hành giản dị và đơn giản và nhanh gọn lẹ mang đến nhiều thuận tiện cho tất cả những người bị mất mặt thẻ BHYT. Theo cơ, người bị mất mặt thẻ BHYT rất có thể tiến hành thực hiện giấy tờ thủ tục van nài cấp cho lại thẻ BHYT bởi một trong các 2 cơ hội sau:

Cách 1: Làm giấy tờ thủ tục thẳng bên trên tổ chức triển khai BHXH

Cách 2: Làm giấy tờ thủ tục trực tuyến qua chuyện Cổng công ty công Quốc gia.

Quy toan về giấy tờ thủ tục cấp lại thẻ bảo hiểm y tế

Quy toan về giấy tờ thủ tục cấp lại thẻ bảo hiểm y tế

2.1 Thủ tục van nài cấp lại thẻ bảo hiểm y tế trực tiếp

Làm giấy tờ thủ tục thẳng bên trên tổ chức triển khai BHXH là sự việc người mất mặt thẻ BHYT cho tới thẳng đơn vị/ điểm thu BHYT sẽ được chỉ dẫn thực hiện giấy tờ thủ tục van nài cấp lại thẻ bảo hiểm y tế. Về cơ phiên bản tiếp tục bao gồm quá trình tiến hành như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ nước sơ

Người bị mất mặt thẻ BHYT cần sẵn sàng 1 cỗ làm hồ sơ van nài cấp cho lại thẻ BHYT theo gót quy toan. Thành phần hồ nước sơ bao gồm: 

(1) Đơn ý kiến đề nghị cấp lại thẻ bảo hiểm y tế.

(2) Tờ khai nhập cuộc, kiểm soát và điều chỉnh vấn đề bảo đảm xã hội, bảo đảm hắn tế theo gót Mẫu TK1-TS.

(3) Bảng kê vấn đề (mẫu D01-TS) bởi người tiêu dùng làm việc sẵn sàng.

Bước 2: Nộp làm hồ sơ van nài cấp cho lại thẻ BHYT tại tổ chức triển khai BHXH

Sau Khi sẵn sàng 01 cỗ làm hồ sơ như bên trên, người van nài cấp cho thẻ BHYT thực hiện tại nộp làm hồ sơ bên trên một trong số vị trí được quy toan sau:

  1. Cơ quan lại, tổ chức BHXH cấp cho thị xã nếu như người nhập cuộc nằm trong đối tượng người dùng nằm trong BHXH cấp cho thị xã vận hành.

  2. Cơ quan lại, tổ chức BHXH cấp cho tỉnh nếu như người nhập cuộc nằm trong đối tượng người dùng nằm trong BHXH cấp cho tỉnh vận hành.

Bước 3: Nộp phí cấp cho lại thẻ BHYT

Xem thêm: từng có người yêu tôi như sinh mệnh

Theo khoản 4 điều 18 Luật BHYT năm trước người ý kiến đề nghị cấp cho lại thẻ nộp lệ phí cấp cho lại thẻ theo gót nấc lệ phí quy toan của Sở trưởng Bộ Tài chủ yếu.

Bước 4: Giải quyết hồ nước sơ

Sau Khi nộp làm hồ sơ, ban ngành BHXH tiếp tục đánh giá tính không thiếu thốn và hợp thức của cục làm hồ sơ. Nếu làm hồ sơ đầy đủ ĐK tổ chức triển khai BHYT sẽ tổ chức cấp cho lại thẻ BHYT cho tất cả những người ý kiến đề nghị van nài cấp cho lại thẻ BHYT.

Thời hạn giải quyết và xử lý làm hồ sơ là trong tầm 7 ngày thao tác làm việc kề kể từ thời gian cảm nhận được đơn ý kiến đề nghị. 

Trong thời hạn ngóng thẻ người bị mất mặt thẻ BHYT vẫn thừa kế những nghĩa vụ và quyền lợi BHYT thông thường.

