diện tích xung quanh của hình lập phương

I. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương

a) Định nghĩa

- Diện tích toàn phần của hình lập phương là tổng diện tích S sáu mặt mày của hình lập phương.

Bạn đang xem: diện tích xung quanh của hình lập phương

b) Quy tắc

Giử sử hình lập phương đem cạnh là a.

  • Muốn tính diện tích xung quanh của hình lập phương tớ lấy diện tích S một phía nhân với 4.

Sxq = S1mặt x 4 = (a x a) x 4

  • Muốn tính diện tích S toàn phần của hình lập phương tớ lấy diện tích S một phía nhân với 6.

Stp = S1mặt x 6 = (a x a) x 6

Ví dụ: Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương đem cạnh 3cm

Phương pháp: kề dụng công thức tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương.

Giải:

Diện tích một phía của hình lập phương là:

3 x 3 = 9 (cm2)

Diện tích xung xung quanh của hình lập phương là:

9x 4 = 36 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương cơ là:

9x 6 = 54 (cm2)

Đáp số: Diện tích xung quanh: 36cm2

Diện tích toàn phần: 54cm2

2. Thể tích một hình

a) Ví dụ 1

Trong hình mặt mày, hình lập phương ở trọn vẹn vô hình vỏ hộp chữ nhật. Ta nói: Thể tích hình lập phương nhỏ nhắn to hơn thể tích hình vỏ hộp chữ nhật hoặc thể tích hình vỏ hộp chữ nhật to hơn thể tích hình lập phương.

b) Ví dụ 2

Hình C bao gồm 4 hình lập phương như nhau và hình D cũng bao gồm 4 hình lập phương như vậy. Ta nói: Thể tích hình C vày thể tích hình D.

c) Ví dụ 3

Hình P.. bao gồm 6 hình lập phương như nhau. Ta tách hình P.. trở nên nhị hình M, N: hình M bao gồm 4 hình lập phương và hình N bao gồm 2 hình lập phương như vậy. Ta nói: Thể tích hình P.. vày tổng thể tích những hình M và N.

II. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1.

a) Hình lập phương loại nhất đem cạnh 8cm, hình lập phương loại nhị đem cạnh 4cm. Tính diện tích S xung xung quanh của từng hình lập phương.

b) Diện tích xung xung quanh của hình lập phương loại nhất cuống quýt bao nhiêu phiên diện tích xung quanh của hình lập phương loại nhị ?

Bài 2. Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương đem cạnh:

Xem thêm: hình lăng trụ tam giác đều

a) 11 cm

b) 6,5 dm

c) 2/5 m

Bài 3. Người tớ thực hiện một chiếc vỏ hộp vày tôn (không nắp) hình dạng lập phương đem cạnh 10cm. Tính diện tích S miếng tôn cần thiết dùng để làm thực hiện vỏ hộp (không tính mép hàn).

Bài 4. Viết số đo tương thích vô dù trống:

Hình lập phương

(1)

(2)

(3)

Cạnh

5cm

Diện tích một mặt

9cm2

Diện tích toàn phần

24cm2

Bài 5. Người tớ xếp một vài viên gạch men hình dạng vỏ hộp chữ nhật tạo ra trở nên một khối gạch men hình lập phương cạnh đôi mươi centimet.

a) Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của khối gạch men hình lập phương.

b) Tính độ dài rộng của từng viên gạch men.

Bài 6. Cho 2 hình sau đây được xếp vày những hình lập phương cạnh 10 centimet. Người tớ đá toàn bộ những mặt phí ngoài của 2 hình. Tính diện tích S cần thiết đá từng hình.

Bài 7. Người tớ thực hiện một chiếc vỏ hộp ko có nắp đậy vày bìa cứng hình dạng vỏ hộp lập phương đem cạnh 3,5dm. Tính diện tích S bìa cần thiết dùng để làm thực hiện loại vỏ hộp cơ (không kể mép dán).

Bài 8. Hà dán giấy má color vô những mặt mày của một vỏ hộp rubi hình lập phương cạnh 2dm. Hỏi diện tích S giấy má đang được dán là từng nào đề-xi-mét vuông?

Xem thêm: nam châm vĩnh cửu có mấy cực

Bài 9. Một bể kính nuôi cá hình dạng lập phương đem cạnh 0,4m. Tính diện tích S kính nhằm thực hiện bể cá cơ (bể ko nắp)

Học sinh học thêm thắt các bài giảng tuần 22 trong mục Học Tốt Toán Hàng Tuần trên mamnonngoisaoxanh.edu.vn để hiểu ngầm bài tốt rộng lớn.

Bài học tập tuần 22