đại học y phạm ngọc thạch, điểm chuẩn 2022

(Chinhphu.vn) - Ngành Y khoa dành riêng cho sỹ tử thông thường trú ngoài Thành Phố Hồ Chí Minh sở hữu điểm chuẩn chỉnh tối đa Trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch là 26,31.

Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2023 - Hình ảnh 1.

Điểm chuẩn chỉnh giao động 18,35 - 26,31 điểm

Chiều 22/8, Trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch công thân phụ điểm chuẩn chỉnh cách thức xét điểm ganh đua chất lượng nghiệp trung học phổ thông. Theo cơ, điểm chuẩn chỉnh giao động 18,35 - 26,31 điểm.

Bạn đang xem: đại học y phạm ngọc thạch, điểm chuẩn 2022

Theo cơ, ngành Y khoa dành riêng cho sỹ tử thông thường trú ngoài Thành Phố Hồ Chí Minh sở hữu điểm chuẩn chỉnh tối đa là 26,31; tiếp này là ngành Răng - Hàm - Mặt với 26,28 điểm.

Xem thêm: sau offer là to v hay ving

Xem thêm: baoh2 có kết tủa không

Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2023 - Hình ảnh 3.

Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2023 - Hình ảnh 5.

Năm ni, Trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch có một.366 tiêu chuẩn, phân bổ đều mang đến sỹ tử Thành Phố Hồ Chí Minh (50%) và những tỉnh, trở thành ngoài Thành Phố Hồ Chí Minh (50%).