Bước 5: Nhận lại thẻ BHYT mới

Người mất mặt thẻ BHYT có thể lựa lựa chọn ĐK nhận lại thẻ BHYT bởi một trong các 3 cơ hội sau đây: 

  1. Nhận qua lối bưu điện;

  2. Nhận trực tiếp bên trên đơn vị/ công ty thực hiện việc;

  3. Nhận trực tiếp tại tổ chức BHXH theo gót lịch hẹn;

Như vậy là kẻ mất mặt thẻ BHYT tiếp tục được trao lại thẻ BHYT mới mẻ nhập thời hạn không thật 7 ngày thao tác làm việc, trải qua cách thức nộp làm hồ sơ thẳng bên trên tổ chức triển khai Báo hiểm hắn tế như tiếp tục nêu bên trên.

2.2 Thủ tục van nài cấp lại thẻ bảo hiểm y tế trực tuyến

Thực hiện tại Công văn 10928/VPCP-KSTT ngày 29/11/2019 của Văn chống Chính Phủ về sự việc liên kết với Cổng Dịch Vụ Thương Mại công Quốc gia, Báo hiểm xã hội Việt phái nam tiếp tục phối phù hợp với văn chống Chính Phủ và những ban ngành nhằm tăng cấp khối hệ thống giao dịch thanh toán.

Sau Khi Cổng Dịch Vụ Thương Mại công Quốc gia đầu tiên lên đường nhập sinh hoạt, BHXH VN tiếp tục với thông tin về sự việc tổ chức thực hiện những giấy tờ thủ tục tương quan cho tới Báo hiểm xã hội bên trên Cổng Dịch Vụ Thương Mại công Quốc gia, nhập cơ với giấy tờ thủ tục cấp cho lại thẻ BHYT bởi hư hỏng, mất mặt.

Hiện ni người nhập cuộc BHYT với thể tiến hành thực hiện giấy tờ thủ tục cấp cho lại thẻ BHYT online theo gót quá trình sau đây:

Bước 1: Truy cập Cổng Dịch Vụ Thương Mại công Quốc gia theo gót đường đi sau: dichvucong.gov.vn

Bước 2: Đăng ký thông tin tài khoản cá thể bên trên Cổng Dịch Vụ Thương Mại công Quốc gia (người tiếp tục có tài năng khoản bên trên cổng công ty công gửi quý phái Cách 3).

Bước 3: Đăng nhập Cổng Dịch Vụ Thương Mại công Quốc gia bởi thông tin tài khoản cá thể.

Bước 4: Đăng ký cấp cho lại thẻ BHYT bởi hư hỏng, mất

Nhập kể từ khóa nhập dù dò xét tìm kiếm với nội dung “Cấp lại, thay đổi, kiểm soát và điều chỉnh vấn đề bên trên tuột bảo đảm xã hội, thẻ bảo đảm hắn tế”

cấp lại thẻ BHYT qua chuyện cổng công ty công quốc gia

Gõ dò xét tìm kiếm kể từ khóa nhằm dò xét kiếm

Tại hạng mục khêu ý lựa chọn “Cấp lại thẻ BHYT bởi hư hỏng, mất” tiếp sau đó nhấn lựa chọn “Nộp trực tuyến”.

cấp lại thẻ BHYT qua chuyện cổng công ty công quốc gia

Chọn nộp trực tuyến.

Lúc này, screen tiếp tục gửi quý phái Cổng công ty công trực tuyến của ngành bảo đảm xã hội (BHXH). Người người sử dụng nối tiếp tiếp tục công việc nhập “Mã số Báo hiểm xã hội” và “Mã kiểm tra”, lựa chọn “Tra cứu”, nhập vấn đề không đủ nhằm ngừng.

Trong mục lựa lựa chọn vị trí nhận làm hồ sơ, người làm việc rất có thể lựa lựa chọn nhận bên trên “Bộ phận tiêu thụ làm hồ sơ và trả kết quả” hoặc nhận “Qua công ty bưu chính”.

Lưu ý nên lựa chọn nhận sản phẩm qua chuyện công ty bưu chủ yếu thì được gửi thẻ BHYT về tận mái ấm theo gót vị trí nhận làm hồ sơ tiếp tục ĐK. Trường ăn ý ĐK nhận bên trên Sở phận tiêu thụ làm hồ sơ và trả sản phẩm thì cần cho tới ban ngành BHXH nhằm nhận thẻ BHYT.

Bước 5: Xác nhận nhằm ngừng hồ nước sơ

Người người sử dụng nhập “Mã kiểm tra” và lựa chọn mục “Xác nhận”. Cơ quan lại BHXH tiếp tục gửi thông tin xác nhận và hứa hẹn ngày trả sản phẩm cho tới số Smartphone ĐK.

