đề thi toán giữa kì 2 lớp 5Với 50 đề thi đua Toán lớp 5 Giữa kì hai năm 2023 được biên soạn và tinh lọc kể từ đề thi đua của những ngôi trường Tiểu học tập bên trên toàn quốc giúp học viên ôn luyện đạt điểm trên cao vô bài bác thi đua Toán lớp 5.

Bộ Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 5 năm 2023 (50 đề)

Xem thử

Bạn đang xem: đề thi toán giữa kì 2 lớp 5

Chỉ kể từ 150k mua sắm trọn vẹn cỗ Đề thi đua Toán lớp 5 Giữa kì 2 bạn dạng word đem lời nói giải chi tiết:

  • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
  • B2: Nhắn tin cẩn cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi đua Giữa kì 2 - môn: Toán lớp 5

Năm học tập 2023 - 2024

Thời gian: 40 phút

Phần 1. Trắc nghiệm: Khoanh vô vần âm trước đáp án đúng

Bài 1 (0,5 điểm) : Phân số Bộ Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 5 năm 2023 (50 đề) viết lách bên dưới dạng số thập phân là:

A. 62,5

B. 6,25

C. 0,625

D. 0,0625

Bài 2 (0,5 điểm) : ) Số tương thích điền vô vị trí chấm: 12m3 40dm3 = ..... m3

A. 12,4

B. 12,004

C. 12,040

D. 1240

Bài 3 (1,0 điểm) : Số thập phân tương thích nhằm điền vô vị trí chấm: 15 phút=….giờ là:

A. 2,5

B. 0,25

C. 5,2

D. 0,025

Bài 4 (0,5 điểm) : Một hình thang có tính lâu năm nhị lòng theo lần lượt là 26cm và 64cm, độ cao là 7,2 dm. Diện tích hình thang là:

A. 3240 cm2

B. 3420 cm2

C. 2430 cm2

D. 2043 cm2

Bài 5 (0,5 điểm) : Số tương thích vô vị trí chấm: 2,4 giờ =…phút

A.90 phút

B. 120 phút

C. 160 phút

D. 144 phút

Bài 6 (1,0 điểm) : Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều lâu năm 9dm, chiều rộng lớn 8dm, độ cao 6dm là:

A. 432 dm3

B. 432 dm

C. 432 dm2

D. 4,32 dm3

Phần 2. Tự luận

Bài 1 : Đặt tính rồi tính (2đ):

a, 3giờ 9 phút + 8 giờ 12 phút

b, 15 giờ 42 phút -7 giờ 30 phút

c, 3 phút 15 giây × 3

d, 18 giờ 36 phút : 6

Bài 2 (1,0 điểm) : Tính bằng phương pháp thuận tiện: 9,5 × 4,7 + 9,5 × 4,3 + 9,5

Bài 3 (2,0 điểm) : Một căn chống hình dáng vỏ hộp chữ nhật đem chiều lâu năm 4,5m; chiều rộng lớn 3,5m và độ cao 4m . Người tao quét tước vôi tường xung xung quanh căn chống và xà nhà . Hỏi diện tích S cần thiết quét tước vôi là từng nào mét vuông, biết tổng diện tích S những cửa ngõ là 7,8 m2 .

Bài 4 (1,0 điểm) : ).Hình vỏ hộp chữ nhật P.. được xếp vày những hình lập phương nhỏ cân nhau. Nếu tô color toàn bộ những mặt mũi của hình P.. thì số hình lập phương nhỏ được tô nhị mặt mũi là từng nào hình?

Bộ Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 5 năm 2023 (50 đề)

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi đua Giữa kì 2 - môn: Toán lớp 5

Năm học tập 2023 - 2024

Thời gian: 40 phút

Phần 1

Bài 1 : Đúng ghi Đ , sai ghi S vô dù ̇Bộ Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 5 năm 2023 (50 đề)

Bộ Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 5 năm 2023 (50 đề) a) 4m3 59dm3 = 4,59dm3

Bộ Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 5 năm 2023 (50 đề) b) 1689dm3 = 1,689m3

Bộ Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 5 năm 2023 (50 đề) c) 1,5 giờ = 90 phút

Bộ Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 5 năm 2023 (50 đề) d) 2 ngày 6 giờ = 26 giờ

Khoanh tròn trặn vô thành quả đúng:

Bài 2 : 25% của một vài là 100. Hỏi số này là từng nào ?

a) 40

b) 400

c) 25

d) 250

Bài 3 : Một hình thang đem tầm nằm trong nhị lòng là 9,5m và độ cao là 6,8m thì diện tích S hình thang bại là:

