cặp lực và phản lực trong định luật iii niutơn

Câu hỏi:

18/06/2019 228,300

A. ứng dụng nhập và một vật.

Bạn đang xem: cặp lực và phản lực trong định luật iii niutơn

B. ứng dụng nhập nhị vật không giống nhau.

Đáp án chủ yếu xác

C. ko đều nhau về kích cỡ.

D. đều nhau về kích cỡ tuy nhiên ko nằm trong giá chỉ.

Chọn đáp án B

Trong ấn định luật III Niu – tơn, lực và phản lực có những đặc điểm:

Lực và phản lực luôn luôn trực tiếp xuất hiện (hoặc mất đi) đồng thời.

Lực và phản lực có cùng giá, cùng độ lớn, tuy nhiên ngược chiều. Hai lực có đặc điểm như vậy được gọi là nhị lực trực đối.

Lực và phản lực ko cân nặng bằng nhau vì chúng để vào nhị vật sự so sánh.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vật này tại đây hoạt động bám theo quán tính?

A. Vật hoạt động tròn trĩnh đều.

B. Vật hoạt động bên trên một đường thẳng liền mạch.

C. Vật rơi tự tại kể từ bên trên cao xuống ko quái sát.

D. Vật hoạt động Lúc toàn bộ những lực ứng dụng lên vật rơi rụng lên đường.

Câu 2:

Hãy chỉ ra rằng Tóm lại sai. Lực là nguyên vẹn nhân thực hiện cho:

A. vật hoạt động.

B. hình dạng của vật thay cho thay đổi.

C. kích cỡ véc tơ vận tốc tức thời của vật thay cho thay đổi.

D. phía hoạt động của vật thay cho thay đổi.

Câu 3:

Khi một con cái ngựa kéo xe pháo, lực ứng dụng nhập con cái ngựa thực hiện mang lại nó hoạt động về phần bên trước là:

Xem thêm: suy nghĩ của em về

A. lực tuy nhiên con cái ngựa ứng dụng nhập xe pháo.

B. lực tuy nhiên xe pháo ứng dụng nhập ngựa.

C. lực tuy nhiên ngựa ứng dụng nhập khu đất.

D. lực tuy nhiên khu đất ứng dụng nhập ngựa.

Câu 4:

Đại lượng đặc thù mang lại nút quán tính chủ quan của một vật là:

A. trọng lượng.

B. lượng.

C. véc tơ vận tốc tức thời.

D. lực.

Câu 5:

Hành khách hàng ngồi bên trên xe pháo xe hơi đang được hoạt động, xe pháo bất thần rẽ lịch sự nên. Theo quán tính chủ quan khách hàng sẽ:

A. nghiêng lịch sự nên.

B. nghiêng lịch sự ngược.

C. ngả người về đàng sau.

D. chúi người về phần bên trước.

Câu 6:

Một hóa học điểm đứng yên lặng bên dưới ứng dụng của thân phụ lực 4N, 5N và 6N. Nếu loại bỏ lực 6N thì hiệp lực của nhị lực còn sót lại vì chưng từng nào ?

A. 9N

B. 6N

C. 1N

Xem thêm: there are a lot of

D. ko biết vì như thế chưa chắc chắn góc thân thiết nhị lực