công thức tính công suất tỏa nhiệt

Bài ghi chép tiếp sau đây, Cơ Khí Việt Hàn tiếp tục tổ hợp những kỹ năng và kiến thức tương quan cho tới công thức tính công suất tỏa nhiệt. Cụ thể là phương pháp tính năng suất lan nhiệt độ, ấn định luật Jun-Len-Xơ, năng suất năng lượng điện,…

Công suất lan nhiệt là năng suất lan rời khỏi ở vật dẫn khi đem loại năng lượng điện chạy qua chuyện. Đại lượng này đặc thù mang đến vận tốc lan nhiệt độ của vật dẫn. Nó được xem do nhiệt độ cao lượng lan rời khỏi kể từ vật dẫn nhập một đơn vị chức năng giai đoạn.

Bạn đang xem: công thức tính công suất tỏa nhiệt

Công thức tính năng suất lan nhiệt

P=Q/t=R.I2

Trong đó:

P là năng suất, đơn vị chức năng năng suất lan nhiệt độ là W.

Q là nhiệt độ lượng, đơn vị chức năng là J.

I là ký hiệu của độ mạnh loại năng lượng điện, đơn vị chức năng là A.

R là năng lượng điện trở, đơn vị chức năng là Ω.

Công thức tính năng suất lan nhiệt độ của năng lượng điện trở là:

Q = I².R = U²/R

Trong cơ, U là hiệu năng lượng điện thế

Từ những công thức bên trên, tao đem thể thấy được năng suất lan nhiệt độ của một vật ko  phụ nằm trong nhập giai đoạn nhưng mà loại năng lượng điện trải qua vật cơ.

Công thức tính năng suất lan nhiệt

Công của nguồn điện

Điện năng hấp phụ nhập toàn mạch bởi công của những lực kỳ lạ phía bên trong nguồn điện, tức là vì công của mối cung cấp năng lượng điện.

 Ang = E.q = E.It

Trong đó:

E: Suất năng lượng điện động của mối cung cấp (V)

I: Cường phỏng loại chạy qua chuyện mối cung cấp (A)

q: Điện lượng chuyển sang mối cung cấp (C)

t: Thời gian ngoan loại năng lượng điện chạy qua chuyện mối cung cấp (s)

Công suất của nguồn điện

Công suất Png của nguồn điện bởi công suất hấp phụ điện năng của toàn mạch.

Png=Ang/t=E.I

Lượng điện năng nhưng mà một đoạn mạch hấp phụ Khi với loại điện chạy qua chuyện để chuyển hoá trở thành những dạng tích điện không giống được đo bởi công của lực điện thực hiện Khi dịch chuyển được đặt theo hướng những điện tích.

Xem thêm: nam châm vĩnh cửu có mấy cực

Công suất của mối cung cấp đặc thù mang đến tốc độ thực hiện công của nguồn điện cơ và được xác lập bởi công của nguồn điện thực hiện nhập một đơn vị chức năng thời hạn.

A = Uq = UIt

Trong đó:

A: Công của lực năng lượng điện (J)

I: Cường phỏng loại năng lượng điện của mạch (A)

U: Hiệu năng lượng điện thế đoạn mạch (V)

t: Thời gian ngoan (s)

q: Lượng năng lượng điện dịch chuyển qua chuyện mạch nhập thời hạn t (C).

Định luật Jun-Len-xơ

Phát biểu ấn định luật Jun-Len-xơ: Nhiệt lượng toả rời khỏi ở một vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của vật dẫn, với bình phương cường độ loại điện và với thời hạn loại điện chạy qua chuyện vật dẫn cơ.

Công thức tính năng suất lan nhiệt

Công thức của ấn định luật Jun-Len-xơ: Q = RI2t

Trong đó:

Q: Nhiệt lượng (J)

R: Điện trở (Ω)

I: Cường phỏng loại năng lượng điện (A)

t: Thời gian ngoan loại năng lượng điện chạy qua chuyện (s)

Mối mối quan hệ thân thích đơn vị chức năng năng lượng (cal) và Jun (J) như sau:

1J = 0,24 cal

Xem thêm: kinh sám hối hàng ngày

1 cal = 4,18 cal

Như vậy, khi tất cả chúng ta tính Q theo đuổi đơn vị chức năng cal thì công thức của ấn định luật Jun-Len-Xơ tiếp tục là: Q = 0,24.R.I².t

Thông qua chuyện nội dung bài viết bên trên, chúng ta đã và đang tóm được Công thức tính năng suất lan nhiệt. Quý Khách đang được cần phải có nhu yếu mua sắm những thành phầm như bu lông inox, ốc vít inox,… nhằm đáp ứng nhập tạo ra, chúng ta có thể tìm tới đơn vị chức năng công ty chúng tôi. Cơ khí Việt Hàn đảm bảo tiếp tục mang về cho mình những thành phầm unique, đáng tin tưởng nhất thị ngôi trường lúc bấy giờ.

Đăng nhập