điều nào sau đây không đúng với vai trò của quan hệ cạnh tranh

Bạn đang xem: điều nào sau đây không đúng với vai trò của quan hệ cạnh tranh

Điều nào là tại đây ko đích với tầm quan trọng của mối liên hệ cạnh tranh?

A. Đảm bảo con số của những thành viên vô quần thể lưu giữ ở tại mức phỏng tương thích.

B. Đảm bảo sự phân bổ của những thành viên vô quần thể lưu giữ ở tại mức phỏng tương thích.

C. Đảm bảo sự tăng con số không ngừng nghỉ của quần thể.

D. Đảm bảo sự tồn bên trên và cải tiến và phát triển của quần thể.

Đáp án C

Cạnh giành giật vô quần thể xẩy ra Khi tỷ lệ thành viên vô quần thể tăng thêm quá cao, mối cung cấp sinh sống của môi trường xung quanh ko đáp ứng nhu cầu đầy đủ cho tới số thành viên vô quần thể. Lúc tê liệt những thành viên vô quần thể tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh nhằm giành thực phẩm, địa điểm ở, con cái đực, con cháu, độ sáng...

Nhờ với tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh sinh học tập nằm trong loại đang được xúc tiến loại tồn bên trên và cải tiến và phát triển một cơ hội kiên cố, tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh nằm trong loại đáp ứng con số của những thành viên vô quần thể lưu giữ ở tại mức phỏng tương thích, đáp ứng sự phân bổ của những thành viên vô quần thể lưu giữ ở tại mức phỏng tương thích.

Cạnh giành giật nằm trong loại ko đáp ứng sự tăng con số không ngừng nghỉ vô quần thể vì như thế những thành viên tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh nhau thì các thành viên tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh yếu ớt sẽ không còn lấy được thực phẩm, điểm ở... dễ dẫn đến xài khử, vì thế thực hiện rời con số thành viên của quần thể, gom con số thành viên của quần thể được lưu giữ ở tại mức phỏng tương thích → Đáp án C

Xem thêm: sở giáo dục và đào tạo thừa thiên huế

dương thị khánh linh THANK Phường NHA . 18/6/2016

. 19/06/2016

Nguyễn Trường Giang cóa rain . 18/6/2016

. 19/06/2016

dương thị khánh linh CẠNH TRANH CÙNG LOÀI CÓ VAI TRÒ THÚC ĐẨY TIẾN HÓA K Ạ ? . 18/6/2016

. 19/06/2016

Nguyễn Thị Ngọc Anh . "không đúng". lợp chợp quá . 26/3/2016

. 27/03/2016

Kiều Thị Thảo ((( sao bản thân... ) . 30/4/2015

. 01/05/2015