đặc điểm của đô thị nước ta hiện nay là

Câu hỏi:

02/08/2019 72,598

Bạn đang xem: đặc điểm của đô thị nước ta hiện nay là

A. đều phải sở hữu quy tế bào rất rộng.

B. có khá nhiều loại không giống nhau.

Đáp án chủ yếu xác

C. phân bổ đồng đều toàn nước.

D. hạ tầng tiến bộ.

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Hướng dẫn: SGK/79, địa lí 12 cơ phiên bản.

Chọn: B

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này tại đây không trúng về đô thị mới ở nước ta?

A. Tỉ lệ dân khu đô thị đem Xu thế tăng.

B. Quá trình đô thị mới ra mắt lờ lững.

C. Trình phỏng đô thị mới quá thấp.

D. Phân phụ vương khu đô thị đồng đều toàn nước.

Câu 2:

Tỉ lệ dân trở thành thị của VN còn thấp, nguyên vẹn nhân đó là do

A. VN trở nên tân tiến mạnh nông nghiệp rạm canh lúa nước.

B. chuyên môn trở nên tân tiến công nghiệp của VN quá thấp.

C. người dân quí sinh sống ở vùng quê rộng lớn vì thế nút sinh sống thấp.

D. VN đem không nhiều TP.HCM rộng lớn.

Câu 3:

Tác động lớn số 1 của quy trình khu đô thị hoá ở VN cho tới nền kinh tế tài chính là

A. Tạo việc thực hiện cho những người làm việc.

Xem thêm: thị trường chứng khoán việt nam

B. Tăng thời gian nhanh độ quý hiếm xuất khẩu.

C. Làm vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính.

D. Tăng thu nhập cho những người dân.

Câu 4:

Phát biểu này tại đây trúng với đô thị mới ở VN hiện nay nay?

A. Tỉ lệ dân trở thành thị không bao giờ thay đổi.

B. Số khu đô thị tương tự nhau ở những vùng.

C. Số dân ở khu đô thị nhỏ rộng lớn vùng quê.

D. Trình phỏng đô thị mới còn vô cùng thấp.

Câu 5:

Số dân trở thành thị VN tăng thời gian nhanh trong mỗi năm thời gian gần đây đa số là vì nguyên vẹn nhân này sau đây?

A. Tác động của hội nhập kinh tế tài chính toàn thị trường quốc tế.

B. Tác động của quy trình công nghiệp hóa.

C. Tại khu đô thị đem hạ tầng càng ngày càng đảm bảo chất lượng.

D. Tại khu đô thị dễ dàng dò la việc thực hiện đem thu nhập.

Câu 6:

Nhận lăm le này tại đây không nên Điểm sáng đô thị mới ở nước ta?

A. Tỉ lệ dân trở thành thị cao.

B. Trình phỏng đô thị mới thấp.

C. Tỉ lệ dân trở thành thị càng ngày càng tăng.

D. Đô thị hóa ra mắt lờ lững.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK