đại học y phạm ngọc thạch điểm chuẩn

(Chinhphu.vn) - Ngành Y khoa giành riêng cho sỹ tử thông thường trú ngoài Thành Phố Hồ Chí Minh với điểm chuẩn chỉnh tối đa Trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch là 26,31.

Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2023 - Hình ảnh 1.

Điểm chuẩn chỉnh xấp xỉ 18,35 - 26,31 điểm

Chiều 22/8, Trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch công phụ vương điểm chuẩn chỉnh công thức xét điểm thi đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông. Theo cơ, điểm chuẩn chỉnh xấp xỉ 18,35 - 26,31 điểm.

Bạn đang xem: đại học y phạm ngọc thạch điểm chuẩn

Theo cơ, ngành Y khoa giành riêng cho sỹ tử thông thường trú ngoài Thành Phố Hồ Chí Minh với điểm chuẩn chỉnh tối đa là 26,31; nối tiếp này là ngành Răng - Hàm - Mặt với 26,28 điểm.

Xem thêm: sau offer là to v hay ving

Xem thêm: bài văn tả về cô giáo lớp 5

Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2023 - Hình ảnh 3.

Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2023 - Hình ảnh 5.

Năm ni, Trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch có một.366 tiêu chuẩn, phân bổ đều mang lại sỹ tử Thành Phố Hồ Chí Minh (50%) và những tỉnh, trở nên ngoài Thành Phố Hồ Chí Minh (50%).