điểm bão hòa co2 là nồng độ co2 đạt

Câu hỏi:

26/07/2019 48,933

A. Tối nhiều nhằm độ mạnh quang đãng thích hợp đạt ít nhất.

Bạn đang xem: điểm bão hòa co2 là nồng độ co2 đạt

B. Tối thiểu nhằm độ mạnh quang đãng thích hợp đạt tối đa.

C. Tối nhiều nhằm độ mạnh quang đãng thích hợp đạt tối đa.

Đáp án chủ yếu xác

D. Tối nhiều nhằm độ mạnh quang đãng thích hợp đạt tới mức khoảng.

Đáp án C

- Ban đầu, Khi tăng mật độ CO2, độ mạnh quang đãng thích hợp tăng tỉ lệ thành phần thuận, tiếp sau đó, tăng lừ đừ cho đến khi tới trị số bão hòa CO2. Vượt vượt lên trên trị số bão hòa CO2, độ mạnh quang đãng thích hợp hạn chế → Điểm bão hòa CO2 là trị số CO2 mà bên trên bại độ mạnh quang đãng thích hợp đạt độ quý hiếm tối đa.

- Điểm bão hòa CO2 biến hóa tùy nằm trong nhập độ mạnh thắp sáng, nhiệt độ chừng và những ĐK không giống.

Điểm bão hòa CO2 là mật độ CO2 đạt tối nhiều nhằm độ mạnh quang đãng thích hợp đạt ít nhất (ảnh 1)

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điểm bù độ sáng là độ mạnh độ sáng tuy nhiên ở bại, độ mạnh quang đãng hợp?

A. Lớn rộng lớn độ mạnh thở.

B. Cân vì chưng với độ mạnh thở.

C. Nhỏ rộng lớn độ mạnh thở.

D. Lớn bộp chộp gấp đôi độ mạnh thở.

Câu 2:

Điểm bù CO2 là mật độ CO2 đạt?

A. Tối nhiều nhằm độ mạnh quang đãng thích hợp và độ mạnh thở đều bằng nhau.

B. Tối thiểu nhằm độ mạnh quang đãng thích hợp thấp rộng lớn độ mạnh thở.

C. Tối thiểu nhằm độ mạnh quang đãng thích hợp to hơn độ mạnh thở.

D. Tối thiểu nhằm độ mạnh quang đãng thích hợp và độ mạnh thở đều bằng nhau.

Câu 3:

Những tuyên bố này đích thị trong số tuyên bố sau?

(1) Cường chừng độ sáng tăng dần dần tới điểm bão hòa thì độ mạnh quang đãng thích hợp tăng dần; kể từ điểm bão hòa trở chuồn, độ mạnh độ sáng tăng thì độ mạnh quang đãng thích hợp hạn chế dần dần.

(2) Cây quang đãng thích hợp vượt trội nhất ở miền độ sáng đỏ lòm tiếp sau đó là miền độ sáng xanh rờn tím.

(3) Nồng chừng CO2 càng tăng thì độ mạnh quang đãng thích hợp càng tăng.

Xem thêm: tạo chữ in đậm có dấu

(4) Nồng chừng CO2 tăng dần dần tới điểm bão hòa thì độ mạnh quang đãng thích hợp tăng dần; kể từ điểm bão hòa trở chuồn, mật độ CO2 tăng thì độ mạnh quang đãng thích hợp hạn chế dần dần.

(5) Khi nhiệt độ chừng tăng cho tới nhiệt độ chừng tối ưu thì độ mạnh quang đãng thích hợp tăng cực kỳ nhanh chóng thông thường đạt cực to ở 25 - 35o C rồi tiếp sau đó tụt giảm mạnh.

Phương án vấn đáp đích thị là:

A. (1) và (4).     

B. (1), (2) và (4).

C. (1), (2), (4) và (5).     

D. (1), (2), (3), (4) và (5).

Câu 4:

Điểm bão hòa độ sáng là độ mạnh thiếu sáng nhiều nhằm độ mạnh quang đãng thích hợp đạt?

A. Cực đại.        

B. Cực đái.

C. Mức trung bình        

D. Trên nấc khoảng.

Câu 5:

Nếu nằm trong độ mạnh thắp sáng thì độ sáng đơn sắc red color sẽ sở hữu được hiệu suất cao quang đãng hợp?

A. Kém rộng lớn độ sáng đơn sắc greed color tím.

B. phẳng độ sáng đơn sắc greed color tím.

C. Lớn rộng lớn độ sáng đơn sắc greed color tím.

D. Nhỏ rộng lớn độ sáng đơn sắc greed color lam.

Câu 6:

Nhận toan này tại đây đúng?

A. Tại ĐK độ mạnh độ sáng thấp, tăng mật độ CO2 thuận lợi mang lại quang đãng thích hợp.

B. Tại ĐK độ mạnh độ sáng thấp, hạn chế mật độ CO2 thuận lợi mang lại quang đãng thích hợp.

C. Tại ĐK độ mạnh độ sáng cao, tăng mật độ CO2 thuận lợi mang lại quang đãng thích hợp.

Xem thêm: phân tích 10 câu thơ giữa bài đồng chí

D. Tại ĐK độ mạnh độ sáng cao, hạn chế mật độ CO2 tiện nghi mang lại quang đãng thích hợp.