điểm chuẩn phạm ngọc thạch 2022

  • Giáo dục
  • Tuyển sinh
  • Đại học

Thứ sáu, 16/9/2022, 15:09 (GMT+7)

Trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TYS) lấy điểm chuẩn chỉnh năm 2022 kể từ 18,01 - 26,65, phần đông thấp rộng lớn năm ngoái, vô bại liệt ngành Dinh chăm sóc tách ngay sát 6 điểm.

Bạn đang xem: điểm chuẩn phạm ngọc thạch 2022

Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch sở hữu ngành tách ngay sát 6 điểm chuẩn
Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch sở hữu ngành tách ngay sát 6 điểm chuẩn chỉnh - 1
Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch sở hữu ngành tách ngay sát 6 điểm chuẩn chỉnh - 2

Hai ngành Y khoa, Răng Hàm Mặt mang lại sỹ tử sở hữu hộ khẩu ngoài TP Sài Gòn vẫn lấy điểm chuẩn chỉnh tối đa - 26,65. Tuy nhiên, nút này thấp rộng lớn năm ngoái 0,7 điểm.

Trong những ngành sót lại, điểm chuẩn chỉnh ngành Dinh chăm sóc, Điều chăm sóc tách vượt trội nhất. Cụ thể, với sỹ tử sở hữu hộ khẩu TP Sài Gòn, điểm chuẩn chỉnh ngành Dinh chăm sóc trong năm này là 18,1, trong những lúc năm ngoái 23,8 (chênh chếch 5,7 điểm). Với sỹ tử ngoài TP Sài Gòn, điểm chuẩn chỉnh ngành này là 19,1 (giảm 4,35 điểm). Ngưỡng 18,1 cũng là vấn đề chuẩn chỉnh thấp nhất trong năm này.

Ngành Điều chăm sóc cũng tách khoảng chừng 5 điểm bên trên cả nhị group sỹ tử. Những ngành không giống tách nhẹ nhõm rộng lớn, khoảng chừng 1-2 điểm.

Xem thêm: the country is more beautiful than a town

*Xem điểm chuẩn chỉnh những ngôi trường khác

Năm ni, Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch tuyển chọn 1.310 tiêu chí, 50% mang lại sỹ tử TP Sài Gòn, sót lại là những tỉnh, trở thành không giống.

Xem thêm: nam châm vĩnh cửu có mấy cực

Học phí dự con kiến tối đa là 44,3 triệu đồng/năm học tập với ngành Y khoa, Dược học tập, Răng Hàm Mặt. Tất cả ngành sót lại, tiền học phí tối đa không thực sự 41 triệu đồng/năm học tập.

Năm ngoái, Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch lấy điểm chuẩn chỉnh xấp xỉ 21,35-27,35, tối đa là ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt.

Thanh Hằng