công thức tổng thành tích

Cách ghi ghi nhớ Công thức chuyển đổi tích trở thành tổng

Cos cos nửa cos-+, + cos-trừ
Sin sin nửa cos-trừ trừ cos-+
Sin cos nửa sin-+ + sin-trừ 

Cách ghi ghi nhớ Công thức chuyển đổi tổng trở thành tích

tính sin tổng tớ lập tổng sin cô
tính cô tổng lập tớ hiệu song cô song chàng
còn tính tan tử + song tan (hay là: tan tổng lập tổng 2 tan)
1 trừ tan tích kiểu mẫu đem thương rầu
nếu bắt gặp hiệu tớ chớ lo lắng,
đổi trừ trở thành nằm trong ghi thâm thúy vô lòng

Bạn đang xem: công thức tổng thành tích

Một cơ hội ghi nhớ không giống của câu Tang bản thân + với tang tớ, bởi sin 2 đứa bên trên cos tớ cos mình… là

Xem thêm: tạo chữ in đậm có dấu

Xem thêm: phân tích 10 câu thơ giữa bài đồng chí

tangx + tangy: tình bản thân nằm trong lại tình tớ, sinh rời khỏi nhì người con bản thân con cái ta

Cách giải bài xích tập dượt Công thức chuyển đổi tích trở thành tổng

A. Phương pháp giải

Để thực hiện bài xích tập dượt dạng này, tớ nên nắm rõ công thức chuyển đổi tích trở thành tổng và vận dụng nhằm chuyển đổi.

Công thức chuyển đổi tích trở thành tổng: