dao động cưỡng bức có

 • Câu hỏi:

  Khi nói tới xê dịch chống bức, tuyên bố này sau đó là đúng?

  • A. Dao động chống bức sở hữu biên chừng ko thay đổi và sở hữu tần số vày tần số của lực chống bức.
  • B. Dao động chống bức sở hữu tần số nhỏ rộng lớn tần số của lực chống bức.
  • C. Biên chừng xê dịch chống bức là biên chừng của lực chống bức . 
  • D. Dao động của con cái nhấp lên xuống đồng hồ thời trang là xê dịch chống bức. 

  Đáp án đúng: A

  Bạn đang xem: dao động cưỡng bức có

  Dao động chống bức là xê dịch sở hữu biên chừng ko thay đổi và sở hữu tần số vày tần nước ngoài lực chống bức.

  Xem thêm: điều nào sau đây không đúng với diễn thế nguyên sinh

  Xem thêm: so sánh sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC VỀ DAO ĐỘNG TẮT DẦN – DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC

 • Chọn câu sai? Dao động duy trì:
 • Cơ năng của vật tách dần dần theo đòi thời gian
 • Một hệ xê dịch chịu đựng tính năng của nước ngoài lực tuần trả F_n = F_0 cos 10 pi t
 • Dao động tắt dần dần sở hữu động năng tách dần dần còn thế năng biến hóa thiên điều hòa
 • Khi nói tới một hệ xê dịch chống bức ở tua đoạn ổn định quyết định, tuyên bố này bên dưới đó là sai?
 • Hiện tượng nằm trong tận hưởng cơ học tập xẩy ra khi:
 • Trong xê dịch tắt dần
 • Hiện tượng nằm trong tận hưởng thể hiện nay rõ rệt rệt nhất khi
 • Hệ thống xoắn ốc kháng tách xóc của xe pháo xe hơi là 1 trong phần mềm của
 • Một con cái nhấp lên xuống xoắn ốc, nếu như chịu đựng tính năng của nhị nước ngoài lực f1 = 6 Hz và f2 = 10 Hz