diện tích hoang mạc có xu hướng

  1. SHub-icon

    Trang chủ

    Bạn đang xem: diện tích hoang mạc có xu hướng

  2. Lớp 7

  3. Diện tích những hoang toàng mạc đem xu hướng:

hint-header

Cập nhật ngày: 24-04-2022


Chia sẻ bởi: Lê Phương Mai


Diện tích những hoang toàng mạc đem xu hướng:

A

Ngày một hạn chế.

B

Không đem gì thay cho thay đổi.

C

Ngày một tăng tuy nhiên tạm thời.

D

Ngày một tăng.

Chủ đề liên quan

Trong những hoang toàng mạc song khu vực đem những ốc hòn đảo là:

A

Nơi đem nước tuy nhiên không tồn tại những loại loại vật và loài người sinh sống ở cơ.

B

Nơi thô hạn nhất của hoang toàng mạc.

C

 Nơi đem những loại loại vật và đem thật nhiều nước.

D

Nơi đem nước, những loại loại vật và loài người sinh sống ở cơ.

Hoang mạc đem ở đa số những lục địa và chiếm:

A

 Gần 1/3 diện tích S khu đất nổi của Trái Đất.

B

 Gần 50% diện tích S khu đất nổi của Trái Đất.

C

 Gần 1/4 diện tích S khu đất nổi của Trái Đất.

D

 Gần 1/5 diện tích S khu đất nổi của Trái Đất.

Phần rộng lớn những hoang toàng mạc nằm:

A

 Châu Phi và châu Á.

B

 Hai mặt mày đàng chí tuyến và thân thuộc đại lục Á-Âu.

C

 Châu Phi.

D

Châu Âu

Hoang mạc Xahara ở châu Phi là hoang toàng mạc:

Xem thêm: hình lăng trụ tam giác đều

A

 Lớn nhất trái đất.

B

 Nhỏ nhất trái đất.

C

 Lớn nhất ở châu Phi.

D

 Nhỏ nhất ở châu Phi.

Thực vật sinh sống ở hoang toàng mạc đem Điểm lưu ý thích ứng :

A

Lá trở thành sợi

B

Thân mơ nước

C

Rễ nhiều năm

D

Tất cả đều đúng

Trong những hoang toàng mạc thường:

A

Lượng mưa rất rộng.

B

 Lượng bốc khá cực kỳ thấp.

C

 Biên phỏng nhiệt độ trong thời gian ngày và vô năm rất rộng.

D

 Biên phỏng nhiệt độ trong thời gian ngày và vô năm cực kỳ nhỏ.

Diện tích những hoang toàng mạc đem xu hướng:

A

Ngày một hạn chế.

B

Không đem gì thay cho thay đổi.

C

Ngày một tăng tuy nhiên tạm thời.

D

Ngày một tăng.

Trong những hoang toàng mạc song khu vực đem những ốc hòn đảo là:

A

Nơi đem nước tuy nhiên không tồn tại những loại loại vật và loài người sinh sống ở cơ.

B

Nơi thô hạn nhất của hoang toàng mạc.

C

Xem thêm: bộ sách lớp 3 chân trời sáng tạo

 Nơi đem những loại loại vật và đem thật nhiều nước.

D

Nơi đem nước, những loại loại vật và loài người sinh sống ở cơ.