đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng

Câu hỏi:

15/10/2019 32,571

Phương pháp: Áp dụng công thức tính hiệu suất dung nạp của đoạn mạch xoay chiều

Bạn đang xem: đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng

Cách giải: Đáp án D

 

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi truyền năng lượng điện năng đem hiệu suất Phường kể từ điểm phân phát năng lượng điện xoay chiều cho tới điểm dung nạp thì hiệu suất hao tổn bên trên đàng chão là ΔP. Để hiệu suất hao phi bên trên đàng chão chỉ còn ΔP/n (với n > 1 ở điểm phân phát năng lượng điện người tớ dùng một máy đổi thay áp (lý tưởng) đem tỷ số vòng chão của cuộn sơ cấp cho và số vòng chão của cuộn loại cấp cho là

A. 1n

B. n 

C.1n

D.  n

Câu 2:

Điện áp tức thời thân thích nhì đầu đoạn mạch đem dạng u=1002cos(100πt) V. Điện áp hiệu dụng thân thích nhì đầu đoạn mạch là

A. U = 100V 

B. U = 141 V 

C. U = 200V 

D. U = 50V

Câu 3:

Điện áp xoay chiều đem phương trình u=2202cos(120πt) (V,s). Tần số của năng lượng điện áp là

A. 60Hz

B. 50Hz 

C. 120Hz 

Xem thêm: nhà toán học nổi tiếng

D. 100Hz

Câu 4:

Cường phỏng dòng sản phẩm năng lượng điện vô một quãng mạch là: i=62cos(100πt-2π3) A. Tại thời gian t = 0, độ quý hiếm của i là:

A. 36 A 

B. -36A  

C. 32A

D. -32A

Câu 5:

Đặt một năng lượng điện áp u=2202cos(100πt+π6) (V) vô nhì đầu một năng lượng điện trở, trộn của độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện tức thời qua quýt năng lượng điện trở bên trên thời gian t = 0 là:

A.π6rad  

B. 0  

C. 100π rad

D. π rad

Câu 6:

Đặt năng lượng điện áp xoay chiều u=200cos(100πt-π6) V vô nhì đầu tụ năng lượng điện. Biểu thức độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện qua quýt tụ đem dạng i=2cos100πt+α. Giá trị của u là

A. π2

B. -2π3

C. π3  

Xem thêm: sau offer là to v hay ving

D. -π2