chạy quảng cáo tiktok shop

Trước khi bắt đầu: Tính năng thiết lập Quảng cáo sắm sửa nhập Trung tâm người cung cấp của TikTok hiện tại đang nhập tiến độ demo nghiệm và chỉ giành riêng cho một số trong những thông tin tài khoản đem nhập list được chấp nhận.

Bạn đang xem: chạy quảng cáo tiktok shop

Nếu chúng ta chưa xuất hiện siêu thị nhập Trung tâm người cung cấp của TikTok, hãy coi nội dung bài viết Cách thiết lập Tích hợp ý thẳng của TikTok Shopping vị Trung tâm người cung cấp của TikTok nhằm chính thức.

Sau cơ, hãy tuân theo công việc bên dưới nhằm thiết lập Quảng cáo sắm sửa bên trên TikTok nhập Trung tâm người cung cấp của TikTok. Với tác dụng thiết lập Quảng cáo nhập Trung tâm người cung cấp, chúng ta cũng có thể đơn giản dễ dàng liên kết Trung tâm công ty, thông tin tài khoản Trình vận hành lăng xê TikTok và Tài khoản TikTok với siêu thị của doanh nghiệp.

Để tóm được vấn đề tổng quan liêu vắn tắt về kiểu cách lên kế hoạch lăng xê nhập Trung tâm người cung cấp của TikTok, hãy coi Clip bên dưới.

Đi cho tới Trung tâm người cung cấp của TikTok, nhấp nhập Quảng cáorồi chính thức quy trình thiết lập.

https://lf16-cognition-tos.ibytedtos.com/obj/cognition-sg-public/attachment_c8aea0e9950f4a1abb6f9bd5b579d1d4.png

Sau cơ, nhấp nhập Kết nối nhằm lựa chọn Trung tâm công ty nhưng mà bạn thích liên kết.

https://lf16-cognition-tos.ibytedtos.com/obj/cognition-sg-public/attachment_ecde43f9243b4d15b4e39c2023531ab2.png

Hoặc nhấp nhập Tạo tài khoản sẽ tạo thông tin tài khoản mới mẻ.

https://lf16-cognition-tos.ibytedtos.com/obj/cognition-sg-public/attachment_a71d31ca0aaf43d09647bb5d81c3da32.png

Kết nối những thông tin tài khoản lăng xê nằm trong Trung tâm công ty.

https://lf16-cognition-tos.ibytedtos.com/obj/cognition-sg-public/attachment_ef6ab36516a647f88d368861f6c5adef.png

Hoặc nhấp nhập Tạo tài khoản sẽ tạo thông tin tài khoản.

Xem thêm: lịch thi đấu world cup qatar 2022

https://lf16-cognition-tos.ibytedtos.com/obj/cognition-sg-public/attachment_aa593392704f403e8ef7ce4e5a198141.png


  1. ​Nhấp nhập Thêm tài khoản nhằm lựa chọn làm hồ sơ TikTok nhưng mà các bạn sẽ dùng làm tạo ra lăng xê.

  2. ​Nhấp nhập Hoàn vớ thiết lập.

https://lf16-cognition-tos.ibytedtos.com/obj/cognition-sg-public/attachment_06cdd9c448d849bab8b0c34942845893.png

Đi cho tới Quảng cáo > Tổng quan > Tạo chiến dịch nhằm tiếp cận Trình vận hành lăng xê TikTok.

https://lf16-cognition-tos.ibytedtos.com/obj/cognition-sg-public/attachment_ef3a1ac1e0ce4b969954284e763cf42d.png

Sau khi được gửi hướng tới Trình vận hành lăng xê TikTok, nên lựa chọn Mua bên trên siêu thị hoặc Doanh số sản phẩm thực hiện tiềm năng chiến dịch của doanh nghiệp, lựa chọn TikTok Shop mang đến group lăng xê, tiếp sau đó, tạo nên và lên kế hoạch lăng xê.

https://lf16-cognition-tos.ibytedtos.com/obj/cognition-sg-public/attachment_321812d69fd34873a89f7f12d054921b.png

Xem nội dung bài viết Bắt đầu dùng Quảng cáo sắm sửa qua chuyện LIVE và Bắt đầu dùng Quảng cáo sắm sửa qua chuyện Clip nhằm hiểu thêm vấn đề.

Xem thêm: đường giống kích thước được vẽ bằng