chiếu cần vương ra đời trong hoàn cảnh nào

Đề bài

Bạn đang xem: chiếu cần vương ra đời trong hoàn cảnh nào

Phong trào Cần Vương bùng phát nhập thực trạng nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

 dựa nhập sgk Lịch sử 11 trang 124, 125 nhằm vấn đáp.

Lời giải chi tiết

Xem thêm: từng có người yêu tôi như sinh mệnh

Hoàn cảnh bùng phát Phong trào Cần Vương:

- Sau Hiệp ước Hác-măng và Pa-tơ-nốt, Pháp đang được hoàn thiện về cơ bạn dạng cuộc xâm lăng nước Việt Nam, thiết lập cơ chế bảo lãnh ở Bắc Kì và Trung Kì.

- Phái căn nhà chiến nhập triều đình Huế, đại diện thay mặt là Tôn Thất Thuyết đang được truất phế quăng quật những ông vua thân thiết Pháp, đem Hàm Nghi đăng vương, kín thi công nện chống, tích trữ lương bổng thảo và tranh bị.

- Đêm ngày 4 rạng ngày 5-7-1885, Tôn Thất Thuyết hạ mệnh lệnh tiến công Pháp bên trên bốt Mang Cá, toà Khâm sứ. Pháp phản công, Tôn Thất Thuyết đem vua Hàm Nghi chạy đi ra nện chống Tân Sở (Quảng Trị).

- Ngày 13-7-1885, Tôn Thất Thuyết mượn danh vua Hàm Nghi xuống chiếu Cần Vương lôi kéo văn thân thiết, sĩ phu, dân chúng toàn nước đứng lên vì thế vua tuy nhiên kháng chiến.

⟹ Phong trào Cần Vương bùng phát.

Loigiaihay.com

Xem thêm: chưa bao giờ trung quân