định luật cu lôngBài ghi chép Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông với cách thức giải cụ thể hùn học viên ôn luyện, biết phương pháp thực hiện bài bác luyện Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông.

Bạn đang xem: định luật cu lông

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông

Bài giảng: Bài 1: Điện tích. Định luật Culong - Cô Nguyễn Quyên (Giáo viên VietJack)

A. Tóm tắt lý thuyết

1. Sự nhiễm năng lượng điện của những vật. Điện tích. Tương tác điện:

   • Khi cọ xát những vật như thanh thủy tinh nghịch, thanh nhựa… nhập dạ hoặc lụa.. thì các vật cơ hoàn toàn có thể mút hút những vật nhẹ nhõm như mẩu giấy tờ, sợi bông… Ta bảo rằng những vật cơ đã biết thành nhiễm năng lượng điện.

   • Điện tích trữ là 1 trong vật tích năng lượng điện với độ cao thấp vô cùng nhỏ đối với khoảng cách cho tới điểm tuy nhiên tao xét.

   • Có 2 loại năng lượng điện tích: năng lượng điện dương (+) và năng lượng điện âm (-).

   • Các năng lượng điện nằm trong loại (dấu) thì đẩy nhau.

   • Các năng lượng điện không giống loại (dấu) thì mút hút nhau.

Quảng cáo

2. Định luật Cu-lông. Hằng số năng lượng điện môi:

   • Định luật Cu-lông: Lực mút hút hoặc đẩy thân ái nhị năng lượng điện nơi đặt nhập chân không tồn tại phương trùng với đường thẳng liền mạch nối nhị năng lượng điện điểm cơ, có tính rộng lớn tỉ lệ thành phần thuận với tích kích cỡ của nhị năng lượng điện và tỉ lệ thành phần nghịch ngợm với bình phương khoảng cách thân ái bọn chúng.

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án

Trong đó:

   F: lực tương tác (F)

   k = 9.109: thông số tỉ lệ thành phần (Nm2/C2)

   q1, q2: năng lượng điện của 2 năng lượng điện (C)

   r: khoảng cách thân ái 2 năng lượng điện (m)

   • Điện môi là môi trường thiên nhiên cơ hội năng lượng điện. Hằng số năng lượng điện môi ε đặc thù mang đến đặc thù năng lượng điện của một hóa học cơ hội năng lượng điện. Khi bịa đặt năng lượng điện nhập năng lượng điện môi, lực tương tác tiếp tục nhỏ chuồn ε đối với bịa đặt nhập chân ko.

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án

3. Nguyên lý ông xã hóa học lực điện:

Giả sử với n năng lượng điện điểm q1, q2, ...,qn tính năng lên năng lượng điện điểm q những lực tương tác tĩnh năng lượng điện F1, F2, ..., Fn thì lực năng lượng điện tổ hợp vì thế những năng lượng điện điểm bên trên tính năng lên năng lượng điện q tuân theo đuổi nguyên tắc ông xã hóa học lực năng lượng điện.

F = F1 + F2 + ... + Fn

Quảng cáo

B. Kỹ năng giải bài bác tập

Dạng 1: Tính lực tương tác, năng lượng điện hoặc khoảng cách thân ái 2 năng lượng điện.

Bước 1. sát dụng toan luật Cu-lông ghi chép phương trình.

Bước 2. Giải phương trình

Bước 3. Kết luận.

Dạng 2: Tính lực tổng liên minh dụng lên năng lượng điện q

Bước 1. Xác toan những lực tính năng lên năng lượng điện, màn biểu diễn bọn chúng vị những vecto với gốc là năng lượng điện q.

Bước 2. Từ cơ vận dụng nguyên tắc ông xã hóa học lực năng lượng điện nhằm thám thính lực tổ hợp. Tính lực theo đuổi cách thức hình học tập hoặc tổ hợp lực theo đuổi quy tắc hình bình hành.

Bước 3. Kết luận.

∗ Kiến thức liên quan

Quy tắc hình bình hành

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án

F = F1 + F2

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án

Quảng cáo

C. Bài luyện trắc nghiệm

Câu 1: Có nhị năng lượng điện điểm q1 và q2, bọn chúng đẩy nhau. Khẳng toan này sau đấy là đúng?

A. q1 > 0 và q2 < 0.              B. q1 < 0 và q2 > 0.

C. q1.q2 > 0.              D. q1.q2 < 0.

Hướng dẫn:

Chọn C.

Hai năng lượng điện đẩy nhau vậy bọn chúng cần nằm trong vết suy rời khỏi tích q1.q2 > 0.

