đường chéo hình chữ nhật

Đường chéo cánh của hình chữ nhật với một vài đặc điểm cần thiết như sau:

Bạn đang xem: đường chéo hình chữ nhật

1. Độ lâu năm lối chéo cánh vì chưng căn bậc nhị của tổng bình phương nhị cạnh của hình chữ nhật.

2. Đường chéo cánh của hình chữ nhật phân chia hình chữ nhật trở thành nhị tam giác vuông đều phải có diện tích S đều nhau.

3. Đường chéo cánh của hình chữ nhật là lối chéo cánh lớn số 1 nhập hình chữ nhật.

4. Đường chéo cánh của hình chữ nhật là lối chéo cánh của một hình vuông vắn với nằm trong cạnh với hình chữ nhật.

5. Đường chéo cánh của hình chữ nhật là trục đối xứng của hình chữ nhật.

6. Đường chéo cánh của hình chữ nhật tách một góc của hình chữ nhật trở thành nhị góc vuông nhỏ.

Các đặc điểm này đặc biệt hữu ích trong những công việc xử lý những vấn đề tương quan cho tới hình chữ nhật và lối chéo cánh của chính nó.

7. Khi lối chéo cánh của hình chữ nhật tách bên trên tâm của chính nó, thì lối chéo cánh này là trung trực cho tới hai tuyến phố chéo cánh không giống.

8. Đường chéo cánh của hình chữ nhật là lối chéo cánh lớn số 1 tuy nhiên rất có thể được tạo ra vì chưng một điểm ngẫu nhiên nhập hình chữ nhật.

9. Đường chéo cánh của hình chữ nhật là cạnh huyền của một tam giác vuông.

10. Hai lối chéo cánh của hình chữ nhật tách nhau bên trên trung điểm của bọn chúng.

Những đặc điểm bên trên hùn tất cả chúng ta hiểu thâm thúy rộng lớn về lối chéo cánh của hình chữ nhật và phần mềm bọn chúng trong những vấn đề tương quan cho tới hình học tập và toán học tập. Chẳng hạn, nhập phong cách thiết kế, lối chéo cánh của hình chữ nhật được dùng nhằm đo lường độ cao thấp của những hành lang cửa số, cửa chính, hoặc độ cao thấp của một không khí.

2 đường chéo hình chữ nhật với đều nhau không?

Hai lối chéo cánh của hình chữ nhật ko luôn luôn đều nhau. Tuy nhiên, nếu như hình chữ nhật ê là một trong những hình vuông vắn, tức là nhị cạnh của hình chữ nhật đều đều nhau, thì hai tuyến phố chéo cánh của chính nó sẽ sở hữu phỏng lâu năm đều nhau.

Chính xác rộng lớn, nếu như chiều lâu năm của hình chữ nhật là a và chiều rộng lớn là b, thì phỏng lâu năm của hai tuyến phố chéo cánh sẽ tiến hành tính vì chưng công thức:

Xem thêm: tình hình quần đảo hoàng sa hiện nay

Đường chéo cánh loại nhất = √(a² + b²)

Đường chéo cánh loại nhị = √(a² + b²)

Tuy nhiên, nếu như a = b, tức là hình chữ nhật là một trong những hình vuông vắn, thì tớ rất có thể thấy rằng:

Đường chéo cánh loại nhất = √(a² + a²) = √(2a²)

Đường chéo cánh loại nhị = √(a² + a²) = √(2a²)

Vì vậy, hai tuyến phố chéo cánh của một hình vuông vắn sẽ sở hữu phỏng lâu năm đều nhau và được xem vì chưng công thức:

Đường chéo cánh loại nhất = Đường chéo cánh loại nhị = √(2a²) = a√2

Tóm lại, hai tuyến phố chéo cánh của hình chữ nhật ko đều nhau, trừ Khi hình chữ nhật ê là một trong những hình vuông vắn. Trong tình huống này, hai tuyến phố chéo cánh của hình vuông vắn tiếp tục đều nhau và có tính lâu năm là a√2.

2 đường chéo hình chữ nhật với vuông góc không?

Có, hai tuyến phố chéo cánh của hình chữ nhật luôn luôn trực tiếp với vuông góc cùng nhau. Như vậy rất có thể được minh chứng bằng phương pháp dùng đặc điểm của hình chữ nhật.

Để minh chứng rằng hai tuyến phố chéo cánh của hình chữ nhật luôn luôn vuông góc cùng nhau, tớ rất có thể vẽ một lối chéo cánh của hình chữ nhật và kẻ lối cao kể từ đỉnh của lối chéo cánh ê xuống lối chéo cánh còn sót lại. Khi ê, tớ tiếp tục nhận được nhị tam giác vuông đều cùng nhau. Do ê, tớ rất có thể Kết luận rằng hai tuyến phố chéo cánh của hình chữ nhật luôn luôn vuông góc cùng nhau.

Tính hóa học này đặc biệt hữu ích trong những công việc giải những vấn đề tương quan cho tới hình chữ nhật và lối chéo cánh của chính nó, nhất là trong những công việc tính diện tích S và chu vi của hình chữ nhật.

Tính hóa học hai tuyến phố chéo cánh của hình chữ nhật vuông góc cùng nhau cũng rất có thể được vận dụng nhằm giải những vấn đề tương quan cho tới phong cách thiết kế, xây đắp và design. Ví dụ, nhập phong cách thiết kế, nhằm tính diện tích S sàn nhà của 1 căn chống hình chữ nhật, tớ rất có thể dùng hai tuyến phố chéo cánh của chống ê nhằm đo lường. Ta chỉ việc đo phỏng lâu năm hai tuyến phố chéo cánh của căn chống và dùng công thức Diện tích = một nửa x (Đường chéo cánh 1) x (Đường chéo cánh 2) nhằm tính diện tích S sàn nhà của căn chống ê.

Tính hóa học hai tuyến phố chéo cánh của hình chữ nhật cũng rất có thể được dùng nhằm giải những vấn đề về khối lập phương. Khi tách một khối lập phương vì chưng một phía phẳng lì qua chuyện lối chéo cánh của chính nó, tớ tiếp tục nhận được một hình chữ nhật. Việc đo lường diện tích S và chu vi của hình chữ nhật này sẽ hỗ trợ tớ đo lường được diện tích S và chu vi của mặt phẳng cắt ê.

Ngoài rời khỏi, đặc điểm hai tuyến phố chéo cánh của hình chữ nhật còn được dùng trong những vấn đề về xác định và lý thuyết. Ví dụ, nhập xác định toàn thị trường quốc tế (GPS), tớ rất có thể dùng lối chéo cánh của hình chữ nhật nhằm xác xác định trí và phía dịch rời của một vật thể.

Xem thêm: expect to v hay ving