dữ liệu trong một csdl được lưu trong

Câu hỏi:

23/03/2022 50,875

A. Sở ghi nhớ RAM 

Bạn đang xem: dữ liệu trong một csdl được lưu trong

B. Sở ghi nhớ ROM

C. Sở ghi nhớ ngoài 

Đáp án chủ yếu xác

D. Các vũ khí vật lí

Dữ liệu nhập một CSDL được lưu nhập bộ nhớ lưu trữ ngoài nhằm thỏa mãn nhu cầu yêu cầu khai quật vấn đề của không ít người nhiều mục tiêu không giống nhau

Đáp án: C.

Xem thêm: bài văn tả con sông

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Việc xác lập cấu tạo làm hồ sơ được tổ chức nhập thời gian nào?

Câu 2:

Em hiểu ra làm sao về cụm kể từ “Hệ cai quản trị hạ tầng dữ liệu” ?

Câu 3:

Cơ sở tài liệu (CSDL) là:

Câu 4:

Một Hệ CSDL gồm: 

Câu 5:

Cần tổ chức update làm hồ sơ học viên ở trong nhà ngôi trường trong số tình huống này sau đây?

Câu 6:

Việc tàng trữ tài liệu vừa đủ và hợp lý sẽ: 

Xem thêm: hổ thường sinh sản vào mùa nào

Câu 7:

Xét công tác làm việc cai quản lí làm hồ sơ. Trong số những việc làm sau, những việc này ko nằm trong group thao tác update hồ nước sơ? 

Câu 8:

Hệ cai quản trị CSDL là: 

Câu 9:

Công việc thông thường bắt gặp Khi xử lí vấn đề của một đội nhóm chức là gì?