cho hàm số y bằng fx

Câu hỏi:

18/06/2019 181,839

Bạn đang xem: cho hàm số y bằng fx

D. đáp án khác

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải bởi Vietjack

Ta có:( f( 2-x) )’= ( 2-x)’.f’(2-x) = -f’(2-x)  

Hàm số đồng biến đổi khi

 

Chọn D.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có từng nào độ quý hiếm nguyên vẹn âm của thông số m nhằm hàm số y=x3+mx-15x5  đồng biến  với x> 0?

A. 4

B. 5

C.  3

D. 2

Câu 2:

Tìm toàn bộ những độ quý hiếm thực của thông số m  để đường thẳng liền mạch y= - mx theo thứ tự rời vật thị của hàm số y= x3- 3x2-m+ 2 bên trên thân phụ điểm phân biệt theo đòi trật tự A; B; C  sao mang lại AB = BC.

A. m< 1

B. m> 2

C. m < 3

D. m> 4

Câu 3:

Cho hàm số y=2x+1x+1  có vật thị C  và d: y= x+ m. Giá trị của thông số m nhằm d rời C bên trên nhì điểm phân biệt A; B sao mang lại tiếp tuyến tại  A  và B  song tuy nhiên cùng nhau.

A. m=6

B. m= 0

Xem thêm: tra thẻ bảo hiểm y tế

C. m= -3

D. Đáp án khác 

Câu 4:

Gọi S là hội tụ toàn bộ những độ quý hiếm thực của thông số m nhằm hàm số y=13x3-mx2+(m2-1)x  có nhì điểm cực kỳ trị A và B sao mang lại A, B ở không giống phía và cơ hội đều đường thẳng liền mạch d: y= 5x- 9 . Tính tổng toàn bộ những thành phần của S.

A. 0.

B. 6.

C. -6. 

D. 3.

Câu 5:

Có từng nào độ quý hiếm nguyên vẹn âm của thông số m nhằm hàm số  y=3x4-4x3-12x2+m có 7 điểm cực kỳ trị?

A. 0

B. 4

C. 5

D. 1

Câu 6:

Tìm toàn bộ những độ quý hiếm thực của thông số m bỏ đồ thị của hàm số y=x4-2mx2  có thân phụ điểm cực kỳ trị tạo nên trở nên một tam giác với diện tích S nhỏ rộng lớn 1.

A. m> 0

B. m< 1

C. 0<m<43

D. 0< m< 1

TÀI LIỆU VIP VIETJACK