diện tích toàn phần của hình nón

Công thức tính diện tích S xung xung quanh hình nón, tính diện tích S toàn phần hình nón và công thức tính thể tích hình nón hoặc thường hay gọi là thể tích khối nón được dùng khá thông thường xuyên trong số nhập toán học tập và là một trong trong mỗi cơ phiên bản nhất của toán học tập. Hình nón được tao rời khỏi Khi con quay một tam giác vuông một vòng xung quanh cạnh góc vuông cố định và thắt chặt.

>> Xem thêm thắt cơ hội chứng tỏ 3 điểm trực tiếp sản phẩm.

Bạn đang xem: diện tích toàn phần của hình nón

Diện tích xung quang đãng hình nón vị tích của Pi nhân với nửa đường kính lòng hình nón nhân với lối sinh hình nón

Trong đó:

 • Sxq: là diện tích S xung xung quanh hình nón
 • π: là hằng số Pi = 3,14
 • r: Bán kính vòng tròn trặn đấy hình nón
 • l: lối sinh của hình nón

Công thức tính diện tích S toàn phần hình nón

Diện tích toàn phần hình nón vị diện tích S xung quang đãng hình nón công với diện tích S mặt mũi lòng hình nón.

Xem thêm: nhà toán học nổi tiếng

Trong đó:

Xem thêm: bài văn tả con sông

 • Stp: là diện tích S toàn phần hình nón
 • π: là hằng số Pi = 3,14
 • r: Bán kính vòng tròn
 • l: lối sinh

Công thức tính thể tích hình nón

Thể tích hình nón hoặc thể tích khối nón vị 1 phần tía diện tích S mặt mũi đấy nhân với độ cao.

Trong đó:

 • V: là thể tích hình nón
 • π: là hằng số Pi = 3,14
 • r: Bán kính vòng tròn
 • h: là lối cao hạ kể từ đỉnh xuống đấy hình nón

Với những công thức tính diện tích S xung xung quanh, công thức tính diện tích S toàn phần, công thức tính thể tích hình nón hoặc thường hay gọi là thể tích khối nón phía trên huy vọng những chúng ta cũng có thể đơn giản và dễ dàng vận dụng bằng phương pháp thay cho những thông số kỹ thuật nửa đường kính, độ cao và lối sinh nhằm tính.

Tác giả

Bình luận