dữ liệu quốc gia về dân cư

Bạn đang xem: dữ liệu quốc gia về dân cư

LĨNH VỰC TTHC

Chọn nghành nghề giấy tờ thủ tục hành chính

Cấp thẻ Căn cước công dân Lúc tiếp tục đem vấn đề nhập Cửa hàng dữ liệu quốc gia về dân cư (thực lúc này cung cấp huyện)

Lĩnh vực

Cấp, Quản lý thẻ căn cước công dân

Mức phỏng hỗ trợ công ty công trực tuyến

Thương Mại & Dịch Vụ công trực tuyến một trong những phần

Trình tự động thực hiện

 • - Cách 1: Công dân cho tới vị trí thực hiện giấy tờ thủ tục cung cấp Căn cước công dân hoặc trải qua Cổng công ty công vương quốc, Cổng công ty công Sở Công an nhằm ĐK thời hạn, vị trí thực hiện giấy tờ thủ tục đề xuất cung cấp thẻ Căn cước công dân.
  Trường hợp ý công dân ko đầy đủ ĐK cung cấp thẻ Căn cước công dân thì kể từ chối tiêu thụ và nêu rõ ràng nguyên do. Trường hợp ý công dân đầy đủ ĐK cung cấp thẻ Căn cước công dân thì tiến hành công việc sau.
  - Cách 2: Cán cỗ tiếp nhận vấn đề công dân thăm dò kiếm vấn đề nhập Cửa hàng dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm lập làm hồ sơ cung cấp Căn cước công dân.
  + Trường hợp ý vấn đề công dân không tồn tại sự thay cho thay đổi, kiểm soát và điều chỉnh thì dùng vấn đề của công dân nhập hạ tầng dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm lập làm hồ sơ cung cấp Căn cước công dân.
  + Trường hợp ý vấn đề công dân đem sự thay cho thay đổi, kiểm soát và điều chỉnh thì đề xuất công dân xuất trình sách vở và giấy tờ pháp luật chứng tỏ nội dung thay cho thay đổi nhằm update, bổ sung cập nhật vấn đề nhập làm hồ sơ cung cấp Căn cước công dân.
  - Cách 3: Tiến hành tiếp nhận vân tay, tự sướng chân dung của công dân.
  - Cách 4: In Phiếu tiếp nhận vấn đề Căn cước công dân gửi cho tới công dân đánh giá, ký xác nhận; in Phiếu update, sửa đổi vấn đề người ở (nếu có) cho tới công dân đánh giá, ký xác nhận.
  - Cách 5: Thu Chứng minh dân chúng cũ (nếu có), thu lệ phí (nếu có) và cung cấp giấy tờ hứa trả thẻ Căn cước công dân cho tới công dân (Mẫu CC03 phát hành tất nhiên Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Sở trưởng Sở Công an).
  - Thời lừa lọc tiếp nhận hồ sơ và thời hạn trả kết quả: Từ thứ hai cho tới loại 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).
  - Cách 6: Nhận sản phẩm thẳng bên trên cơ sở Công an điểm tiêu thụ làm hồ sơ hoặc trả qua chuyện lối gửi phân phát cho tới địa điểm theo đuổi đòi hỏi.

Thời hạn giải quyết

  Trực tiếp
 • 07 Ngày thực hiện việc + Trực tiếp bên trên cơ sở Công an hoặc Sở phận Một cửa ngõ cung cấp thị trấn.
  + Cấp lưu động bên trên những vị trí quan trọng.
 • Trực tuyến
 • 07 Ngày thực hiện việc Thông qua chuyện Cổng công ty công vương quốc, Cổng công ty công Sở Công an nhằm ĐK thời hạn, vị trí thực hiện giấy tờ thủ tục đề xuất cung cấp thẻ Căn cước công dân

Thành phần hồ nước sơ

Tên giấy tờ tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Phiếu tiếp nhận vấn đề Căn cước công dân (Mẫu CC02 phát hành tất nhiên Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015). Mẫu CC02 tất nhiên TT66.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0

Trường hợp ý vấn đề công dân đem sự thay cho thay đổi, kiểm soát và điều chỉnh đối với vấn đề nhập hạ tầng dữ liệu quốc gia về dân cư thì làm hồ sơ còn có:

Tên giấy tờ tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Phiếu update, sửa đổi vấn đề người ở (Mẫu DC02 phát hành tất nhiên Thông tư số 104/2020/TT-BCA ngày 30/9/2020); Mẫu DC02 tất nhiên TT104.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Giấy tờ pháp luật chứng tỏ nội dung thay cho thay đổi vấn đề công dân. Bản chính: 1
Bản sao: 0

Căn cứ pháp lý

 • Quy lăm le cụ thể một số trong những điều và phương án thực hiện Luật Căn cước công dân Số: Nghị lăm le 137/2015/NĐ-CP

 • Xem thêm: lý thuyết sử 10 kết nối tri thức

  Quy lăm le về biểu khuôn dùng nhập công tác làm việc cung cấp, quản lý và vận hành thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cửa hàng dữ liệu quốc gia về dân cư Số: Thông tư 66/2015/TT-BCA

 • Luật 59/2014/QH13 Số: 59/2014/QH13

 • Quy lăm le nút thu, cơ chế thu, nộp và quản lý và vận hành lệ phí cung cấp Căn cước công dân Số: Thông tư 59/2019/TT-BTC

 • Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số trong những điều của Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 của Sở Công an quy lăm le về biểu khuôn dùng nhập công tác làm việc cung cấp, quản lý và vận hành thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cửa hàng dữ liệu quốc gia về dân cư Số: Thông tư số 41/2019/TT-BCA

 • Nghị lăm le về quản lý và vận hành như là cây cỏ lâm nghiệp Số: 27/2021/NĐ-CP

 • Quy lăm le cụ thể một số trong những điều của Luật Doanh nghiệp Số: 47/2021/NĐ-CP

 • Thông tư 59/2021/TT-BCA Số: 59/2021/TT-BCA

 • Thông tư 60/2021/TT-BCA Số: 60/2021/TT-BCA

Biểu mẫu

File mẫu:

 • Tờ khai Căn cước công dân (ký hiệu là CC01) Tải về
 • Phiếu tiếp nhận vấn đề căn cước công dân (ký hiệu là CC02) Tải về

Kết ngược thực hiện

Xem thêm: việt nam cách nước anh mấy giờ

 • Thẻ căn cước công dân
 • Giấy xác nhận số Chứng minh dân chúng, số Căn cước công dân (Mẫu CC07 phát hành tất nhiên Thông tư số 41/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019 của Sở trưởng Sở Công an).