chính sách cai trị của thực dân anh ở ấn độ có điểm gì đáng chú ý

Câu hỏi:

21/08/2019 78,182

A. nhà nước Anh thống trị thẳng nén Độ

Bạn đang xem: chính sách cai trị của thực dân anh ở ấn độ có điểm gì đáng chú ý

Đáp án chủ yếu xác

B. Cai trị trải qua máy bộ cơ quan ban ngành phiên bản xứ

C. Dựng nên cơ quan chính phủ và quân group tay sai.

D. Để mang lại dân chúng nén Độ tận hưởng quy định tự động trị.

Đáp án A

Chính phủ Anh cầm quyền thống trị thẳng nén Độ, ngày 1/1/1877, Nữ Hoàng Anh tuyên tía đôi khi là Nữ Hoàng nén Độ.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cuối năm 1885, chủ yếu đảng trước tiên của giai cung cấp tư sản nén Độ được xây dựng với tên thường gọi là

A. Đảng Quốc đại

B. Đảng Dân chủ

C. Quốc dân đảng 

D. Đảng Cộng hòa

Câu 2:

Điểm tương đương nhau cơ phiên bản nhập quyết sách thống trị của thực dân Anh ở nén Độ và của thực dân Pháp ở nước ta cuối thế kỉ XIX là

A. đều triển khai quyết sách dạy dỗ nên đáp ứng việc làm khai thác

B. đều triển khai cơ chế thống trị trực trị (cai trị trực tiếp) phân tách nhằm trị

C. góp vốn đầu tư cải tiến và phát triển những ngành công nghiệp nặng nề ở nằm trong địa

D. triển khai cơ chế thống trị con gián tiếp trải qua máy bộ cơ quan ban ngành tay sai

Câu 3:

Từ đằm thắm thế kỉ XIX, thực dân Anh coi nén Độ là

A. nằm trong địa cần thiết nhất

Xem thêm: hình lăng trụ tam giác đều

B. đối tác chiến lược chiến lược

C. quân địch nguy hại nhất

D. chỗ tựa tin cẩn nhất

Câu 4:

Phương pháp đấu giành đa phần của Đảng Quốc đại trong mỗi năm cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là phương pháp

A. tuyên truyền, hoạt động dân chúng dùng đấm đá bạo lực cơ hội mạng

B. nhu hòa, yêu cầu cơ quan chính phủ thực dân tổ chức cải cách

C. đảo chính, lật sập cơ quan ban ngành thực dân Anh ở nén Độ

D. liên minh với cơ quan chính phủ thực dân nhằm đàn áp quần chúng

Câu 5:

Nội dung nào là phản ánh đích tình hình nén Độ đằm thắm thế kỉ XIX?

A.Thực dân Anh triển khai xong việc xâm lăng và đặt điều ách thống trị ở nén Độ

B. Anh và Pháp hợp tác nhau nằm trong cai trị nén Độ

C. Chế chừng phong loài kiến ở nén Độ sụp sập trả toàn

D. Các nước đế quốc từng bước can thiệp nhập nén Độ

Câu 6:

Sự xây dựng Đảng Quốc đại tăng thêm ý nghĩa gì?

A. Đánh vệt giai cung cấp tư sản nén Độ vẫn bước lên vũ đài chủ yếu trị

B. Chế chừng thống trị của thực dân Anh ở nén Độ suy yếu

C. Giai cung cấp tư sản nén Độ vững mạnh kinh tế tài chính mạnh

Xem thêm: the country is more beautiful than a town

D. Giai cung cấp người công nhân nén Độ vẫn bước lên vũ đài chủ yếu trị