đặc điểm nào sau đây không đúng với khu vực kinh tế nhà nước ở việt nam

Câu hỏi:

02/08/2022 2,167

Bạn đang xem: đặc điểm nào sau đây không đúng với khu vực kinh tế nhà nước ở việt nam

A. quản lí lí những ngành và nghành nghề kinh tế tài chính then chốt.

B. lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu nhập nền kinh tế tài chính.

C. rung rinh tỉ trọng lớn số 1 nhập tổ chức cơ cấu GDP.

Đáp án chủ yếu xác

D. tỉ trọng nhập tổ chức cơ cấu GDP càng ngày càng hạn chế.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong tổ chức cơ cấu nông nghiệp việt nam, công ty nông nghiệp còn rung rinh tỉ trọng đặc biệt thấp, nguyên vẹn nhân đó là do

A. nông nghiệp việt nam còn đem nặng trĩu tính tự động cấp cho, tự động túc.

B. nông nghiệp là ngành đem tỉ trọng càng ngày càng giảm

C. hoạt động và sinh hoạt trồng trọt rung rinh ưu thế vô cùng nên những ngành không giống khó khăn cải cách và phát triển.

D. việt nam xuất khẩu đa số là những sản phẩm nông nghiệp thô ko qua chuyện chế đổi mới.

Câu 2:

Cơ cấu bộ phận kinh tế tài chính của việt nam không tồn tại quánh điểm

A. tỉ trọng của kinh tế tài chính cá nhân đem Xu thế càng ngày càng tăng.

B. kinh tế tài chính Nhà nước vẫn lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu nhập nền kinh tế tài chính.

C. kinh tế tài chính đem vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế rung rinh tỉ trọng đặc biệt nhỏ nhập GDP.

D. những ngành và nghành nghề kinh tế tài chính then chốt vẫn tự Nhà nước quản lí lí.

Câu 3:

Nội cỗ điểm I, nhập thời hạn qua chuyện đem sự vận động và di chuyển theo gót hướng

A. hạn chế dần dần tỉ trọng của cây thực phẩm cây lâu năm và chăn nuôi.

B. hạn chế tỉ trọng ngành trồng trọt và chăn nuôi, tăng tỉ trọng công ty nông nghiệp.

C. tăng tỉ trọng ngành thuỷ sản, nhập nông nghiệp tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi.

D. tăng dần dần tỉ trọng của cây lâu năm, cây thực phẩm và thuỷ sản.

Câu 4:

Cho bảng số liệu:

TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA VIỆT NAM

GIAI ĐOẠN 2010 - 2014

(Đơn vị: tỉ đồng)

Năm

2010

2012

Xem thêm: nắng mưa là chuyện của trời

2013

2014

Kinh tế Nhà nước

633 187

702 017

735 442

765 247

Kinh tế ngoài Nhà nước

926 928

1 060 587

1 110 769

1 175 739

Khu vực đem vốn liếng góp vốn đầu tư nước ngoài

326 967

378 236

407 976

442 441

(Nguồn: Niên giám tổng hợp nước ta năm ngoái, NXB Thống kê, 2016)

Căn cứ nhập bảng số liệu, cho biết thêm phán xét nào là tại đây đích về tổng thành phầm nội địa phân theo gót bộ phận kinh tế tài chính của việt nam, quá trình 2010 - 2014?

A. Tổng thành phầm nội địa trong số những bộ phận kinh tế tài chính tăng không đồng đều.

B. Kinh tế Nhà nước tăng nhanh chóng rộng lớn điểm đem vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế.

C. Kinh tế Nhà nước nhỏ rộng lớn điểm đem vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế.

D. Kinh tế ngoài Nhà nước tăng lờ lững rộng lớn kinh tế tài chính Nhà nước.

Câu 5:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 21, những trung tâm công nghiệp phân bổ ở Duyên hải Nam Trung Sở là

A. Huế, TP. Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang.   

B. Huế, TP. Đà Nẵng, Quy Nhơn, Khánh Hòa.

C. TP. Đà Nẵng, Quãng Ngãi, Quy Nhơn, Nha Trang. 

D. Vinh, Huế, TP. Đà Nẵng, Tỉnh Quảng Ngãi.

Câu 6:

Nguyên nhân chủ yếu chung chăn nuôi việt nam tăng nhanh chóng tỉ trọng nhập thời hạn vừa mới đây là

A. diện tích S khu đất nông nghiệp bị thu hẹp nên trồng trọt cải cách và phát triển lờ lững.

B. chăn nuôi là ngành ko yên cầu rộng lớn về vốn liếng, hiệu suất cao kinh tế tài chính lại cao.

C. giải quyết và xử lý chất lượng yếu tố thực phẩm, mối cung cấp đồ ăn mang lại chăn nuôi được đảm bảo an toàn.

D. ngôi nhà trương của Nhà nước tăng cường chăn nuôi nhằm đáp ứng xuất khẩu.

Xem thêm: nhiệm kỳ tổng thống mỹ

TÀI LIỆU VIP VIETJACK