Câu 2: Có tư vật A, B, C, D độ cao thấp nhỏ, nhiễm năng lượng điện. thạo rằng vật A mút hút vật B tuy nhiên lại đẩy C. Vật C mút hút vật D. Khẳng toan này sau đấy là ko đúng?

A. Điện tích của vật A và D trái ngược vết.

B. Điện tích của vật A và D nằm trong vết.

C. Điện tích của vật B và D nằm trong vết.

D. Điện tích của vật A và C nằm trong vết.

Hướng dẫn:

Chọn câu B

Vật A mút hút vật B tuy nhiên lại đẩy C ⇒ A và C nằm trong vết, A và B trái ngược vết.

Vật C mút hút vật D ⇒ C và D trái vết ⇒ A và C nằm trong vết mặt khác trái ngược vết với B, D.

Câu 3: Độ rộng lớn của lực tương tác thân ái nhị năng lượng điện điểm nhập ko khí:

A. tỉ lệ với bình phương khoảng cách thân ái nhị năng lượng điện.

B. tỉ lệ thành phần với khoảng cách thân ái nhị năng lượng điện.

C. tỉ lệ nghịch ngợm với bình phương khoảng cách thân ái nhị năng lượng điện.

D. tỉ lệ thành phần nghịch ngợm với khoảng cách thân ái nhị năng lượng điện.

Quảng cáo

Hướng dẫn:

Lực tương tác thân ái 2 năng lượng điện điểm nhập không gian là:

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án

⇒ lực tương tác tỉ lệ thành phần nghịch ngợm với bình phương khoảng cách thân ái 2 năng lượng điện tích

Câu 4: Hai trái ngược cầu nhẹ nhõm nằm trong lượng được treo ngay gần nhau vị nhị thừng cơ hội năng lượng điện với nằm trong chiều lâu năm và nhị trái ngược cầu ko vấp nhập nhau. Tích mang đến nhị trái ngược cầu năng lượng điện nằm trong vết tuy nhiên có tính rộng lớn không giống nhau thì góc nghiêng đối với phương trực tiếp đứng của nhị trái ngược cầu với Đặc điểm gì?

A. Quả cầu này tích năng lượng điện có tính rộng lớn năng lượng điện to hơn thì với góc nghiêng to hơn

B. phẳng nhau

C. Quả cầu này tích năng lượng điện có tính rộng lớn năng lượng điện to hơn thì với góc nghiêng nhỏ rộng lớn

D. Quả cầu này tích năng lượng điện có tính rộng lớn năng lượng điện nhỏ hơn thế thì với góc nghiêng nhỏ hơn

Hướng dẫn:

Chọn B.

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án

Góc nghiêng của từng trái ngược cầu đối với phương trực tiếp đứng được xác lập vị công thức .

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án

Mà P1 = P2, F1 = F2 nên góc nghiêng của nhị trái ngược cầu đều bằng nhau.

Câu 5: Khoảng cơ hội thân ái một prôton và một êlectron là r = 5.10-9 (cm), coi rằng prôton và êlectron là những năng lượng điện điểm. Lực tương tác thân ái bọn chúng là:

A. lực mút hút với F = 9,216.10-12 (N).

Xem thêm: lý thuyết sử 10 kết nối tri thức

B. lực đẩy với F = 9,216.10-12 (N).

C. lực mút hút với F = 9,216.10-8 (N).

D. lực đẩy với F = 9,216.10-8 (N).

Hướng dẫn:

Áp dụng toan luật Cu-lông: Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án

với q1 = +1,6.10-19 (C), q2 = -1,6.10-19 (C) và r = 5.10-9 (cm) = 5.10-11 (m)

⇒ F = 9,216.10-8 (N).

Mà 2 năng lượng điện trái ngược vết nên lực tương tác là lực mút hút.

