điều nào sau đây không đúng với diễn thế nguyên sinh

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

   Điều này tại đây ko đích với thao diễn thế nguyên vẹn sinh? 

  Bạn đang xem: điều nào sau đây không đúng với diễn thế nguyên sinh

  • A. Khởi đầu kể từ môi trường thiên nhiên rỗng trơn 
  • B. Các quần xã loại vật chuyển đổi tuần tự động, thay cho thế cho nhau và càng ngày càng cách tân và phát triển nhiều dạng 
  • C. Không thể tạo hình nên quần xã kha khá ổn định định
  • D. Hình trở nên quần xã kha khá ổn định định

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: C

  là quy trình chuyển đổi tuần tự động của quần xã sinh vật qua những tiến độ không giống nhau, kể từ dạng (trạng thái) khởi điểm (hay tiên phong), được thay cho thế thứu tự qua loa những tiến độ fake tiếp vì như thế những dạng quần xã tiếp sau và ở đầu cuối thông thường dẫn cho tới một quần xã kha khá ổn định toan hoặc hiện trạng ổn định toan, tồn bên trên lâu lâu năm theo thời lừa lọc.

Mã câu hỏi: 60898

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: đại học văn hoá hà nội

Môn học: Sinh học

Câu chất vấn này nằm trong đề đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: điều nào sau đây không đúng với diễn thế nguyên sinh

CÂU HỎI KHÁC

 • Theo Đacuyn, tạo hình loại mới mẻ ra mắt theo dõi con cái đường 
 • Nhóm loại vật với nhiệt độ chừng khung người ko chuyển đổi theo dõi nhiệt độ chừng môi trường? 
 • Sử dụng chuỗi thực phẩm sau nhằm xác lập hiệu suất sinh thái xanh của loại vật dung nạp bậc 2 đối với loại vật dung nạp bậc 1 là:
 • Nếu độ dài rộng của quần thể xuống bên dưới nút ít nhất thì quần thể tiếp tục suy thoái và phá sản và dễ dẫn đến tiêu vong vì như thế nguyên vẹn nhân chủ yếu là:
 • Theo Đácuyn, chế độ tiến thủ hoá là
 • Tuổi quần thể là: 
 • Dòng tích điện trong số hệ sinh thái xanh được truyền theo dõi tuyến phố thịnh hành là 
 • Cơ quan liêu tương đương là
 • Hình trở nên loại vì như thế tuyến phố địa lí thông thường xẩy ra so với loài nào?
 •  Hoá thạch cổ nhất của những người H.sapiens được vạc hiện tại ở đâu?
 • Các cực kỳ trị của độ dài rộng quần thể là gì?
 • Hệ sinh thái xanh là gì? 
 • Mọi loại vật với mã DT và bộ phận prôtêin kiểu như nhau là minh chứng xuất xứ cộng đồng của sinh giới thuộc 
 •  Ý nghĩa của hoá thạch là 
 • Nguyên nhân phía bên trong tạo nên thao diễn thế sinh thái xanh là: 
 • Nguyên nhân này tại đây ko thực hiện ngày càng tăng dung lượng khí CO2 nhập khí quyển: 
 • Nếu nhận định rằng chuối ngôi nhà 3n với xuất xứ kể từ chuối rừng 2n thì chế độ tạo hình chuối ngôi nhà được lý giải vì như thế chuổi những sự khiếu nại như sau:
 • Để khử sâu sắc đục đằm thắm lúa, người tao thả ong đôi mắt đỏ hỏn nhập ruộng lúa.
 • Lừa lai với ngựa sinh đi ra con cái la không tồn tại tài năng sinh đẻ. Hiện tượng nầy biểu thị cho 
 • Lưới thực phẩm và bậc đủ dinh dưỡng được kiến tạo nhằm: 
 • Dạng người biết sản xuất khí cụ làm việc thứ nhất là:
 •  Điều này tại đây ko đích với thao diễn thế nguyên vẹn sinh? 
 •  Tiến hoá nhỏ là quá trình 
 • Khí quyển nguyên vẹn thuỷ không tồn tại (hoặc với cực kỳ ít) chất 
 • Quan hệ tương hỗ nhập quần thể là:
 • Quần xã loại vật là 
 • Quá trình này tại đây ko trả lại CO2 nhập môi trường:
 • Kết trái khoáy của tiến thủ hoá chi phí sinh học tập là 
 • Ý nghĩa sinh thái xanh của loại phân bổ đồng đều của những thành viên nhập quần thể là: 
 •  Ao, hồ nước nhập bất ngờ được gọi đích là: 

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA