để khai báo thủ tục trong pascal bắt đầu bằng từ khóa

Câu hỏi:

17/01/2022 1,636

Bạn đang xem: để khai báo thủ tục trong pascal bắt đầu bằng từ khóa

B. Procedure. 

Đáp án chủ yếu xác

Để khai báo giấy tờ thủ tục vô Pascal chính thức vày kể từ khóa Procedure. Cấu trúc khai báo thủ tục:

Procedure <tên thủ tục> [(<danh sách tham lam số>)];

[<phần khai báo>]

Begin

[<dãy những lệnh>]

End;

Đáp án: B

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong những công tác chuẩn chỉnh tại đây, công tác chuẩn chỉnh nào là là giấy tờ thủ tục chuẩn? 

A. Sin(x); 

B. Length(S); 

C. Sqrt(x);

D. Delete(S,5,1);

Câu 2:

Hãy lựa chọn phương án ghép đúng. Kiểu của một hàm được xác lập bởi

A. Kiểu của những tham lam số 

B. Kiểu độ quý hiếm trả về 

C. Tên hàm 

D. Địa chỉ nhưng mà hàm trả về

Câu 3:

Mô mô tả nào là sau đây về hàm là sai? 

A. Phải trả lại kết quả 

B. Phải sở hữu tham lam số 

Xem thêm: expect to v hay ving

C. Trong hàm hoàn toàn có thể gọi lại chủ yếu hàm đó 

D. cũng có thể sở hữu những biến hóa viên bộ

Câu 4:

Phát biểu nào là sau đây về biến hóa là sai?

A. Biến toàn viên hoàn toàn có thể được dùng ở vô một thủ tục; 

B. Biến toàn thể nên mang tên không giống với thương hiệu của biến hóa toàn cục;

C. Biến toàn thể hoàn toàn có thể sở hữu loại không giống với loại của biến hóa toàn viên sở hữu nằm trong tên; 

D. Một hàm hoàn toàn có thể có không ít thông số biến;

Câu 5:

Mô mô tả nào là sau đây về thông số là sai?

A. Một hàm hoàn toàn có thể sở hữu cả thông số độ quý hiếm và thông số biến; 

B. cũng có thể truyền biến hóa số mang đến thông số giá bán trị; 

C. cũng có thể truyền độ quý hiếm mang đến thông số biến; 

D. cũng có thể người sử dụng thông số biến hóa nhằm nhận kết quả;

Câu 6:

Khẳng tấp tểnh nào là sau đấy là đúng?

A. Cả giấy tờ thủ tục và hàm đều hoàn toàn có thể sở hữu thông số kiểu dáng. 

B. Chỉ sở hữu giấy tờ thủ tục mới nhất hoàn toàn có thể sở hữu thông số kiểu dáng. 

C. Chỉ sở hữu hàm mới nhất hoàn toàn có thể sở hữu thông số kiểu dáng. 

D. Thủ tục và hàm nào thì cũng nên sở hữu thông số kiểu dáng.

Xem thêm: truyền cảm hứng tiếng anh

TÀI LIỆU VIP VIETJACK