đơn vị cường độ điện trường

Câu hỏi:

Đơn vị của độ mạnh năng lượng điện ngôi trường là gì?

A. Niu-tơn.

Bạn đang xem: đơn vị cường độ điện trường

B. Cu-lông.

C. Vôn nhân mét.

D. Vôn bên trên mét.

Đáp án chính D

Đơn vị của độ mạnh năng lượng điện ngôi trường là vôn bên trên mét, độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm là đại lượng đặc thù mang lại ứng dụng lực của năng lượng điện ngôi trường bên trên điểm cơ, nó được xác lập vì chưng thương số của kích cỡ lực năng lượng điện F ứng dụng lên một năng lượng điện test q (dương) đặt điều bên trên điểm cơ và kích cỡ của q.

Giải mến nguyên nhân lựa chọn đáp án thực sự D

– Cường phỏng năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm là đại lượng đặc thù mang lại ứng dụng lực của năng lượng điện ngôi trường bên trên điểm cơ. Nó được xác lập vì chưng thương số của kích cỡ lực năng lượng điện F ứng dụng lên một năng lượng điện test q (dương) đặt điều bên trên điểm cơ và kích cỡ của q.

– Công thức tính độ mạnh năng lượng điện ngôi trường là: E= F/q

Trong cơ E là kích cỡ của độ mạnh năng lượng điện ngôi trường (N/C).

Ngoài rời khỏi, đơn vị chức năng của độ mạnh năng lượng điện ngôi trường còn là một V/m.

Trong đó:

Xem thêm: khối lăng trụ tam giác đều

E: Là độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên điểm nhưng mà tao xét.

F: Là kích cỡ của lực ứng dụng lên năng lượng điện bên trên điểm cơ.

q: Là kích cỡ của năng lượng điện tích

– Giả sử sở hữu một năng lượng điện điểm Q ở bên trên điểm O. Điện tích này tạo nên một năng lượng điện ngôi trường xung xung quanh nó. Để nghiên cứu và phân tích năng lượng điện ngôi trường của Q bên trên điểm M, tao đặt điều bên trên cơ một năng lượng điện điểm q, gọi là năng lượng điện test và xét lực năng lượng điện ứng dụng lên q.

– Theo ấn định luật Cu-lông, q càng không ở gần Q thì lực năng lượng điện càng nhỏ. Ta phát biểu năng lượng điện ngôi trường bên trên những điểm càng xa cách Q càng yếu đuối. Vì thế rất cần phải kiến tạo một định nghĩa đặc thù cho việc mạnh, yếu đuối của năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm. Khái niệm này đó là độ mạnh năng lượng điện ngôi trường.

– Cường độ điện ngôi trường được biểu diễn vì chưng một vectơ gọi là vectơ cường độ điện ngôi trường. Vectơ cường độ điện trường  có:

+ Phương và chiều trùng với phương và chiều của lực điện ứng dụng lên điện tích test q dương;

+ Chiều nhiều năm (môđun) biểu diễn độ rộng lớn của cường độ điện ngôi trường theo dõi một tỉ xích nào là cơ.

– Điện ngôi trường là một dạng vật chất (môi trường) xung quanh điện tích và gắn liền với điện tích. Điện ngôi trường ứng dụng lực điện lên những điện tích không giống đặt điều vô nó. Như vậy phân tích và lý giải vì thế sao 2 năng lượng điện đặt điều xa cách nhau vô chân ko lại ứng dụng được lực lên nhau.

Xem thêm: tác phẩm chiếc lược ngà

– Điện ngôi trường đều là điện ngôi trường nhưng mà vectơ cường độ điện ngôi trường bên trên từng điểm đều sở hữu nằm trong phương, chiều và độ lớn; đàng mức độ điện là những đường thẳng liền mạch tuy nhiên song cơ hội đều.

– Đặt nhị trái khoáy ước sắt kẽm kim loại vô một bể nhỏ hình hộp chữ nhật, sở hữu trở thành vì chưng thuỷ tinh ma vô suốt, vô đựng dầu cơ hội điện. Cho một không nhiều những phân tử cơ hội điện (như mạt cưa) ở lửng lơ vô dầu. Khuấy đều những phân tử cơ hội điện rồi tích điện trái khoáy dấu mang lại nhị trái khoáy ước. Ta tiếp tục thấy những phân tử cơ hội điện ở dọc từ những đàng nối nhị trái khoáy ước gọi là đàng mức độ điện.

– Đường mức độ điện là đàng nhưng mà tiếp tuyến bên trên mỗi điểm của chính nó là giá bán của vectơ cường độ điện ngôi trường bên trên điểm cơ. Hay, đàng mức độ điện là đàng nhưng mà lực điện ứng dụng dọc Từ đó.