Như vậy là các bạn đã thực hiện tại ngừng việc thực hiện giấy tờ thủ tục van nài cấp cho lại thẻ BHYT online qua chuyện cổng DVC vương quốc. Cách này sẽ giúp người dân tiết kiệm chi phí thời hạn, sức lực và ngân sách di chuyển. Các giấy tờ thủ tục cũng rất được xử lý và giải quyết và xử lý nhanh gọn lẹ, thuận tiện rộng lớn.

2.3. Thời gian trá cấp cho lại thẻ BHYT

Căn cứ theo gót quy toan bên trên Khoản 3, Điều 18, Luật bảo đảm hắn tế 2008 sửa thay đổi bổ sung cập nhật năm năm trước quy toan thời hạn cấp cho lại thẻ BHYT như sau:

“3. Trong thời hạn 7 ngày thao tác làm việc, Tính từ lúc ngày cảm nhận được đơn ý kiến đề nghị cấp cho lại thẻ, tổ chức triển khai bảo đảm hắn tế cần cấp cho lại thẻ cho tất cả những người nhập cuộc bảo đảm hắn tế. Trong thời hạn ngóng cấp cho lại thẻ, người nhập cuộc bảo đảm hắn tế vẫn thừa kế nghĩa vụ và quyền lợi bảo đảm hắn tế.”

Tuy nhiên, bên trên Khoản 2, Điều 30, Quy trình phát hành tất nhiên Quyết toan số 595/QĐ-BHXH phát hành ngày 14/4/2017 quy toan từ thời điểm ngày 01/5/2017 thời hạn cấp cho thẻ BHYT như sau:

  • Trường ăn ý bất biến thông tin: cấp cho lại trong thời gian ngày Khi nhận đầy đủ làm hồ sơ theo gót quy toan.

  • Trường ăn ý thay cho thay đổi thông tin: không thật 03 ngày Tính từ lúc ngày nhận đầy đủ làm hồ sơ theo gót quy toan.

  • Trường ăn ý người nhập cuộc đang được chữa trị bên trên những hạ tầng khám đường bệnh dịch, chữa trị bệnh dịch, tiến hành trong thời gian ngày Khi nhận đầy đủ làm hồ sơ theo gót quy toan.

Trường ăn ý cấp cho lại thẻ BHYT bởi bị mất mặt hoặc thay đổi thẻ BHYT bởi rách nát hư hỏng nhưng mà ko cần thay cho thay đổi vấn đề tiếp tục đặc biệt nhanh chóng nhằm mục đích đáp ứng quyền lợi cho tất cả những người nhập cuộc, nhất là tình huống đang được cần chữa trị bệnh

3. Khám chữa trị bệnh dịch nhập thời hạn ngóng cấp cho lại thẻ BHYT

Căn cứ nhập Khoản 3, Điều 15, Nghị toan 146/2018/NĐ-CP, nhập thời hạn ngóng cấp cho lại thẻ BHYT, người nhập cuộc BHYT đi kiểm tra sức khỏe, chữa trị bệnh dịch cần thiết xuất trình giấy tờ hứa hẹn sản phẩm cấp cho lại thẻ BHYT và sách vở chứng tỏ nhân thân thiết (CMND/ CCCD/Hộ chiếu)

Chỉ cần thiết các bạn xuất không thiếu thốn sách vở theo gót quy toan là rất có thể nhập cuộc khám đường, chữa trị bệnh dịch bởi BHYT. Các nghĩa vụ và quyền lợi nhập thời hạn ngóng cấp cho lại thẻ, người nhập cuộc vẫn thừa kế thông thường.

Như vậy, tuy vậy hiện tại hiện nay đã với cách thức thay cho thế mang lại thẻ BHYT tuy vậy trong vô số tình huống dùng thẻ BHYT vẫn mang tới một số thuận lợi chắc chắn. Thông qua chuyện những share nhập nội dung bài viết bên trên đây Bảo hiểm xã hội năng lượng điện tử eBH ngóng rằng với thể cung cấp cho nhiều vấn đề hữu ích cho chính mình gọi.

Xem thêm: bảo hiểm xã hội quận tân phú