công thức tổng quát của ankan là

Câu hỏi:

18/06/2019 25,559

B. CnH2n+2

Bạn đang xem: công thức tổng quát của ankan là

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 2-metylbutan ứng dụng với Cl2 (ánh sáng sủa, tỉ lệ thành phần số mol 1 : 1), số thành phầm monoclo tối nhiều chiếm được là

A. 2

B. 3

C. 5

D. 4.

Câu 2:

Trong những đánh giá tiếp sau đây, đánh giá nào là sai ?

A. Tất cả những ankan đều phải sở hữu công thức phân tử CnH2n+2.

B. Tất cả những hóa học với công thức phân tử CnH2n+2 đều là ankan.

C. Tất cả những ankan đều chỉ mất links đơn vô phân tử.

D. Tất cả những hóa học chỉ mất links đơn vô phân tử đều là ankan.

Câu 3:

Hợp hóa học (CH3)2CHCH2CH2CH3 mang tên gọi là

A. neopentan

B. 2- metylpentan

C. isopentan

D. 1,1- đimetylbutan.

Câu 4:

Số đồng phân kết cấu mạch hở ứng với công thức phân tử C5H12

A. 6

Xem thêm: bài văn tả con sông

B. 4

C. 5

D. 3

Câu 5:

Ankan X với chứa chấp 82,76% cacboon theo đòi lượng. Số nguyên vẹn tử hiđro vô một phân tử X là

A. 6

B. 8

C. 10

D. 12.

Câu 6:

Ankan X với chứa chấp 20% hiđro theo đòi lượng. Tổng số nguyên vẹn tử vô một phân tử X là

A. 8

B. 11

C. 6

D. 14.

Câu 7:

Ankan X với ko 14 nguyên vẹn tử hiđrô vô phân tử. Số nguyên vẹn tử cacbon vô một phân tử X là

A. 4

B. 5

C. 6

Xem thêm: tác phẩm chiếc lược ngà

D. 7.