Câu 6: Hai năng lượng điện điểm đều bằng nhau bịa đặt nhập chân ko xa nhau một khoảng chừng r = 2 (cm). Lực đẩy thân ái bọn chúng là F = 1,6.10-4 (N). Độ rộng lớn của nhị năng lượng điện cơ là:

A. q1 = q2 = 2,67.10-9 (μC).

B. q1 = q2 = 2,67.10-7 (μC).

C. q1 = q2 = 2,67.10-9 (C).

D. q1 = q2 = 2,67.10-7 (C).

Hướng dẫn:

Áp dụng toan luật Cu-lông: Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án

với q1 = q2 = q, r = 2 (cm) = 2.10-2 (m) và F = 1,6.10-4 (N)

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án

⇒ |q1| = |q2| = 2,67.10-9C

Câu 7: Hai năng lượng điện điểm đều bằng nhau bịa đặt nhập chân ko xa nhau một khoảng chừng r1 = 2 (cm). Lực đẩy thân ái bọn chúng là F1 = 1,6.10-4 (N). Để lực tương tác thân ái nhị năng lượng điện cơ vị F2 = 2,5.10-4 (N) thì khoảng cách thân ái bọn chúng là:

A. r2 = 1,6 (m).              B. r2 = 1,6 (cm).

C. r2 = 1,28 (m).              D. r2 = 1,28 (cm).

Hướng dẫn:

Áp dụng toan luật Cu-lông: Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án

Ta có:

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án

với F1 = 1,6.10-4 (N), F2 = 2,5.10-4 (N) , r1 = 2(cm)

⇒ r2 = 1,6 (cm).

Câu 8: Hai năng lượng điện q1 và q2 bịa đặt xa nhau đôi mươi centimet nhập không gian, bọn chúng đẩy nhau một lực F = 1,8 N. thạo q1 + q2 = -6.10-6 C và |q1| > |q2| . Điện tích q1 và q2 là:

A. q1 = -4.10-6; q2 = -2.10-6

B. q1 = -2.10-6; q2 = -4.10-6

C. q1 = 4.10-6; q2 = 2.10-6

D. q1 = 2.10-6; q2 = 4.10-6

Hướng dẫn:

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án

Chọn A.

Hai năng lượng điện đẩy nhau nên bọn chúng nằm trong vết, mặt mũi không giống tổng nhị năng lượng điện này là số âm

⇒ nhị năng lượng điện đều âm.

Ta có:

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án

+ Kết phù hợp với q1 + q2 = -6.10-6C, tao với hệ phương trình

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án

Câu 9: Tại nhị điểm A và B xa nhau đôi mươi centimet nhập không gian, bịa đặt nhị năng lượng điện q1 = -3.10-6C, q2 = 8.10-6C. thạo AC = 12 centimet, BC = 16 centimet. Lực năng lượng điện vì thế nhị năng lượng điện này tính năng lên q3 = 2.10-6 bịa đặt bên trên C là:

A. 6,66 N.              B. 6,76 N.

C. 7,66N.              D. 5,67N.

Hướng dẫn:

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án

Chọn B.

   + Các năng lượng điện q1 và q2 tính năng lên năng lượng điện q3 những lực F13F23 với phương chiều như hình vẽ và phỏng lớn

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án

   + sát dụng quy tắc hình bình hành tao với lực tổng liên minh dụng lên q3 với phương chiều như hình vẽ, và phỏng lớn

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án

Câu 10: Cho nhị năng lượng điện q1 = 4 μC, q2 = 9 μC bịa đặt bên trên nhị điểm A và B nhập chân ko, AB = 1 m. Đặt bên trên C một năng lượng điện q0 thì năng lượng điện này ở cân đối. Vị trí của điểm C là:

A. AC = 40cm; CB = 60cm

B. AC = 60cm; CB = 40cm

C. AC = 40cm; CB = 150cm

D. AC = 150cm; CB = 60cm

Hướng dẫn:

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án

   + Giả sử q0 > 0. Để q0 ở cân đối thì hiệp lực tính năng lên q0 cần vị 0, tao có:

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án

   + Vì q1 và q2 nằm trong vết nên C nằm trong đường thẳng liền mạch AB

⇒ AC + BC = AB

Ta với hệ phương trình:

Lý thuyết Điện tích. Định luật Cu-lông | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài luyện Vật Lý 11 với đáp án

Xem thêm thắt những phần Lý thuyết Vật Lí lớp 11 Ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia hoặc, cụ thể khác:

  • Lý thuyết Thuyết Êlectron. Định luật bảo toàn năng lượng điện tích
  • Lý thuyết Điện ngôi trường và độ mạnh năng lượng điện ngôi trường. Đường mức độ điện
  • Lý thuyết Công của lực điện
  • Lý thuyết Điện thế. Hiệu năng lượng điện thế

Săn SALE shopee mon 9:

  • Đồ sử dụng học hành giá cực mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nhà giáo và gia sư giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với tiện ích VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm học hành facebook không lấy phí mang đến teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi công ty chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


dien-tich-dien-truong.jspGiải bài bác luyện lớp 11 sách mới nhất những môn học

Xem thêm: begin to v hay ving