Xem thêm: hải phòng cách hà nội bao nhiêu km

a) 32m2

b) 323m2

c) 646m2

d) 64,6m2

Bài 4 : Một hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều lâu năm 2m, chiều rộng lớn 1,5m, độ cao 1,2m. Vậy thể tích là:

a) 3,6m3

b) 36m3

c) 47m3

d) 4,7m3

Bài 5 : Nối chừng lâu năm 2 lần bán kính hình trụ với chu vi của hình trụ tương ứng:

Bộ Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 5 năm 2023 (50 đề)

Phần 2

Bài 1 : Đặt tính rồi tính :

21,63 x 2,05

26,64 : 37

12 phút trăng tròn giây x 4

Bài 2 : Tính độ quý hiếm biểu thức sau :

14,7 + 0,35 x 3,78 – 10,8

(2,8 + 1,6) x 0,5 : 2

Bài 3 : Tìm x, biết :

x – 1,4 = 1,9 + 3,7

61,6 – x = 216,72 : 4,2

Bài 4 : Một bể nước hình vỏ hộp chữ nhật đem độ cao thấp đo trong trái tim bể là: lâu năm 4m, rộng lớn 3m, cao 1,8m và 80% thể tích của bể đang xuất hiện nước.

Hỏi:

a)Trong bể chứa chấp từng nào lít nước ? (Biết 1dm3 = 1 lít nước)

b) Mức nước vô bể cao từng nào mét ?

Bài 5 : Có 22 chai chứa chấp được 16,5 lít sữa. Hỏi 48 chai như vậy chứa chấp được từng nào lít sữa?

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi đua Giữa kì 2 - môn: Toán lớp 5

Năm học tập 2023 - 2024

Thời gian: 40 phút

Câu 1 (2,0 điểm) : Đặt tính và tính:

a. 859,92 + 964,08

b. 170,29 – 9,537

c. 46,02 x 32,7

d. 15,33 : 4,2

Câu 2 (1,0 điểm) : Tìm x:

a. x + 4,64 = 9,26 + 1,9

b. 16 x x = 64,8

Câu 3 (1,0 điểm) : Tính độ quý hiếm của biểu thức:

a) (3,855 + 6,005) x 2

b) 8,3 x 9,7 – 6,9 : 2,3

c) (59,6 + 19,44) x 2

d) 3,4 x 5 + 12,3 : 4

Câu 4 (1,0 điểm) : Nối

a) 247 tạ = ………… kilogam

b) 3m2 2dm2 = ………… cm2

c) 5m3 = ………… dm3

d) Bộ Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 5 năm 2023 (50 đề) giờ = ………… phút

Câu 5 (1,5 điểm) : Một thửa ruộng hình chữ nhật đem chu vi là 180m, chiều rộng lớn 40m. Người tao trồng rau sạch bên trên thửa ruộng, tầm cứ 100m2 nhận được 12kg rau củ. Hỏi bên trên cả thửa ruộng người tao nhận được từng nào tạ rau củ xanh?

Câu 6 (1,0 điểm) : Một bể nước hình dáng vỏ hộp chữ nhật đem chiều lâu năm 2,8m, chiều rộng lớn 1,4m, độ cao 1,3m. Hỏi bể bại chứa chấp được rất nhiều nhất từng nào lít nước? (Biết rằng 1 lít = 1 dm3)

Câu 7 (2,0 điểm) : Lúc 8 giờ nửa tiếng một xe hơi chở sản phẩm lên đường kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời là 45 km/giờ. Đến 9h nửa tiếng một xe hơi du ngoạn cũng kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời là 65 km/giờ và lên đường nằm trong chiều với xe hơi chở sản phẩm . Hỏi cho tới bao nhiêu giờ thì xe hơi du ngoạn theo kịp xe hơi chở sản phẩm ?

................................

................................

................................

Xem thử

Xem thêm thắt những Đề thi đua Toán lớp 5 tinh lọc, hoặc khác:

  • Bộ Đề thi đua Toán lớp 5 Giữa kì một năm 2023 (15 đề)

  • Bộ Đề thi đua Toán lớp 5 Học kì một năm 2023 (15 đề)

  • Bộ Đề thi đua Toán lớp 5 Học kì hai năm 2023 (15 đề)

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nghề giáo và bài bác luyện vào ngày cuối tuần, gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: sau offer là to v hay ving

Loạt bài bác Đề thi đua Toán 5 đem đáp án của công ty chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung lịch trình sgk Toán 5 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


bo-de-thi-toan-lop-5.jsp