chất khí nào sau đây được tạo ra từ bình chữa cháy và dùng để sản xuất thuốc giảm đau dạ dày

Câu hỏi:

16/08/2019 53,841

A. CO2.                         

Bạn đang xem: chất khí nào sau đây được tạo ra từ bình chữa cháy và dùng để sản xuất thuốc giảm đau dạ dày

Đáp án chủ yếu xác

B. N2.                   

Giải thích: 

Thuốc hạn chế nhức bao tử là NaHCO3.

Đáp án A.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi đun rét mướt hỗn hợp can xi hiđrocacbonat thì với kết tủa xuất hiện tại. Tổng những thông số tỉ lượng vô phương trình chất hóa học của phản xạ là:

A. 4.                    

B. 5.                     

C. 6.                    

D. 7.

Câu 2:

Dẫn kể từ từ CO2 cho tới dư vào trong bình đựng nước vôi vô, hiện tượng lạ để ý được là:

A. nước vôi kể từ vô hóa đục rồi lại kể từ đục hóa vô.           

B. nước vôi kể từ vô hóa đục.

C. nước vôi kể từ đục hóa vô rồi lại kể từ vô hóa đục.           

D. nước vôi kể từ đục hóa vô.

Câu 3:

Dẫn lếu láo hợp ý khí bao gồm CO2, O2, N2 và H2 qua quýt hỗn hợp NaOH. Khí bị hít vào là:

A. CO2.           

B. O2.  

Xem thêm: nam châm vĩnh cửu có mấy cực

C. H2.  

D. N2.

Câu 4:

Kim cương và kêu ca chì là nhì dạng thù địch hình của cacbon vì:

A. có kết cấu mạng tinh anh thể kiểu như nhau.

B. đều là những dạng đơn hóa học của thành phần cacbon và với đặc điểm vật lí không giống nhau.

C. có đặc điểm vật lí tương tự động nhau.

D. có đặc điểm chất hóa học rất khác nhau.

Câu 5:

Cặp hóa học nào là tại đây không bị nhiệt độ phân?

A. CaCO3, BaCO3.

B. Ca(HCO3)2, Ba(HCO3)2.

C. Na2CO3, K2CO3.

D. NaHCO3, KHCO3.

Câu 6:

Để tạo nên xốp cho tới một trong những loại bánh, hoàn toàn có thể sử dụng muối hạt nào là sau đây?

A. (NH4)3PO4.     

B. NH4HCO3.

C. CaCO3.       

Xem thêm: batteries or solar chargers are some of the solutions to the lack of energy

D. NaCl.