có thể nhận biết tia hồng ngoại bằng

Có thể phân biệt tia mặt trời vày :

A. Màn huỳnh quang

Bạn đang xem: có thể nhận biết tia hồng ngoại bằng

B. Quang phổ kế

C. Mắt người

D. Sạc Pin nhiệt độ điện

Cà Rốt phân biệt tia mặt trời vày pin nhiệt độ năng lượng điện . 18/6/2015

. 19/06/2015

A-801c hì hì -_- . 7/6/2015

. 08/06/2015

Học Dốt Dts36 thảm thảm . 7/6/2015

. 08/06/2015

https://youtu.be/ijCH4VZ == khoanh tay nè . 7/6/2015

. 08/06/2015

Vũ Thiên Ân mún nổ banh . 7/6/2015

. 08/06/2015

Đinh Văn Bình Minh Mwithstyle vip cmg thế kia . 7/6/2015

. 08/06/2015

A-801c muốn giết ng g= . 6/6/2015

. 07/06/2015

Phạm Minh Anh evilmonster14 Giải VIP ntn thì chớ sở hữu còn rộng lớn . 6/6/2015

. 07/06/2015

Xem thêm: bài văn tả cánh đồng lúa chín lớp 5

vo thị thi ấy đù hum pữa minh lam thi đua thử đúng . 6/6/2015

. 07/06/2015

Hồ Khoa Toàn ông rằng vật gì vậy . 6/6/2015

. 07/06/2015

hoàng thu hiền hiện tượng lạ quang quẻ năng lượng điện nhập xẩy ra với ĐK bước sóng kích ứng to hơn bước sóng khả năng chiếu sáng đỏ=>đó là bước sóng khả năng chiếu sáng mặt trời tuy nhiên pin quang quẻ năng lượng điện hoạt động và sinh hoạt Lúc sở hữu khả năng chiếu sáng mặt mày trời còn gì...vậy nhập khả năng chiếu sáng mặt mày trời nên sở hữu tia mặt trời chứ gì=> phân biệt tia mặt trời . 6/6/2015

. 07/06/2015

hoàng thu hiền đích mà . 6/6/2015

. 07/06/2015

Hồ Khoa Toàn giải vip thôi thà chớ giải mọe . 6/6/2015

. 07/06/2015

bản thân biết có lẽ rằng bản thân là trời . 6/6/2015

. 07/06/2015

Nguyễn Thị Ngân Hoa sở hữu trời mới nhất biet -_- . 6/6/2015

. 07/06/2015

Đinh Thị Lan Hương chịu . 5/6/2015

. 06/06/2015

Chung Chữa Cháy giải vip hài hước vượt lên trước,ghi vậy ai ghi chẳng được -_- . 5/6/2015

. 06/06/2015

Phạm ThịMỹ Hạnh thối joi cuocj dời nó thất vọng : . 5/6/2015

. 06/06/2015

Xem thêm: bài văn tả con sông

baochung . 2/7/2014

. 03/07/2014

baochung trời mới nhất biết :V . 2/7/2014

. 03/07/2014

Xem thêm thắt phản hồi (11/31)